Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre občianske združenie Mačoz – Zvierací azyl

Ak ste zamestnanec, do 15. februára 2024 musíte za­mestná­va­te­ľa po­žia­dať o vy­ko­na­nie roč­ného zúčto­va­nia zapla­te­ných pred­dav­kov na daň a o vysta­ve­nie potvrdenia o za­pla­te­ní dane z príj­mov zo zá­vis­lej čin­nosti.

OZ Zachráňme spolu
OZ Zachráňme spolu.

2 % z dane môžete poukázať aj nám cez OZ Mačoz.

Občianske združenie Mačoz – Zvierací azyl
Občianske združenie Mačoz – Zvierací azyl.

Stačí do tlačiva vyplniť tieto údaje:

IČO:51970261
Obchodné meno (názov):MAČOZ

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Tlačivo si môžete stiahnuť, a aj zaslať na e-mai­lo­vú adresu: zachranmespolu2percentazdane@gmail.com.

Adresa: Mačoz, Tulčík 148, 082 13.

Facebookový odkaz na naše občianske zdru­že­nie: Zachráň­me spolu.

Ďakujeme, zachraňovať dokážeme iba vďaka vám.

2 % z dane pre občianske združenie Mačoz
2 % z dane pre občianske združenie Mačoz.

Autor: OZ Zachráňme spolu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *