Kategórie
Tlačové správy

Materské školy musia byť financované štátom, aby rodičia netrpeli vysokými poplatkami

Tlačová správa Rady pre budúcnosť školstva strany Slo­bo­da a So­li­da­rita, ktorá ponúka riešenie na to, aby rodičia viac neplatili obrovské poplatky za materské školy.

Balíček z dielne OĽaNO, ktorý výrazne zasiahol do rozpočtov samo­správ, si už vyberá svoju daň, a to aj v podobe radikálne stúpajúcich poplatkov za materské školy. Balíček totiž pripravil samo­správy o obrovskú časť ich rozpočtov.

Rada pre budúcnosť školstva strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SASKA) však má riešenie, ktoré pomôže tak rodičom, ako aj samo­správam. Apeluje preto na iné politické strany, pretože je potrebná celospoločenská aj politická dohoda naprieč celým politickým spektrom.

„Stojíme pred zásadnou politickou výzvou. Nestačí len rozprávať a mať vylepené bilbordy o bu­dúc­nosti Slovenska, musíme aj konať. Mestá a obce financujú materské školy, pričom medzery v ich rozpočtoch spôsobené balíčkom si kom­pen­zujú tak, že si chýbajúce peniaze pýtajú od rodičov vo zvý­še­ných poplatkoch za materské školy, školské kluby či základné umelecké školy,“ povedal predseda Rady pre bu­dúc­nosť školstva a tím­líder SASKY pre školstvo Branislav Gröhling s tým, že takúto prax musíme ukončiť.

Riešením SASKY je v prvom rade fi­nan­co­vanie materských škôl štátom.

„Ak budeme v budúcej vláde, budeme pre­sa­dzo­vať zmenu ich financovania. Navrhujeme, aby boli materské školy financované rovnako ako základné či stredné, to znamená, aby dostávali od štátu normatív, a teda presnú fixnú sumu na dieťa, ktorá bude pre materské školy ga­ran­to­vaná, neo­do­bra­teľná a vždy ju dostanú. Takýmto spô­sobom sa skončí systém, keď samo­správy nedokážu utiahnuť chod materských škôl a vyberajú obrovské poplatky od rodičov,“ vysvetlil Branislav Gröhling.

Za jeho pôsobenia v rezorte školstva spravili viacero krokov, ktoré takejto zmene predchádzajú.

„Zjednotili sme zdvojené financovanie školstva cez ministerstvá školstva aj vnútra len pod rezort školstva. Zároveň sme pod­po­ro­vali bu­do­va­nie a roz­ši­ro­vanie ma­ter­ských škôl a rokovali sme aj o ich normatívnom financovaní. Tieto rokovania sa však skončili v momente, keď na ministerstvo financií nastúpil Igor Matovič,“ povedal predseda Rady pre budúcnosť školstva.

Ako dodal, materské školy predstavujú pevný základ pre ďalšie vzdelávanie detí a preto nemôžu byť vyčlenené zo školského systému a financované mestami a obcami z podielových daní.

„Tieto financie nemajú materské školy garantované a nie sú ná­ro­ko­va­teľné na rozdiel od normatívu, ktorý dostávajú základné a stredné školy,“ uviedol Branislav Gröhling.

Doplnil, že ich zriaďovateľmi aj naďalej zostanú mestá a obce a budú im tak stále patriť budovy aj priestory, len fi­nan­co­vanie bude konečne stabilné.

„Štát kladie materským školám podmienky na fun­go­va­nie, ale na druhej strane im ne­ga­ran­tuje fi­nan­co­vanie, toto musíme zmeniť,“ dodal.

Nutné je však podľa jeho slov stále budovať aj nové materské školy, na čo sú vyčlenené peniaze z plánu obnovy aj z eurofondov.

„Materské školy navštevuje podľa Inštitútu vzde­lá­va­cej po­li­tiky 83,7 percent detí vo veku od troch do piatich rokov, pričom miesta chýbajú najviac v Bra­tis­lave a v jej blízkom okolí, ako aj v Ko­šic­kom a Pre­šov­skom kraji,“ povedal na záver Branislav Gröhling s tým, že navštevovanie materských škôl najviac ovplyvňuje blízka dostupnosť, ale aj nízke školné.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *