Kategórie
Tlačové správy

Ceny ojazdených vozidiel medziročne narástli, ich vek ale klesol

Ojazdených áut na slovenskom sekun­dár­nom trhu medzi­ročne pri­budlo, nárast je o 11,49 %.

Skupina AURES Holdings

Ojazdených áut v inzertnej ponuke neustále pribúda, sú však mierne drahšie. Za prvých osem mesiacov tohto roku sa na slo­ven­skom trhu s ojazdenými auto­mo­bilmi objavilo 343-tisíc áut s me­diá­no­vou cenou 8 199 eur a vekom 10,4 roka.

Je to o 35-tisíc vozidiel, teda o 11,49 percent, viac ako v rovnakom období minulého roku. Autá sú drahšie (medián +1 499 eur), zato mierne omladli (11,5 vs. 10,4 roka). Vyplýva to z ana­lýzy celého sekun­dár­neho trhu vozidiel, ktorú pra­vi­delne pri­pra­vujú experti AAA AUTO, naj­väč­šieho predajcu ojazdených vozidiel na Slo­ven­sku.

Ponuka áut medziročne stúpla vo všetkých krajoch Slovenska, najviac áut pribudlo v Bra­tis­lav­skom kraji (+16 749 áut) a nao­pak naj­menej v Tren­čian­skom kraji (+1 201 áut). Naj­mladšie auto­mo­bily sa predávajú v Bratislave (vek 6 rokov), naj­staršie (12,1 roka) v Ko­šickom kraji, kde sú tiež logicky naj­lac­nejšie (medián ceny 5 990 eur). Zo šta­tistík vyplývajú aj ďalšie zau­jí­mavé údaje – vý­razný per­cen­tu­álny nárast ponuky hybridov (54,6 %) a najmä elek­tro­mo­bilov (66,15 %). Rastú však z nízkych základov, a tak v celkovom mixe ojazdených áut majú stále mini­málne zastúpenie (1,6 % hybridy, 0,94 % elek­tro­mo­bily).

Významný je však 13% nárast počtu ponúkaných dieselových ojazdených áut – na se­kun­dár­nom trhu sa tento rok objavilo 53 percent naftových a 25 percent benzí­no­vých ojazdených áut.

„To je zaujímavý údaj, môžeme špekulovať, čo za tým stojí. Prav­de­po­dobne vyššie dovozy dieselov zo zahra­ničia, kde sú postupne nahrádzané elek­tro­mo­bilmi. Otázka je, či budú nachádzať kupcov, pretože na Slovensku idú viac na odbyt benzíny, čo cítime aj na na­šich predajoch. V AAA AUTO zákazníci dopytujú naj­čas­tejšie ben­zí­nové autá, ktoré tvoria väčšinu našich predajov. Idú ale aj alter­na­tívne palivá, hybridov predávame 1,5-krát viac, elek­tro­mo­bilov dokonca viac ako šesť­ná­sobne oproti mi­nu­lo­ročným objemom,“ hovorí výkonný riaditeľ siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna na Slo­ven­sku Luboš Vorlík.

„Cítime, že posun k benzínu je zrejmý, výhody dieselov poľavujú – nové benzínové motory sú často obdobne úsporné a cena nafty išla v pre­doš­lom období výrazne hore,“ dodáva Luboš Vorlík, podľa ktorého sa naftové pohony vytrácajú aj z trhu nových automobilov.

Stále vedie Škodovka

Čo sa týka skladby ponúkaných značiek, najviac je stále modelov Škoda (približne 53-tisíc ks), nasledujú Volkswagen (43-tisíc), BMW (22-tisíc), Audi (21-tisíc), čo je rovnaké poradie ako v roku 2022. V prvej desiatke naj­obľú­be­nej­ších značiek sú ešte Mercedes, Ford, Peugeot, Opel, Renault a Hyundai.

Čo sa týka konkrétnych modelov, najviac ponúkaným vozidlom je Škoda Octavia (23-tisíc) a následne Fabia (11-tisíc). Také škodovky sú tento ale rok drahšie – cenový medián Octavie skočil z 5 750 eur na 6 500 eur, pri Fabii je nárast z 2 150 eur na 2 300 eur. Priemerný vek pri Octavii sa mierne znížil z 11,5 na 10,6 roka, nájazd kilometrov zostal zhruba rovnaký (202 vs. 204-tisíc km).


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *