Kategórie
Tlačové správy

Poistenie rizikových športov

Ako chráni vaše letné dobrodružstvo?

Rafting
Zdroj foto: Kiska Travel Agency.

Slnečné dni lákajú k uskutočneniu horolezeckých výprav alebo splavovaniu divokých riek. Spolu s dávkou adrenalínu a ra­dosti prinášajú tieto aktivity i mnoho rizík. Pokiaľ sa chystáte podniknúť dobrodružnú výpravu, najmä do hôr alebo do za­hra­ni­čia, je dôležité zvážiť možnosti a pod­mienky poistenia rizikových športov.

Klasické cestovné poistenie nemusí stačiť

Poistenie rizikových športov vám môže zaistiť pokojnejšiu myseľ počas vašich letných dobro­družstiev. Poisťovne ponúkajú celý rad poistných balíčkov a nie vždy je jedno­duché vyznať sa v ich podmienkach.

„Mnoho spotrebiteľov dúfa, že im na letnú turistiku v horách vystačí bežné cestovné poistenie. Pri rie­še­ní poistnej udalosti sú potom nepríjemne prekvapení,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, riaditeľka časopisu dTest.

„V prípade, že sa chcete vydať mimo vyznačené turistické trasy, je nutné zvoliť také poistenie, ktoré kryje i ri­zi­ko­vé športy alebo sa pri­po­istiť, t. j. pri­po­jiť príslušné krytie k svojmu základnému poisteniu,“ dodáva.

Do nížin alebo veľhôr? Na nadmorskej výške záleží

Pri hľadaní poistenia je tiež dobré pamätať na to, že po­is­ťovne niekedy limitujú preplatenie škody pri cestovnom poistení len do určitej nad­morskej výšky. Typicky je krytie pri bežnom cestovnom poistení limitované výškou 3 500 m n. m.

„Pokiaľ ste teda milovníci vysoko­horskej turistiky, odporúčame starostlivo vyberať vhodný poistný produkt šitý na mieru vy­so­ko­horskej turistike a ho­ro­le­zectvu,“ odporúča Eduarda Hekšová.

S vhodne zvoleným pripoistením si obstaráte krytie na tu­ris­ti­ku až do 5 000 m n. m.

Čiastka za pátracie záchranné akcie môže do­siahnuť astro­no­mické výšiny

Ďalším aspektom, ktorý nie je dobré zanedbať, sú pátracie záchranné akcie. Pri hľadaní optimálneho poistenia je potrebné počítať i s touto položkou, pretože niektoré poisťovne v zá­klad­ných balíčkoch krytie pátracích akcií nemajú. To znamená, že všetky náklady na pátraciu akciu by vám boli účtované zvlášť. V prípade, že by bolo navyše nutné nasadiť vrtuľník, mohli by ste byť skutočne nepríjemne prekvapení.

Na čo sa ďalej v poistných podmienkach zamerať?

Pokiaľ sa chystáte na vysoko­horskú turistiku, overte si, že zvo­le­né poistenie kryje konkrétnu aktivitu, ktorú chcete v danej oblasti vykonávať. Vzhľadom k zvý­še­né­mu riziku vážnejšieho poranenia a neraz náročnému terénu od­po­rú­ča­me dohodnúť poistenie s dosta­točne vysokými limitmi krytia.

Poistenie by malo tiež obsahovať asistenčnú službu, ktorá vám môže ušetriť veľa stresu s vy­ba­vo­va­ním poistnej udalosti, najmä v cudzích krajinách.

Dobré je tiež nezabudnúť na poistenie športovej výbavy, ktorá je často drahou položkou. Poisťovne ponúkajú pre špor­tové vybavenie krytie zničenia i odcudzenia (krádeže). I v tomto prípade však odporúčame dať si pozor na výluky z poistenia. Poisťovne zvyčajne chcú preukázanie, že pri odcudzení musel zlodej prekonať nejakú prekážku (napríklad zámok na bicykli).


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *