Kategórie
Knihy

Peklo v biblii

Výber viet, v ktorých sa spomína podsvetie, peklo, diabol, satan, Leviatan, Belzebul…

V Starom zákone Svätého písma je Kniha Genezis (skratka Gn).

Gn 37, 35: „Hoci sa namáhali všetci jeho synovia a dcéry potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel: ‚V smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi.‘ Tak ho oplakával jeho otec.“

Gn 42, 29: „Ak vezmete spred mojej tváre aj tohto a ak sa mu prihodí nešťastie, tak od bôľu privediete moje šediny do podsvetia!“

Gn 42, 38: „On však povedal: ‚Môj syn nepôjde s vami. Jeho brat je mŕtvy a on ostal sám. Ak by ho zastihlo nešťastie na ceste, po ktorej pôjdete, zármutkom by ste priviedli moje šediny do podsvetia.‘“

Gn 44, 29: „Ak vezmete spred mojej tváre aj tohto a ak sa mu prihodí nešťastie, tak od bôľu privediete moje šediny do podsvetia.“

Gn 44, 30: „…tvoji sluhovia by naozaj priviedli šediny tvojho sluhu, nášho otca, od bôľu do podsvetia!“

Gn 44, 31: „on by zomrel, keby videl, že chlapec nie je s nami, a tvoji sluhovia by naozaj priviedli šediny tvojho sluhu, nášho otca, od bôľu do podsvetia!“

Kniha Numeri (skratka Nm).

Nm 16, 30 – 35: „Ale ak Pán urobí niečo nezvyčajné, ak zem otvorí svoj pažerák a prehltne ich so všetkým, čo majú, ak zaživa zostúpia do podsvetia, vedzte, že sa títo mužovia rúhali Pánovi! A sotva dokončil tieto slová, rozpukla sa pod nimi pôda, zem otvorila svoj pažerák a prehltla ich aj s ich rodinami a so všetkými ľuďmi, čo boli pri Korem, aj so všetkým ich majetkom. Takto zostúpili zaživa do podsvetia so všetkým, čo mali, a zem sa nad nimi zavrela, a tak zmizli spomedzi svojej pospolitosti. Všetok Izrael však, ktorý stál okolo nich, utekal na ich krik preč a hovoril: ‚Aby aj nás nepohltila zem!‘ Potom vyšiel od Pána oheň a usmrtil dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.“

Poznámka: Takže biblický boh (Pán; Jehovah, YHWH) je vrah, keď nechal usmrtiť 250 mužov.

emotikon

Kniha Deuteronómium (skratka Dt).

Dt 32, 22 – 23: „Bo oheň zažal sa od môjho hnevu
a páľou prenikne až na dno podsvetia
a zhltne zem i jej plody
a do tla vypáli základy hôr;
a nakopím im nešťastí na nešťastia
a vypustím na nich všetky svoje šípy.“

Prvá kniha kráľov (skratka 1 Kr).

1 Kr 2, 6: „Urob podľa svojho uváženia, ale nedopusť, aby jeho šediny zostúpili pokojne do podsvetia!“

1 Kr 2, 9: „Ale ty ho nenechaj bez trestu; veď si múdry človek, vieš, ako máš s ním naložiť, aby si jeho šediny skrvavené sprevadil do podsvetia.“

Prvá kniha kroník (skratka 1 Krn).

1 Krn 21, 1: „I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov.“

Kniha Tobiáš (skratka Tob).

Tobiáš 4, 19: „Veď koho chce, toho Pán pozdvihne, a koho chce, toho poníži až na dno podsvetia.“

Tobiáš 6, 7 – 9: „Vtedy sa mladík opýtal anjela: ‚Brat Azariáš, aká liečivá sila je v rybom srdci a pečeni a v žlči?‘ Odpovedal mu: ‚Keď rybie srdce a pečeň spáliš na dym pred mužom alebo ženou, ktorých trápi diabol alebo zlý duch, odíde od nich všetko trápenie a zbavia sa ho naveky. Žlč je na potretie očí človeku, keď ich zatiahlo beľmo. Potom sa na beľmo dýchne a oči ozdravejú.‘“

Tobiáš 13, 1 – 2: „Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky
a jeho kráľovstvo trvá po všetky veky.
On trestá aj sa zmilúva,
on zvrhuje až na dno podsvetia
aj vyvádza z veľkej záhuby;
a niet ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky.“

Kniha Ester (skratka Est).

Est 13, 7: „aby títo bezbožní ľudia v jediný deň zostúpili do podsvetia, a tým navrátili našej ríši pokoj, ktorý porušili.“

Kniha Jób (skratka Jób).

Jób 1, 6 – 12: „Tu, v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. Pán povedal satanovi: ‚Skadiaľ prichádzaš?‘ Satan odpovedal: ‚Chodil som krížom-krážom po zemi.‘ Pán povedal satanovi: ‚A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.‘ Satan odpovedal Pánovi: ‚Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!‘ Tu Pán povedal satanovi: ‚Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!‘ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.“

Jób 2, 1 – 7: „Tu v ktorýsi deň zasa prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan a postavil sa pred Pána. A Pán povedal satanovi: ‚Skadiaľ prichádzaš?‘ Satan odpovedal Pánovi: ‚Chodil som krížom-krážom po zemi.‘ Pán povedal satanovi: ‚A všimol si si môjho služobníka Jóba, že mu niet rovného na zemi? Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Podnes si zachoval svoju dokonalosť, a ty si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny trápil!‘ Satan odpovedal Pánovi: ‚Kožu za kožu! Všetko, čo človek má, dá za svoj život! Ale vztiahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo, či ti nebude kliať do očí!‘ Tu Pán povedal satanovi: ‚Hľa, je v tvojich rukách, len jeho život ušetri!‘ Satan sa vzdialil spred Pánovej tváre a ranil Jóba ukrutným vredom od päty až po temeno hlavy.“

Jób 11, 7 – 8: „Chceš azda vystihnúť Božiu podstatu,
obsiahnuť dokonalosť Všemohúceho?
Je vyšší nad nebesá. Čo urobíš?
Hlbší od podsvetia. Čože dozvieš sa?“

Jób 14, 13: „Hoc do podsvetia by si ma zavrhol…“

Jób 17, 13: „Či môžem dúfať? Domom mojím podsvetie
a vo tmách som si lôžko popravil.“

Jób 17, 16: „Či do podsvetia so mnou azda zostúpi
a do prachu sa vedno vnoríme?“

Jób 21, 13: „Tak celkom šťastne môžu skončiť svoje dni
a do podsvetia odísť spokojne…“

Jób 24, 19: „Teplo, úpal vysuší snehové vody,
podsvetie však zasa tých, čo pášu hriech.“

Jób 26, 6: „Podsvetie je pred ním obnažené,
zhubca nie je zahalený pred ním.“

Kniha žalmov (Žalm, Žalmy; skratka Ž).

Žalm 6, 6: „Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba.
A kto ťa môže chváliť v podsvetí?“

Žalm 9, 18: „Do pekla pôjdu hriešnici,
všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.“

Žalm 16, 10: „Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí…“

Žalm 31, 18: „…nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí.“

Žalm 49, 15 – 16: „…podsvetie im bude príbytkom.
No moju dušu Boh vykúpi,
z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.“

Žalm 55, 16: „Smrť nech sa vrhne na nich
a do podsvetia nech zídu zaživa…“

Žalm 74, 13 – 14: „More si svojou mocou rozdvojil
a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.
Leviatanovi si hlavy roztĺkol,
za pokrm si ho dal morským obludám.“

Žalm 104, 26: „Po ňom sa plavia lode
i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral.“

Žalm 116, 3: „Keď ma omotali povrazy smrti
a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,
keď som sa ocitol v súžení a trápení…“

Žalm 139, 8: „Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.“

Žalm 141, 7: „Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky,
tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.“

Kniha prísloví (skratka Prís).

Prís 7, 27: „Jej dom je cesta do pekla,
čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.“

Prís 9, 18: „Ale nevie, že sú tam tiene
(a že) jej pozvaní sú v prepadlisku podsvetia.“

Prís 15, 11: „Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom,
nuž, o čo viac srdcia ľudských synov!?“

Prís 15, 24: „Nahor (vedie) životná púť rozumného (človeka),
aby sa vyhol podsvetiu.“

Prís 23, 13 – 14: „Neukracuj chlapca na treste,
bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.
Ty ho vyšľaháš korbáčom
a (tým) zachraňuješ jeho dušu pred peklom.“

Prís 27, 20: „Záhrobie sa nenasýti, ani podsvetie,
a (takisto) sa nenasýtia (ani) oči človeka.“

Prís 30, 16: „Podsvetie a lono ženy bezdetnej,
zem, čo sa (nikdy) nenapije vody nadostač,
a oheň, ktorý (nikdy) nehovorí: ‚Dosť!‘“

Kniha Kazateľ (skratka Kaz).

Kaz 9, 10: „Lebo ti nebude možné konať a počítať,
poznávať a múdro si počínať v podsvetí,
kam sa máš odobrať.“

Pieseň piesní (skratka Pies).

Pies 8, 6: „Lebo láska je mocná ako smrť
a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.“

Kniha múdrosti (skratka Múd).

Múd 1, 12 – 14: „Nehorlite za smrť na bludisku svojho života,
nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk,
pretože Boh nestvoril smrť,
neteší sa zo záhuby žijúcich.
Veď on stvoril všetko pre bytie:
tvory sveta sú tu pre spásu
a nieto v nich nijakého jedu záhuby,
podsvetie tiež nepanuje na zemi.“

Múd 2, 1: „…o nejakom záchrancovi z podsvetia tiež nikdy slýchať nebolo.“

Múd 2, 24: „závisťou diabla však prišla na svet smrť:
skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou.“

Múd 16, 13: „Veď ty máš moc nad smrťou i nad životom,
zvádzaš k bránam podsvetia a zasa vyvádzaš.“

Múd 17, 14: „Tí však, ktorí onej noci, ozaj bezmocnej,
ktorá prišla z hĺbok bezmocného podsvetia,
spali spánkom rovnakým…“

Kniha Sirachovcova (skratka Sir).

Sir 14, 12: „Pamätaj, že smrť nebude meškať
a zákon podsvetia nie je ti zjavený;
zákonom každého na svete je: smrťou zomrieť.“

Sir 14, 17: „Prv ako skonáš, rob dobre, správne,
lebo v podsvetí už nenájdeš pokrm.“

Sir 21, 10 – 11: „Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdeľ,
ich koniec bude ohnivý plameň.
Cesta hriešnikov je vydláždená kameňom:
no na konci na nich čakajú: podsvetie, tmy a tresty.“

Sir 21, 30: „Keď bezbožný zlorečí satanovi…“

Sir 28, 25: „…zomrieť od neho je najhroznejšie zomieranie,
od toho lepšie je aj samo podsvetie.“

Vysvetlenie: Od neho = od jazyka; v knihe sa spomína zlý jazyk, dvojaký jazyk, zlé slovo, zlá reč.

Sir 41, 7: „V podsvetí prestanú sa žalovať na život.“

Sir 48, 5: „Priviedol si mŕtveho z podsvetia,
z ríše zomrelých slovom Pána, Boha.“

Sir 51, 7: „…z hĺbky útrob podsvetia, od poškvrneného jazyka,
od falošných slov, zlého vladára a nespravodlivého jazyka.“

Sir 51, 9: „Život mám už veľmi blízko dolu v podsvetí.“

Kniha proroka Izaiáša (Izaiáš; skratka Iz).

Izaiáš 5, 14: „Preto podsvetie roztvorí svoj pažerák…“

Izaiáš 7, 11: „Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach!“

Izaiáš 14, 9: „Podsvetie zdola sa pre teba rozruší
v ústrety tvojmu príchodu…“

Izaiáš 14, 11: „Do pekla je zvrhnutá tvoja sláva,
zunenie tvojich hárf.
Pod tebou je rozostretá chrobač
a červy sú tvojou prikrývkou.“

Izaiáš 14, 15: „Lenže do podsvetia si zvrhnutý,
na stráne priepasti.“

Iz 27, 1: „V ten deň Pán potresce
svojím tvrdým, veľkým a silným mečom
Leviatana, rezkého hada,
a zabije draka, ktorý je v mori.“

Izaiáš 28, 15: „Pretože ste hovorili:
‚So smrťou sme uzavreli zmluvu
a s peklom sme spravili dohodu,
keď nás privalí bič šľahaný, nezasiahne nás,
lebo sme si lož urobili útočišťom
a zakrývame sa klamom.‘“

Izaiáš 28, 18: „Vaša zmluva so smrťou bude zrušená
a vaša dohoda s peklom neobstojí,
keď sa privalí bič šľahavý,
ten vás rozdrví.“

Izaiáš 38, 10: „V bránach podsvetia som olúpený
o ostatok svojich rokov.“

Izaiáš 38, 18: „Veď nie podsvetie ťa bude velebiť,
nie smrť ťa bude chváliť,
tí, čo zostupujú do jamy,
nedúfajú v tvoju vernosť.“

Izaiáš 57, 9: „…až k podsvetiu sa znižuješ.“

Kniha proroka Barucha (skratka Bar).

Bar 2, 17: „Otvor si oči a viď, veď nie mŕtvi v podsvetí, ktorým bol z útrob odňatý duch, budú vzdávať Pánovi chválu a oslavu…“

Bar 3, 11: „…prirátaný si k tým, čo klesli do podsvetia.“

Bar 3, 19: „Stratili sa, zostúpili do podsvetia…“

Kniha proroka Ezechiela (skratka Ez).

Ez 26, 20: „…vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých.“

V knihe je poznámka k tejto vete: 20. Výrazom „zostupovať do jamy“ často sa vyjadruje odchod na druhý svet, do podsvetia.
– „Aby si neostalo v krajine živých“ prekladáme zo LXX. Dnešná hebrejská osnova a Vulg čítajú: „urobím čosi nádherného v zemi živých“, čo v tomto súvise nedáva dobrý zmysel.

Vysvetlivka: LXX je skratka pre Septuagintu. Vulg je skratka je Vulgátu.

Ez 31, 15: „Toto hovorí Pán, Jahve:
V deň, keď do podsvetia zostúpil…“

Ez 31, 16: „…keď som ich strčil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. A v podsvetí sa potešili…“

Ez 31, 17: „Lebo aj tie zostúpili s ním do podsvetia…“

Ez 31, 18: „Zrútil si sa so stromami Edenu do podsvetia.“

Ez 32, 17 – 18: „Faraón v podsvetí.– …a strhni ho – jeho a dcéry mocných národov – do podzemia s tými, čo zostúpili do jamy.“

Ez 32, 21: „Najmocnejší z hrdinov i s jeho pomocníkmi budú k nemu hovoriť zo stredu podsvetia.“

Ez 32, 24: „…čo zostúpili do podsvetia…“

Ez 32, 27: „…ktorí zostúpili do podsvetia s celým svojím vojenským výstrojom…“

Kniha proroka Daniela (skratka Dan).

Dan 3, 88: „…pretože nás vytrhol z podsvetia,
vyslobodil nás z ruky smrti,
vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa
a sprostred ohňa nás vytrhol.“

Kniha proroka Ozeáša (skratka Oz).

Oz 13, 14: „Vyslobodím ich z moci podsvetia,
od smrti ich vykúpim.
Kde je tvoj mor, smrť,
kde je tvoja nákaza, podsvetie?“

Kniha proroka Amosa (skratka Am).

Am 9, 2: „Ak vniknú do podsvetia,
moja ruka ich odtiaľ donesie,
a ak vystúpia do neba,
aj odtiaľ ich stiahnem.“

Kniha proroka Jonáša (skratka Jon).

Jon 2, 3: „…z lona podsvetia som kričal…“

Kniha proroka Habakuka (skratka Hab).

Hab 2, 5: „…ktorý si otvára hrtan ako podsvetie,
je ako smrť…“

Kniha proroka Zachariáša (skratka Zach).

Zach 3, 1 – 2: „Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anjelom; po jeho pravici stál satan, ktorý chcel naňho žalovať. Pán povedal satanovi: ‚Nech ťa, satan, zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlaveň, vytrhnutá z ohňa?‘“

Druhá kniha Machabejcov (skratka 2 Mach).

2 Mach 6, 23: „…nech ho radšej pošlú do podsvetia!“

V Novom zákone Svätého písma sa peklo vyskytuje tiež často. Ježiš sa o pekle vyjadruje so samozrejmosťou.

Evanjelium podľa Matúša (Matúš, skratka Mt).

Matúš 4, 1: „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.“

Matúš 4, 5: „Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu…“

Matúš 4, 8: „A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu…“

Matúš 4, 10: „Vtedy mu Ježiš povedal: »Odíď, satan, lebo je napísané…«“

Matúš 4, 11: „Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.“

Matúš 5, 29 – 30 [Ježiš takto kázal ľuďom]: „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je to pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.“

Matúš 5, 37: „Ale vaša reč nech je »áno – áno«, »nie – nie«. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

V biblii sa naozaj píše Zlý s veľkým písmenom Z, takže ide o osobu, ako napríklad, keď sa v biblii spomína Boh s veľkým písmenom B.

Matúš 10, 24 – 25: „Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?!“

Niekto píše Belzebub.

Matúš 10, 28: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.“

Matúš 11, 23: „A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš!

Matúš 13, 19: „Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca.“

Matúš 13, 38 – 39: „Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol.“

Matúš 18, 8 – 9: „Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.“

Matúš 23, 15: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!“

Matúš 23, 33: „Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?“

Matúš 25, 41: „Potom povie aj tým, čo budú zľava: »Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!«“

Evanjelium podľa Mareka (Marek, skratka Mk).

Marek 9, 43 – 49: „Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. Lebo každý bude ohňom solený.“

Evanjelium podľa Lukáša (Lukáš, skratka Lk).

Lukáš 4, 2: „…a diabol ho pokúšal.“

Lukáš 4, 3: „Tu mu diabol povedal…“

Lukáš 4, 5: „Potom ho diabol vyzdvihol…“

Lukáš 4, 13: „Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.“

Lukáš 8, 12: „Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.“

Lukáš 10, 15: „A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!

Lukáš 11, 14 – 15: „Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: ‚Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.‘“

Lukáš 11, 18 – 20: „Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.

Lukáš 16, 19 – 31: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«“

Jakubov list (Jakub, skratka Jak).

Jakub 3, 6: „Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený.“

Prvý Jánov list (skratka 1 Jn).

1 Jn 2, 8: „Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku.“

V knihe je poznámka: 8. „Je z diabla“, je pod zhubným vplyvom diablovým a necháva sa ním zvádzať (porovnaj Jn 8, 44).

1 Jn 4, 3: „Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“

Evanjelium podľa Jána (Ján, skratka Jn).

Ján 6, 70 – 71: „Ježiš im odpovedal: ‚Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol.‘ To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich.“

Ján 8, 44: „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“

Ján 13, 2: „Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil…“

Skutky apoštolov (skratka Sk).

Sk 2, 27: „Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí…“

Sk 2, 31: „…videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.“

Sk 10, 38: „…ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“

Sk 13, 10: „…a povedal: ‚Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti…‘“

List Efezanom (skratka Ef).

Ef 4, 27: „…a nedávajte miesto diablovi!“

Ef 6, 11: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.“

List Filipanom (skratka Flp).

Flp 2, 10: „…aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
v nebi, na zemi i v podsvetí…“

Prvý list Timotejovi (skratka 1 Tim).

1 Tim 3, 6 – 7: „Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.“

Druhý list Timotejovi (skratka 2 Tim).

2 Tim 2, 26: „a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.“

List Hebrejom (skratka Hebr).

Hebr 2, 14: „A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla…“

V biblii v poznámke sa k 14. vete uvádza vysvetlenie: „Smrť prišla na svet skrze hriech, a tak je otec hriechu, diabol, aj pánom smrti. Kristus však oslobodzuje od otroctva hriechu, a teda aj smrti.“

Druhý Petrov list (skratka 2 Pt).

2 Pt 2, 4: „Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu.“

Kniha zjavenia (skratka Zjv) alebo Apokalypsa (skratka Apk).

Zjv 1, 18: „…a mám kľúče od smrti a podsvetia.“

Zjv 6, 8: „A videl som: Hľa, plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie.“

Zjv 20, 13 – 14: „More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero.“


Citované vety pochádzajú z biblie, ktorú vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1995 pod názvom Sväté písmo Starého i Nového zákona.

Sväté písmo Starého i Nového zákona (biblia; Rím 1995)
Sväté písmo Starého i Nového zákona (biblia; Rím 1995).

Nemám dobrý mobil, aby som knihu odfotil v lepšej kvalite, tak som stiahol z Antikvariatik.sk.

Dávam do pozornosti esej Prečo nie som kresťanom od nositeľa Nobelovej ceny Bertranda Russella. Ide o prednášku prednesenú 6. marca 1927.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *