Kategórie
Tlačové správy

V poradí už šiesty hackathon pozná svojho víťaza

Na trenčianskom hackathone sa trom najlepším tímom podarilo navrhnúť riešenia na zefektívnenie manažmentu mestských investícií.

Bratislava/Trenčín – Od piatka do soboty 10 tímov z celého Slovenska hľadalo digitálne inovatívne riešenia na tému „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií“. Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Cowork.

V rámci dvoch dní a zadanej témy mali tímy prísť s návrhmi a riešeniami na zefektívnenie manažmentu mestských investícií. Úlohou zapojených súťažiacich bolo navrhnúť digitalizáciu implementácie investičných akcií v meste a ich správu cez jednotné systémové riešenie. Tímy s najzaujímavejšími a najlepšími návrhmi na prvých troch miestach si odniesli aj finančnú odmenu.

Za víťaza v poradí tretieho „regionálneho“ hackathonu odborná porota vybrala tím „Opium“, ktorý vyvinul unikátnu aplikáciu pre správu investičných akcií Mesta Trenčín, vychádzajúc zo skúseností s digitalizáciou v Microsoft 365. Navrhli komplexnú procesnú mapu a dátovú štruktúru, na základe ktorých vytvorili aplikáciu. Riešenie rozšírili do centrálneho hubu v MS 365, plne integrovaného v Teams a Outlook. Aplikácia spĺňa požiadavky na konektivitu s externými systémami, vrátane registratúry, WordPress, Cora a ďalších. Integrovali aj komunikáciu s občanmi cez SMS a WhatsApp, informujúcich o obmedzeniach v meste. Za návrh svojho inovatívneho projektu získal víťazný tím finančnú odmenu 3 000 eur.

Na druhom mieste sa umiestnili a odmenu 2 000 eur získali tímy, ktoré spojili svoje sily „Gogoľ x ZARF“. Vytvorili administračný systém projektového riadenia pre investičnú správu mesta Trenčín, ktorý sa skladá z administračného rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií určenej k prezentácii aktívnych projektov smerom k občanom.

Tretie miesto obsadil tím „09“ a získal odmenu 1 000 eur. Počas hackathonu vyvinuli riešenie, ktoré stojí čisto na M365 cloudových technológiách a podľa autorov sa tým zaručuje použiteľnosť, udržateľnosť a realizovateľnosť.

„Bolo by veľmi dobré, keby každá spolupráca so štátom fungovala tak dobre, ako tomu bolo na tomto projekte s MIRRI SR,“ uviedol viceprimátor Trenčína Patrik Žák.

Na dvojdňovej akcii Hackathon „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií“ sa v Trenčíne od piatka 10. novembra do soboty 11. novembra stretlo približne 40 účastníkov v rámci 10 tímov. Viac o podujatí nájdete na stránke: Hacknime to. MIRRI SR plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *