Kategórie
Tlačové správy

Detský TIME4FUN tour

Cyklistické preteky pre amatérskych cyklistov.

Detský TIME4FUN tour

Súťažiť budú aj cyklistické kluby v sa­mostat­nej ka­te­gó­rii. Tieto preteky sa konali minulý rok v okolí Košíc alebo Moldavy. Tento rok sa nám podarilo ich dotiahnuť aj do regiónu Medzilaborce. Je to pekná akcia pre deti.

Séria cyklistických pretekov pre deti a mládež s názvom detský TIME4FUN tour, ďalej len „de.T.to 2023“, ktorú v roku 2023 zastrešuje občianske združenie Time4fun, o. z. v spo­lu­prá­ci s or­ga­ni­zá­tor­mi jed­not­li­vých kôl: LiberiSemper, o.z., ProSport Team Košice (o. z.), Bicycle Garage a za pod­po­ry jednotlivých samospráv.

Kalendár pretekov

Napriek všetkým snahám OJK, môže dôjsť k situácii, že dôjde k zmene v ka­len­dá­ri pretekov, alebo dátumu jed­not­li­vých kôl. Nižšie uvedený kalendár pretekov je in­for­ma­tív­ny. Pre ak­tu­ál­ny kalendár sledujte naše webové stránky. Pokiaľ by nastala zmena v ka­len­dá­ri pretekov, nie­kto­ré kolo by sa pre­sú­va­lo, alebo bolo zrušené, tak or­ga­ni­zá­tor daného kola OJK sa ho bude snažiť nahradiť, alebo presunúť na iný termín. Účastníkov v da­ta­bá­ze v dosta­toč­nom pred­sti­hu upozorníme e-mailom.

Termíny pretekov a jednotlivé kolá série de.T.to 2023:

  1. kolo 8. 7. 2023 Borov (Medzilaborce) – Borovsky medveď – organizátor Liberi Semper, n.o.
  2. kolo 15. 7. 2023 Moldava n/Bodvou – Moldavské limity – organizátor Time4fun, o. z.
  3. kolo 9. 9. 2023 Jahodná (Košice) – organizátor ProSport Team Košice
  4. kolo 17. 9. 2023 Hrešná (Košice) – organizátor Bicycle Garage Košice

Trate

Časové trvanie jednotlivých štartov pre ka­te­gó­rie pre sériu de.T.to 2023 sú približné a nasledovné:

  • Nesúťažná BABY: 1 – 2 minúty
  • MIKRO: 4 – 7 minút
  • MILI: 8 – 12 minút
  • MINI: 12 – 15 minút
  • MLADŠÍ ŽIACI: 15 – 20 minút
  • STARŠÍ ŽIACI: 20 – 35 minút

Autorka: Alexandra Raganová, riaditeľka Liberi semper, n.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *