Kategórie
Tlačové správy

Kolové limonády na uhasenie letného smädu?

Voda alebo čaj poslúžia lepšie.

Maren Winter – Adobe Stock
© Maren Winter – Adobe Stock.

Kolové nápoje, to nie je len Coca-Cola a Pepsi Cola. Trh ponúka celý rad alternatív, počínajúc značkami z privátnych obchodných reťazcov až po kolovú limonádu v bio kvalite. Spotrebiteľský časopis dTest do laboratória poslal celkom 15 vzoriek kolových limonád, u ktorých nechal porovnať chuť, obsah cukru, kofeínu a kyseliny fosforečnej. A pretože sa Coca-Cola a Pepsi Cola predáva po celom svete, pozrel sa aj na rozdiely medzi českými, poľskými a nemeckými výrobkami. Jedna testovaná vzorka nepríjemne prekvapila.

Kolovou limonádou sa rozumie sýtený sladený nápoj obsahujúci extrakt z kolových orechov a kofeín. Ďalším typickým znakom je potom hnedá farba a prídavok kyseliny fosforečnej.

„Z tohto dôvodu sme do nášho testovania nezahrnuli Kofolu – so zvyškom vzoriek by bola ne­po­rov­na­teľná, pretože ne­ob­sa­huje ani extrakt z kolových orechov, ani kyselinu fosforečnú,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest, absenciu populárneho nápoja v redakčnom výbere.

Do testu sa vybrali klasické varianty obsahujúce cukor. Z českých obchodov pochádza 11 vzoriek, pre tie ďalšie vyrazil dTest do Nemecka a Poľska.

„Tie najznámejšie značky sa totiž vyrábajú v každej krajine zvlášť z jed­not­ných sirupov, preto nás to priamo lákalo k cez­hra­nič­nému po­rov­na­niu,“ približuje Hana Hoffmannová z dTestu.

Poradie výrobkov bolo stanovené na základe zistených hodnôt obsahu cukru, kofeínu, kyseliny fosforečnej, vybraných deklarovaných údajov o zložení a sen­zo­ric­kého hodnotenia. Sporné vlastnosti, ktoré kolovým nápojom vyčítajú ich odporcovia – teda vysoký podiel cukru, prítomnosť fosforu alebo kyslý charakter – testy potvrdili. Cukru je v týchto limonádach skutočne veľa, okolo deviatich kôstok na pol litra. Naj­nižšie množstvo cukru mala z testo­va­ných vzoriek Pepsi Cola zakúpená v Česku (6,7 g cukru/100 ml), naopak naj­vyšší potom Royal Crown Cola 1905 (11,4 g/100 ml). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by denný príjem voľných cukrov nemal presiahnuť 50 g; za ideálnu porciu sa považuje 25 g cukru za deň.

„Jeden 200 ml pohár kolového nápoja priemerne pokryje viac než tretinu maxi­málnej dospelej dávky. Tieto nápoje tak môžeme považovať za jedny z naj­vý­dat­nej­ších skrytých zdrojov cukru v jedálničku, a nemali by sme na nich stavať pravidelný pitný režim,“ upozorňuje šéf­re­dak­torka Hoffmannová.

Ďalšou diskutabilnou prísadou (ingre­dien­ciou) kolových limonád je kyselina fosforečná (E 338) podieľajúca sa na ich typickej chuti. Laboratórium zistilo, že namerané hodnoty pri testo­vaných vzorkách sú v poriadku a zmestia sa do limitov podľa európskych predpisov (do 700 mg/l). Limonáda Bohemsca v súlade s bio deklaráciou neobsahovala E 338 vôbec. Žiaľ, to sa ale nedá povedať o obsahu konzervačných látok, ktoré kolové limonády vlastne príliš nepotrebujú, pretože nízke pH a sýtenie oxidom uhličitým fungujú podobne. Výstupy laboratória ale ukázali nepríjemné prekvapenie. Okrem značky Zon sa prítomnosť konzervačnej látky sorbanu draselného (E 202) potvrdila u limonády Bohemsca Bio Cola, navyše v pomerne vysokej koncentrácii 204 mg/kg.

„Ide o dvojnásobný problém – etiketa použitie konzervačných látok neuvádza a navyše tieto látky nie sú pre výrobu bio potravin povolené. Na nami zistené porušenie pravidiel sme upozornili kontrolné orgány,“ uzatvára hodnotenie šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Kompletné výsledky sú k dispozícii v aktuálnom čísle časopisu dTest a na stránke organizácie.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *