Kategórie
Humanistická pomoc

Manžel náhle zomrel

Pani Alena má strach z toho, ako zvládnu náklady s bý­va­ním.

Rodina sa počíta (Úsmev ako dar)

„Zomrel mi manžel, náhle, za 5 dní pobytu v ne­moc­nici,“ volala k nám mi­nu­lý týž­deň pani Alena.

Počuli sme ticho v telefóne polámaným hlasom pani Alenu. Ženu, ktorú poznajú mnohé dámy ako ka­der­níčku na blíz­kom síd­lisku už 8 rokov. Ženu, ktorá vždy po­te­šila svojím úsme­vom dámy v ka­der­níc­tve, pokiaľ ich svojimi rukami skráš­ľo­vala. O pár hodín sedí už pani Alena u nás. Má oči plné smútku a sĺz. Hrdlo jej zviera strach. Strach z toho, ako zvládnu náklady s bý­va­ním.

Ledva o tom vládze hovoriť. Bojí sa, že s 3 a pol­roč­nou dcérkou Ninkou, ktorá potre­buje navšte­vo­vať denne miestne centrum včasnej inter­ven­cie, ne­bu­dú mať kde o chvíľu bývať. Ruky má ledva po­lo­že­né na ko­le­nách.

Pani Alena
Pani Alena.

Vie, že bez pomoci druhých to nezvládne. Hľa­dáme rie­še­nia pre pani Alenu. Vieme, že potre­bu­jeme aj vašu pomoc. Výpadok man­že­lovho príjmu ich totálne ohrozil na bý­vaní.

Chcem pomôcť pani Alene!

Vaším darom pomôžete pani Alene pre­ko­nať naj­ťaž­šie chvíle a za­chrá­niť ich domov, aby mali, kde bývať.

Ďakujeme za vašu pomoc a prajeme aj my vám, aby vám domov nikdy nechýbal.

Ďakujeme za vašu pomoc ro­di­nám v núdzi.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Jedna odpoveď na “Manžel náhle zomrel”

Do pozornosti.

GIVING TUESDAY – deň štedrosti, darcovstva a dobrovoľníctva.

V tento deň zároveň spúšťame e-aukciu Ženy ženám, v ktorej môžete dražiť diela od významných slovenských umelkýň z rôznych oblastí výtvarnej tvorby, ktoré sa rozhodli venovať jedno zo svojich diel do e-aukcie. Výtvarníčky boli vybraté v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Celkový výťažok bude pripísaný pod výzvu organizácie Úsmev ako dar na portáli Ľudia ľuďom. Výzva je založená v prospech konkrétnych matiek a ich detí, ktorým hrozí odobratie do detského domova.

Všetky príbehy matiek a dražiť diela môžete cez stránku Ženy ženám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *