Kategórie
Tlačové správy

Slováci stále viac uprednostňujú virtuálne platobné karty na úkor plastových

Virtuálne platobné karty rýchlym tempom vytláčajú fyzické platobné karty vyrobené z plastu.

Home Credit

Zatiaľ čo ešte pred pár rokmi dominovali klasické plastové karty, v sú­čas­nosti si stále viac ľudí zriaďuje aj virtuálne platobné karty. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit. Hlavnou výhodou digi­ta­li­zo­va­nej karty je rýchle zriadenie, bez­peč­nejšie platenie a taktiež zni­žo­vanie množstva plastového odpadu.

Zákazníci si o platobnú kartu môžu požiadať jednoducho aj v mobilnej aplikácii a behom pár sekúnd už môžu virtuálnu kartu začať používať. Vďaka za­bez­pe­če­nej aplikácii nemôže dôjsť k jej odcudzeniu, virtuálnu kartu nikto nemôže vytiahnuť z peňaženky ako v prípade fyzickej karty. S virtuálnou kartou pridanou do mobilnej peňaženky sa ľahko zaplatí priložením mobilu alebo hodinkami k terminálu alebo sa jednoducho vyberú peniaze v bez­kon­tak­tnom bankomate. Túto kartu je možné používať aj pre online platby, kde je v mobilnej aplikácii v detaile karty uvedené jej číslo, ktoré sa zadá pri nákupe v e-shopoch. Dáta o karte sú k dispozícii iba v mobilnej aplikácii a zobrazia sa len po autentizácii užívateľa, teda biometriou alebo bezpečnostným kódom.

Ako ďalej ukázali dáta Home Creditu, rozdiely v reálnom využívaní plastovej a virtuálnej karty nie sú príliš veľké, s jedinou výnimkou, a to je výber z bankomatov. Tam stále prevláda použitie fyzickej karty, čo je však ovplyvnené, najmä na Slovensku, veľmi nízkou dostupnosťou bez­kon­tak­tných bankomatov. To sa ale časom určite zmení. Postupná dominancia virtuálnych platobných kariet, ktoré sú stále populárnejšie na úkor tých plastových, je trendom, ktorý je v dnešnej dobe už nezastaviteľný. Okrem ekologického hľadiska v podobe znižovanie platového odpadu majú virtuálne karty totiž navrch vo viacerých ohľadoch.

„Hlavnými motívmi preferencie virtuálnej karty pred plastovou bude silnejúci trend globálnej digitalizácie všetkých služieb, tých platobných nevynímajúc, kde hlavnú úlohu bude hrať smartfón prípadne iné prenosné zariadenie, ako sú smart hodinky či fitness náramok. Potom je to, samozrejme, bezpečnosť, keďže digitalizovaná karta je z pohľadu potencionálneho zneužitia výrazne bezpečnejšia ako fyzická. V neposlednom rade je to rýchlosť vydania karty, kde vydanie virtuálnej karty, je, na rozdiel od fyzickej, okamžité,“ približuje Alessandro Villa, vedúci oddelenia kreditných kariet spoločnosti Home Credit.

Od konca júla začal Home Credit ponúkať pre svojich zákazníkov všetky svoje kreditné karty aj vo virtuálnej podobe. V roku 2020 spustil túto možnosť ako prvá „nebankovka“ k Šikovnému účtu, teraz zavádza túto technologickú vychytávku pre Flexibilnú pôžičku a taktiež pre všetky karty aj zo staršieho portfólia.

„Podiel virtuálnych kariet na celkovom objeme vydaných kariet k Šikovnému účtu tvorí až 62 %. Záujem o túto formu sa stále zvyšuje a s ponukou virtuálnej karty pre celé naše portfólio počítame ešte so strmším nárastom dopytu,“ vysvetľuje Alessandro Villa z Home Creditu.

Pokiaľ niekto preferuje plastovú kartu, môže požiadať aj o vydanie tejto formy. Ku všetkým svojim kartám ponúka Home Credit aj takúto možnosť. Spoločnosť týmto krokom potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu v digitalizácii služieb vo finančnom sektore.

„Najdôležitejšie je prinášať pre našich klientov jednoduchosť celého procesu a bezpečnosť pri platení, čo sú hlavné výhody virtuálnej karty,“ dodáva Alessandro Villa.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *