Kategórie
Humanistická pomoc

Emke hrozilo, že stratí bezpečný domov

Nedopustili sme, aby prišli o Emku, ktorú ľúbia.

Milí priatelia!

Stratili náhle domov. Nedopustili sme, aby prišli o Emku, ktorú ľúbia. Pôvodný byt museli náhle opustiť.

„Nikdy nechcem prísť o svoju rodinu!“ hovorí náš Vlado.

Vlada z Popradu poznáme niekoľko rokov. Chalan z detského domova, ktorý usi­lov­ne popri práci vy­štu­do­val vysokú školu. Chalan, ktorý sa po od­chode z detského domova nezmieril s tým, že jeho mladší brat a malá neterka Emka by mali vyrastať v detskom domove. Bez rodiny. Vlado je už nie­koľ­ko rokov náhradným otcom a mamou v jednej osobe. Pracuje a riadne sa stará o mladšieho brata a dnes už 7-ročnú Emku.

Pred tromi mesiacmi náhle stratili domov. Hrozilo, že sa rodina roztrhne a že mi­ni­mál­ne Emku bude čakať to naj­horšie. Len vďaka dobrým ľuďom sme im mohli byť oporou ihneď v ich akútnej životnej situácii. Dnes už majú nový bezpečný domov.

Príbeh Vlada a jeho rodiny. Rodina sa počíta.

Vlado je jedna z viac ako 80 rodín, ktoré potre­bu­jú našu a vašu pomoc. Sú to rodiny, kde hrozí strata bývania z rôznych dôvodov.

Už onedlho vám prinesieme príbeh starej mamy, ktorá vytvorila bezpečný domov pre svoje malé vnúča, príbeh študentky, ktorá sa ujala svojich mladších súrodencov a potre­bujú pomoc. Po­mô­žete nám stáť pri nich? Spo­ločne môžeme zabrániť odchodu týchto detí do detského domova.

Svet ponúka mnoho krásnych destinácií, ktoré si vyberáme navštíviť. Naj­krajšia desti­nácia zo všetkých je však bližšie, než si bežne uve­do­mu­jeme… Nie je ňou nič iné, než DOMOV, no nie každý si túto DESTI­NÁ­CIU môže dovoliť.

Pomôžete nám spustiť ďalšie DESTI­NÁ­CIE DOMOV? Prosíme!

Chcem ihneď pomôcť

Ďakujeme, že aj pre vás je rodina tou naj­vzác­nej­šou hodnotou! Lebo www.RodinaSaPocita.sk. Pre každého z nás.

Rodina sa počíta
Rodina sa počíta.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *