Kategórie
Tlačové správy

Rada pre obnovu dôvery v spravodlivosť plne podporuje opatrenia EK týkajúce sa právneho štátu

Tlačová správa Rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k Správe Európskej komisie o právnom štáte 2023.

Rada pre obnovu dôvery v spravodlivosť plne podporuje prijatie odporúčaní Európskej komisie zo Správy o právnom štáte 2023. Komisia okrem odporúčaní aj hodnotila. Kladne sa postavila napríklad k zriadeniu Najvyššieho správneho súdu, ktoré bolo jedným z pilierov našej reformy justície na Slovensku, ako aj novú právomoc vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči sudcom. Na zriadenie Najvyššieho správneho súdu nadväzuje aj nová úprava súdnej rady s posilnením jej právomocí vo veci preverovania majetkových pomerov sudcov.

„Zvýšenie dôvery v justíciu nenastane, kým ľudia neuveria, že máme fungujúce nástroje pre jej očistu od korupcie. Preto bolo dôležité, aby boli súčasťou reformy justície aj nové opatrenia proti korupcii v systéme justície. Samozrejme, je veľmi dôležité zlepšovať aj podmienky na zvýšenie kvality práce sudcov,“ uviedla predsedníčka rady a tímlíderka SASKY pre spravodlivosť Mária Kolíková.

Európska komisia zároveň kritizuje dve opatrenia, ktoré podľa nej nie sú dostatočne vyvážené s ohľadom na nezávislosť justície. Jedným je zavedenie trestného činu ohýbania práva, ktoré upresňuje trestné skutky zneužitia právomoci sudcu. Druhým kritizovaným opatrením je odvolateľnosť člena súdnej rady.

„Po riadnom vyhodnotení fungovania uvedených opatrení v praxi je možné ich primerane upraviť, aby splnili svoj cieľ a súčasne boli odstránené obavy komisie. Každopádne, plne sa stotožňujeme s ďalším odporúčaním v boji proti korupcii, ktorý súvisí s potrebou reformy prokuratúry, osobitne čo sa týka zmeny § 363 Trestného poriadku, aby dôvodne podozrivé osoby z trestného činu korupcie mohli byť postavené pred súd. Plne súhlasíme s Európskou komisiou pri odporúčaní obmedziť právomoc generálneho prokurátora,“ doplnil člen Rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť a expert SASKY pre legislatívu Alojz Baránik.

Jedným z ďalších odporúčaní Európskej komisie je aj návrh pre oblasť legislatívneho procesu.

„V súlade s odporúčaním Európskej komisie presadzujeme lepšie pravidlá pre legislatívny proces tvorby zákonov a osobitne zmien ústavy, aby tu bola riadna diskusia s verejnosťou o zmenách, ktoré do nej priamo zasahujú. Legislatívny proces by nemal plytko slúžiť len pre politický marketing, ale mal by svojím procesom sledovať verejný záujem, čo je možné dosiahnuť len riadnou verejnou diskusiou,“ vysvetlil člen rady Ondrej Dostál.

Dodal, že plne podporujeme aj ostatné odporúčané opatrenia, ktorých cieľom je ochrana slobody a plurality masmédií a účinný boj proti korupcii.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *