Kategórie
Tlačové správy

Ochranu prírody aj rozvoj vzdelávania v slovensko-českom pohraničí podporia najnovšie výzvy z programu Interreg SK-CZ

Vyhlásili sme ďalšie výzvy na podporu slovensko-českého po­hra­ničia. Ochranu prírody, ale aj rozvoj vzde­lá­vania pod­poria euro­fondy z naj­novších výziev programu cez­hra­ničnej spo­lu­práce Interreg Slovensko – Česko.

„Program Interreg s Českou republikou je osvedčeným nástrojom, vďaka ktorému pomáhame zlepšovať kvalitu života v pohraničí a spoločne reagovať na aktuálne problémy, ktoré trápia ľudí na oboch stranách hranice. Vďaka najnovším výzvam tak z euro­fondov podporíme projekty zamerané na ochranu a rozvoj lesoparkov, chránených území, ale aj zelených oddychových zón v mestách a obciach. Z výzvy venovanej vzdelávaniu zasa podporíme mobilitu učiteľov, žiakov a študentov medzi školami a tiež rozvoj digitálnych zručností,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

Po prvom, jarnom kole výziev venovaným ochrane prírody a boju s klimatickou zmenou, rozvoju turizmu a inšti­tu­cio­nál­nej spo­lu­práci, vyhlásilo Ministerstvo investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) teraz ďalšie kolo výziev so zameraním na:

  1. ochranu biodiverzity, posilnenie zelenej infraštruktúry a zníženie znečistenia v mestách a obciach (spolu 9,6 mil. eur)
  2. zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám vzdelávania, vrátane podpory online vzdelávania (spolu 4,3 mil. eur)

Samosprávy a ich organizácie, organizácie zo štátnej správy aj z neziskového sektora, školy a školské zariadenia, verejné vysoké školy a výskumné organizácie sa môžu v nových výzvach uchádzať o podporu svojich projektov do 31. januára 2024. Záujemcom o podporu MIRRI SR pomôže s prípravou projektov. Na osobných alebo online konzultáciách sa môžu dohodnúť cez e-mail infoservis@mirri.gov.sk.

K výzvam sa plánujú aj školenia, o ktorých bude MIRRI vopred informovať. Viac podrobností možno nájsť na webe Interreg SK-CZ.

K územiam, na ktoré sa vzťahuje podpora z cezhraničného programu Interreg SK-CZ, patria na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samo­správny kraj, v Českej republike sú to Juho­mo­ravský, Zlínsky a Mo­ravsko­sliezsky kraj.

V končiacom sa programovom období sme z programu Interreg SK-CZ podporili 170 projektov, vrátane obnovy 115 pamiatok a 140 km cyklociest.

Vďaka podpore z programu Interrreg vznikla napríklad turistická trasa medzi Púchovom a Uherským Hradišťom. Projekt Park Rochus a lesopark Lachovec – spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo propaguje zaujímavé prírodné lokality a kul­túrne podujatia na tejto spojnici. Jeho súčasťou je aj rekonštrukcia amfiteátra v Lesoparku Lachovec v Púchove a vybu­do­vanie nového amfiteátra v Uherském Hradišti.

Podporu získal i projekt TreBuChET, ktorý prepojil Trenčín a juho­mo­ravské Bučovice. Vďaka nemu sa verejnosti sprístupnilo južné opevnenie Tren­čian­skeho hradu a na hrad vznikla nová cesta cez lesopark Brezina a Čerešňový sad. Na českej strane, v Bučoviciach, sa revi­ta­li­zoval leso­park Hradisko a Kalvária.

Lepšie cykloprepojenie pre obec Staškov v se­ve­ro­zá­pad­nom kúte Slovenska s naj­vý­chod­nejším mestom Česka, s Jablunkovom, priniesol projekt Cyklo­cesta cez hranice dedičstva. Okrem krás prírody kopaníc zavedie cyklistov v Staškove k rodnému domu Jozefa Kronera a na hranici medzi Českom a Poľskom k rozhľadni Velká Čantoryje.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *