Kategórie
Tlačové správy

RZZ odmieta vyjadrenie Krajčího zastaviť kategorizáciu moderných liekov

Dá sa vykryť z rozpočtu na rok 2024.

Rada pre záchranu zdravotníctva (RZZ) SASKY zásadne nesúhlasí s vy­jadre­ním Mareka Krajčího o zasta­vení ka­te­go­ri­zácie liekov. Dostupnosť moderných liekov je základný pred­poklad pre za­bez­pe­čenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je v iných štátoch Európskej únie samo­zrej­mosťou.

RZZ SASKY zásadne nesúhlasí s vyjadrením šéfa parlamentného výboru pre zdravotníctvo Mareka Krajčího o zastavení kategorizácie liekov, pretože sa na ňu v rozpočte už minuli peniaze. RZZ odmieta jeho ne­kom­pe­ten­tné pokusy obmedziť dostupnosť moderných liekov, pričom pod nedostatok financií sa zásadne podpísal aj on počas jeho šéfovania na rezorte zdravotníctva. Moderné lieky sa pritom dajú podľa rady vykryť z roz­poč­tu na rok 2024 a zá­ro­veň sa dá zlepšiť najmä hospodárenie štátu.

„Zásadne nesúhlasíme s týmto vyjadrením, pretože ne­ka­te­go­ri­zo­vať moderné lieky nepovažujeme za riešenie nedostatku finančných prostriedkov. Dostupnosť moderných liekov pre pacienta je potrebná pre zabezpečenie poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je v iných štátoch Európskej únie samozrejmosťou,“ vysvetlila predsedníčka Rady pre záchranu zdravotníctva Janka Bittó Cigániková.

Ako doplnila, moderná liečba by nemusela byť ohrozená, ak by nominanti ex­mi­nistra Krajčího dobre hospodárili v štátnej poisťovni či v štátnych nemocniciach, prípadne, ak by sa ne­roz­ha­dzo­vali peniaze na atómovky, ktoré Marek Krajčí výrazne pod­po­ro­val. Dá sa tiež významne podporiť využívanie generických liekov, čo umožní uvoľniť ďalšie zdroje na inovatívnu liečbu.

„Každý liek, ktorý sa teraz za­ka­te­go­ri­zu­je, bude mať skutočný dopad na financie až v roku 2024. Preto navrhujeme v ka­te­go­ri­zácii moderných liekov pokračovať a rozpočet na rok 2024 postaviť tak, aby v ňom boli zahrnuté náklady na túto modernú liečbu,“ uviedol člen rady a kandidát SASKY na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay.

Dodal, že riešením je teda vytvoriť adekvátny rozpočet postavený na efektívnych a rea­li­zo­va­teľ­ných úsporných opatreniach.

„Dostupnosť moderných liekov umožňuje predĺžiť a zlepšiť kvalitu života pacienta. Zároveň zvyšuje jeho životnú úroveň a aj úroveň celej spoločnosti, čo na konci dňa ušetrí financie na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Zablokovať ich prístup preto nemôže byť v žiadnom prípade riešením,“ doplnil.

„Aby sme sa v ďalších rokoch vyhli podobnej situácii a zabezpečili stabilné financovanie, navrhujeme zaviesť povinné mo­ni­to­ro­va­nie a plánovanie toho, čo v rámci liečby prichádza na trh, tzv. horizon scanning. Jedine riadnym vykonaním horizon scanningu bude možné predvídať náklady na prichádzajúcu modernú liečbu a mať tak zabezpečené riadne financovanie,“ doplnila expertka RZZ pre liekovú politiku Patrícia Dutková s tým, že vstup moderných liekov musí pokračovať.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *