Kategórie
Tlačové správy

Zimný trh v zoo

ZOO Bratislava organizuje v sobotu 9. de­cem­bra posledné po­du­ja­tie tohto roku – Zimný trh.

Trh bude situovaný v altánku oproti výbehu med­veďa hne­dého v spodnej časti zoo od 11.00 h do 15.00 h.

ZOO Bratislava

Program podujatia:

 • Komentované kŕmenia zvierat
  • 11.00 h medveď hnedý
  • 11.30 h dikobraz bielochvostý
  • 12.00 h zubor európsky
  • 12.30 h jelene a muflóny
  • 13.30 h lamy
  • 13.45 h hyeny pásavé
 • tvorivé dielničky zamerané na výrobu jed­no­du­chých kŕmi­diel pre vtáky
 • workshop výroby jedinečnej via­noč­nej ozdoby (spoplat­nené)
 • vzdelávací ostrov o zvieratách v zime
 • stánok vianočných darčekov zo Zoo­shopu

Počas podujatia sa môžu návštevníci občerstviť via­noč­nými nápojmi či poc­ti­vou ka­pustni­cou. V de­cem­bri je však možné navštíviť ZOO Bra­tis­lava aj na inom mieste, a to od 14. do 19. de­cem­bra na Via­noč­nom Hlav­nom trhu, kde bude mať stánok.

Foto:

Zimný trh (foto: Berco Balog)
Zimný trh (foto: Berco Balog).
Zimný trh – dielničky (foto: Berco Balog)
Zimný trh – dielničky (foto: Berco Balog).

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *