Kategórie
Tlačové správy

Žiadateľov eurofondov treba podporovať, nie trestať korekciami

Žiadne rozhodnutia nebudú prijaté bez diskusie so samosprávami.

Stretnutie R. Rašiho a P. Pellegriniho s predsedom BBSK O. Lunterom
Stretnutie R. Rašiho a P. Pellegriniho s predsedom BBSK O. Lunterom.

Banská Bystrica – Minister investícií a regionálneho rozvoja Richard Raši spolu s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim absolvoval 9. no­vem­bra 2023 návštevu Bansko­bystrického samo­správ­neho kraja.

„Po tri a pol roku, keď bola samospráva pre vládu nepriateľom, chceme sa stať opäť jej partnerom. Žiadne rozhodnutia nebudú prijaté bez diskusie so samo­sprá­vami a zároveň žiadne kom­pe­tencie a povin­nosti pre regióny nemôžu byť udeľované bez financií,“ vyhlásil minister Raši.

Na stretnutí s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom minister avizoval, že v prípade korekcií, ktoré viacerým žiadateľom z Bansko­bystric­kého kraja udelilo bývalé vedenie MIRRI SR, sa bude hľadať pri­ja­teľ­nejšie riešenie.

„Úplne meníme základnú filozofiu prístupu ministerstva k regiónom – na­miesto pro­úrad­níc­keho prístupu budeme uplat­ňo­vať pro­klientsky. Ak odbor, ktorý má na starosti kontrolu, zistí nedostatky, žiadateľa najskôr osloví, namiesto toho, aby okamžite udeľoval korekcie. Spoločne sa potom budú hľadať také riešenia, ktorých výsledkom budú nižšie korekcie,“ dodal Raši.

Minister tiež avizoval snahu rezortu presunúť čo najviac eurofondov do kompetencií miest, obcí a krajov a zároveň tzv. „euro­fon­dovú revo­lúciu v praxi“.

„Byrokracia bude len do tej miery, do akej je nevyhnutná. Dôležité je kontrolovať napríklad rizikové projekty, prípadne robiť náhodné kontroly, ale nie kontrolovať celý proces. Čerpanie eurofondov u nás vyzerá tak, že máte síce všetky potrebné dokumenty, ale nemáte projekt. Pri­pra­vu­jeme tiež veľkú zmenu vo verejnom obstarávaní, pretože súčasný zákon o VO je pre prijímateľov nočnou morou. Predložíme preto návrh zákona s takými podmienkami, aké fungujú v celej Európe,“ povedal minister investícií.

„Plníme prísľub, ktorý sme dali pred voľbami slovenskej samospráve, že obce, mestá a kraje sa stanú rovnocenným partnerom slovenskej vlády. Pretože práve vďaka nim tento štát prežil aj ťažké krízy, ktoré ho postihli. Viac ako 70 % všetkých životných situácií, s ktorými sa človek od narodenia stretne, zabezpečujú práve samosprávy, nie štát,“ zdôraznil v Banskej Bystrici predseda parla­mentu Peter Pellegrini.


Autor: Mgr. Martin Dorčák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *