Kategórie
Osobné

Randal pre Lemmyho: Girlschool

Na koniec roka to najlepšie z rock and rollu.

Randal pre Lemmyho: Girlschool

28. decembra 2023 o 20.00 h v Ran­dal Clube

Randal pre Lemmyho bude hostiť legen­dár­nu ženskú zostavu Girl­school

Duch Motörhead stelesnený v zosnulom front­ma­novi Lemmy Killmistrovi si opäť pri­po­me­nie na akcii Randal pre Lemmyho. V bra­tis­lav­skom Randal Clube vystúpi 28. de­cem­bra 2023 kultová londýnska štvo­rica Girl­school – je­di­ný ich toho­ročný kon­cert v Európe!

Lemmy Kilmister z Motörhead zanechal po sebe nesmrteľné piesne a ži­vot­ný štýl, ktorý išiel v duchu „Rock and Roll Will Never Die“. Každo­ročne si ho pri­po­mí­na­me a štrngáme si naň s fľašou whisky, ktorú dokázal skon­zu­mo­vať sám, na veľ­kom spo­mien­ko­vom žúre Randal pre Lemmyho.

Na siedmy ročník príde zo Spojeného kráľovstva špe­ciálny hosť – le­gen­dárna ženská štvo­rica Girl­school, ktorej existencia bola úzko spo­je­ná práve s Lemmym. Pred­sta­vi­teľ­ky kla­sic­kého britského heavy metalu zo se­dem­de­sia­tych rokov fungujú už štyri dekády. Dokonca im patrí prvenstvo ako naj­dlhšie fun­gu­júca ženská rocková skupina. Už v mierne pozme­ne­nej zostave, keď zakla­da­júce členky Kim McAuliffe (ryt­mická gitara, sólový spev), Denise Dufort (bicie nástroje) už opustila Enid Williams (bas­gi­ta­ra), ktorú nahra­dila Tracey Lamb (bas­gi­ta­ra) aj zosnulá Kelly Johnson, na­miesto nej tam od roku 2000 pôsobí Jackie Chambers (sólová gitara, spev).

Vplyv Girlschool na rock and roll sa dá porovnať s The Runa­ways slávnej Joan Jett, naj­čas­tej­šie sa však za ich vzory spo­mí­najú práve Motör­head, s kto­rými nahrali singel Please Don’t Touch aj spo­loč­né EP St. Valentine′s Massacre Day. Na turné ich okrem nich zobrali aj Black Sabbath s Rush, Iron Maiden, Deep Purple, Scorpions, Alice Cooper atď. Pô­vodne mali ísť aj na posledné kon­cer­tné turné s Motör­head a Saxon, ale k tomu už z dô­vodu úmrtia Lemmyho Kilmistra nikdy neprišlo.

Je to neuveriteľné, ale osem rokov po tejto udalosti, keď sa už zdalo, že sa našim kon­či­nám znova vyhnú, príde ženská štvo­rica na je­diný kon­cert v strednej Európe. Ne­pri­chá­dzajú len skrátka, ale aj s no­vým už v po­radí štrnástym albumom WTFortyfive? Určite ne­vy­ne­cha­jú ani hity – majú ich viac než dosť.

Ako predkapela nevystúpi avizovaný Hlahol kvôli perso­nál­nym zme­nám, ale supportovať bude metal’n’roll tribute banda Möther­hööd, kde si zahrá aj Lojzo svoju bubenícku labutiu pieseň. After­party obstará KeloKecka. Príde aj český Lemmy – Jarda Chalupník. Pred za­ča­tím sa bude po­dá­vať kotlí­kový guláš pre kaž­dého fanú­šika ako welcome drink a na po­česť Lemmyho Kilmistra je pre jeho fanú­ši­kov pripra­vená akcia na Jack Daniels za 1 €.

Vstupenky v predpredaji sú na TootootPredpredaj.sk, a na mieste za 28 €.

Informácie:

Randal pre Lemmyho – Girlschool (UK) – 28. 12. 2023; Randal Club, Bratislava.

Please Don’t Touch.

Uverejnil: Ján Parada.

7 odpovedí na “Randal pre Lemmyho: Girlschool”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *