Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Občianske združenie Mačky Humenné

Informácie do tlačiva.

2 % z dane pre Občianske združenie Mačky Humenné
IČO:50521462
Názov:OBČIANSKE ZDRUŽENIE MAČKY HUMENNÉ

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­vajú prázdne.

Tlačivo na stiahnutie

Milí podporovatelia, z celého srdiečka by sme vás v mene našich mačičiek chceli poprosiť o ve­no­va­nie vašich 2 % z daní práve nášmu OZ Mačky Humenné.

Ešte len nedávno sme OZ prevzali a sna­ží­me sa o veľa zmien, ktoré mačičkám za­bez­pe­čia len to naj­lep­šie. Chceme, aby sa našim mačičkám žilo lepšie, a aj keď nemajú domov, stále sa môžu mať dobre a uro­bí­me pre to všetko.

Vaše 2 % (ak ste dobrovoľníci, ktorí k nám chodia po­má­hať, tak 3 %) pôjdu na:

krmivo pre mačičky a piesok, nové ma­te­riál­ne za­bez­pe­če­nie v OZ a celý chod OZ, ve­te­ri­nárnu sta­rostli­vosť a dú­fame, že aj na nové priestory, ktoré hľadáme.

Ďakujeme vám.

Srdce (emotikon)

Pozri: Facebook.

Autor: Občianske združenie Mačky Humenné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *