Kategórie
Tlačové správy

Štyria z desiatich Slovákov stále platia v zahraničí skôr hotovosťou ako kartou

Až 44 percent Slovákov dovolenkujúcich v cu­dzi­ne platí buď vý­luč­ne alebo väč­ši­nou fy­zic­kými peniazmi.

Home Credit

Na druhej strane, jedine kartou hradí všetky výdavky iba 9 percent ľudí. Naj­viac je takých, ktorí kombinujú obe možnosti. Väčšina si vyberá či zamieňa celú hotovosť alebo aspoň jej časť, ktorú plánujú minúť na dovolenke, už na Slovensku. Naj­čas­tejšie ide čiastku v hod­no­te do 500 eur. Ako ďalej ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit, sedem z desiatich opýtaných sa ban­ko­ma­tom v za­hra­ničí radšej vyhýba. Slováci si za hranice berú zvyčajne jednu platobnú kartu, no tretina má k dis­po­zícii dve a každý desiaty dokonca až tri.

Aj súčasnej dobe, kedy je už možné v bežných dovolenkových destináciách takmer za všetko platiť kartou, mnohí ľudia preferujú stále hotovosť. Výsledky prieskumu ukázali, že výlučne fyzické peniaze využíva v cudzine 18 percent Slovákov, ďalších 26 percent ich pri platbách preferuje. Naopak, kartou všade, kde sa to len dá, platí 9 percent opýtaných a dvaja z desiatich väčšinou upred­nostňu­jú bez­ho­to­vos­tné platby. Necelá tretina kombinuje obe formy úhrady približne na rovnakej úrovni.

„Prieskum nám ukázal, že väčšina ľudí si zaobstará celú hotovosť alebo jej časť, ktorou chcú platiť na dovolenke v zahraničí, už predtým na Slovensku. Naj­čas­tej­šie si vyberajú alebo zamieňajú sumu v hodnote 201 až 500 eur (38 %), pri­bliž­ne traja z desiatich len do 100 eur a 9 percent vyše 500 eur. Je zaujímavé, že častejšie na to využívajú skôr zmenárne ako banky. Na druhej strane, skoro 30 percent ľudí si ne­za­bez­pe­čuje pred do­vo­len­kou žiadnu hotovosť,“ približuje Michal Fila, hovorca Home Creditu pre SR a ČR.

Výber hotovosti vopred na Slovensku
Výber hotovosti vopred na Slovensku.
Výška výberu na Slovensku
Výška výberu na Slovensku.
Výber z bankomatu v zahraničí
Výber z bankomatu v zahraničí.

Sedem z desiatich Slovákov sa bankomatom v cudzie radšej vyhýba

Výber peňazí z bankomatu v cudzine je pre Slovákov skôr okrajovou záležitosťou, 71 percent opýtaných z ban­ko­matu v za­hra­ničí ne­vy­be­rá peniaze vôbec alebo ak áno, tak len výnimočne. Veľmi častou záležitosťou je to len pre 4 percentá ľudí.

„Pokiaľ je to možné, vyberajte peniaze bezkontaktne, je to nielen jednoduchšie, ale aj bezpečnejšie. Znížite tým riziko zneužitia, tzv. skimming – sko­pí­ro­va­nie karty v ban­ko­mate a taktiež ne­hro­zí, že karta zostane v ban­ko­mate pri opakovane chybne zadanom PIN-e. Aj v ban­ko­matoch sa vyhnite službe DCC, rovnako ako pri platení v obchodoch. Tá totiž ponúka prepočet čiastky transakcie na menu, v ktorej je vedená karta a výmenný kurz použitý u obchodníka je obvykle pre klienta výrazne ne­vý­hod­ný. Z po­núk­nutých možností pre­poč­tu si vyberte menu krajiny, v ktorej sa nachádzate,“ radí zákaznícky ombudsman Home Creditu, Miroslav Zborovský.

Väčšina si berie za hranice aj platobné karty

Či už Slováci využívajú na platenie skôr fyzické peniaze alebo uprednostňujú bez­ho­to­vostné platby, väčšina z nich si na dovolenku za hranice každo­pádne berie aj platobné karty. Najviac – 42 percent respondentov má so sebou len jednu, tretina má dve a každý desiaty tri platobné karty. Nájde sa aj 6 percent takých, ktorí majú dokonca aj viac ako tri.

Pred cestou na dovolenku sa odporúča skontrolovať si nastavenie limitov na karte, a to tak pre výbery z bankomatov, ako aj v prípade platieb u obchodníkov. Zvýšenie limitov pomôže pri očakávaných vyšší jedno­ra­zových platbách, na druhej strane zníženie zase môže ochrániť peniaze na karte, pokiaľ by ju niekomu ukradli.

Podľa prieskumu si väčšina Slovákov limity na platobnej karte pred vy­cesto­va­ním ne­me­ní, je ich až 78 percent. Jeden z de­sia­tich si však limit na svojej debetnej či kreditnej zvyšuje a ďalších 12 percent ľudí si ho naopak znižuje.


Reprezentatívny prieskum od 27. 5. do 2. 6. 2023 realizovala agentúra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s.

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *