Kategórie
Tlačové správy

Aj Banskobystrickému kraju pomôžu nové eurofondy

Z Programu Slovensko rozhodne o 339 miliónoch eur.

Banská Bystrica – Veľké príležitosti na rozvoj pre všetky regióny Slovenska aj pre Banskobystrický kraj prinášajú nové eurofondy. Ich súčasťou je v rámci Programu Slovensko totiž samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej rozhodnú priamo samosprávy.

Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Banskej Bystrici to zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) organizuje tieto konferencie od apríla v každom krajskom meste a jeho odborníci na nich zástupcom krajov, miest a obcí predstavujú novinky, ktoré prináša Program Slovensko. Séria odborných stretnutí sa uzavrela dnešnou banskobystrickou konferenciou.

„Nové eurofondy sú veľkou šancou pre regióny posunúť sa vpred. Budúcnosť efektívneho využívania eurofondov spočíva najmä v tom, že do rozhodovania o ich investovaní budú oveľa viac zapojené regióny. Kraje, mestá a obce najlepšie vedia, aké problémy ich najviac trápia, kam potrebujú investovať, aké sú ich rozvojové ciele. Budú mať preto možnosť sami si určiť, ako použijú prostriedky z Európskej únie. Konkrétne budú môcť takto rozhodnúť o vyše 2 miliardách eur z takmer 13-miliardovej obálky Programu Slovensko,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Okrem možnosti čerpať eurofondy z klasických dopytových výziev budú regióny prostredníctvom integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliarde eur. Integrované územné investície v každom kraji určia Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkví) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR).

Pre celý Banskobystrický kraj je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 214,2 milióna eur. Okrem toho majú v kraji nárok na nové eurofondy štyri územia udržateľného mestského rozvoja. Konkrétne 66,9 milióna eur je určených pre územie udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica, takmer 25,5 milióna pre územie udržateľného mestského rozvoja Zvolen, takmer 16,3 milióna eur pre územie udržateľného mestského rozvoja Lučenec a 16,5 milióna eur pre územie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. Spolu teda priamo bansko­bystrický región rozhodne o viac ako 339,4 milióna eur.

Program Slovensko predstavuje zásadnú reformu čerpania eurofondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jednotnou metodikou a jednotnými pravidlami pre verejné obstarávanie.

V novom programovom období je pre Slovensko z európskych fondov vyčlenená suma 12,59 miliardy eur. Najvyššia alokácia je určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy (opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc) sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur.

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý slúži na pomoc regiónom, ktoré sú najviac zasiahnuté dôsledkami prechodu na uhlíkovú neutralitu, predstavuje sumu 441 miliónov eur. Práve z Fondu na spravodlivú transformáciu sa tento týždeň vyhlásila prvá výzva z Programu Slovensko. Výzva v celkovej výške 46,2 milióna eur je určená na skvalitnenie stredného odborného vzdelávania v regiónoch Hornej Nitry a vo vybraných okresoch Banskobystrického a Košického kraja. V krátkom čase budú nasledovať ďalšie výzvy z Programu Slovensko zamerané na obnovu ciest či modernizáciu základných škôl a športovísk.

Na konferencii v Banskej Bystrici sa hovorilo aj o dočerpaní prostriedkov z dobiehajúceho programového obdobia. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI, sa žiadatelia z Banskobystrického kraja zapojili do 29 vyhlásených výziev. Išlo napríklad o výzvy na modernizáciu verejnej osobnej dopravy, cez ktoré sa investovalo spolu vyše 24 miliónov eur, modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy (55 miliónov eur) alebo na zvyšovanie kvality stredného odborného školstva (64 miliónov eur).

S pomocou takmer 1,9 milióna eur z programu IROP sa v Banskej Bystrici medzi iným zrekonštruovala a moderne vybavila Stredná odborná škola informačných technológií na Tajovského ulici. Popri moderných odborných učebniach a obnove celej školy získali študenti aj vynovený internát. Vďaka eurofondovej podpore takmer 415-tisíc eur sa rozšírila o jednu triedu pre 22 detí materská škola na Karpatskej ulici v Banskej Bystrici. Eurofondy pomohli zazelenať aj rozľahlý vnútroblok Tulská na bansko­bystrickom sídlisku Fončorda. S podporou 800-tisíc eur sa na ploche viac ako 14-tisíc metrov štvorcových vysadila zeleň a vybudovali herné aj oddychové zóny.

Veľkou pomocou pre regióny v dobiehajúcom programovom období je tiež výzva za 127 miliónov eur pre samosprávy, ktoré prijali utečencov z Ukrajiny. Financie na kompenzáciu svojich nákladov z tejto výzvy získalo takmer 1 500 miest a obcí po celom Slovensku. Na území Banskobystrického kraja to bolo 178 obcí, ktoré si spolu rozdelia viac ako 10 miliónov eur.

„Mojou prioritou je zachrániť čo najviac z doteraz nevyčerpanej 4,3 miliardy z eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Naše ministerstvo zodpovedá za regionálny program IROP, v ktorom sme na zrýchlenie čerpania prijali viaceré zásadné opatrenia. Na pomoc regiónom s migračnou krízou sme presunuli 240 miliónov eur a na pomoc domácnostiam v energetickej kríze 76 miliónov. Zároveň sme zabezpečili, aby sa financovanie vybraných projektov, na ktoré doľahlo zvýšenie cien stavebných materiálov, mohlo navýšiť až o 20 %. V IROP-e vďaka tomu máme zazmluvnenosť nad 100 %. Na to, aby sme eurofondy v našom programe zachránili, sme teraz nasadili všetky odborné kapacity,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

Žiadatelia o eurofondy či dotácie môžu využívať aj pomoc Regionálnych centier, ktoré MIRRI SR minulý rok zriadilo vo všetkých krajských mestách a v Banskej Bystrici ho nájdu na Partizánskej ceste 3.

Rozvoju Banskobystrického kraja pomáha aj cezhraničná spolupráca podporovaná z programu Interreg Maďarsko – Slovensko, z ktorého sa v dobiehajúcom programovom období podporilo 38 projektov za viac ako 13,5 milióna eur. Medzi najväčšie projekty patrí výstavba dvoch nových cezhraničných mostov cez rieku Ipeľ, Vrbovka-Őrhalom a Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk. Oba projekty dostali spolu eurofondovú podporu viac ako 9,1 milióna eur. Ochrane kultúrneho a historického dedičstva ako aj rozvoju cezhraničného turizmu prispieva projekt spolupráce medzi obcami Halič a Salgótarján za takmer 1,3 milióna eur.

V novom programovom období je na podporu cezhraničných projektov z programu Interreg HU-SK vyčlenených spolu viac ako 166 miliónov eur. Aktuálne je už vyhlásená prvá výzva a vyše 50 miliónov eur je v nej určených na ochranu prírody, biodiverzity či miestneho kultúrneho dedičstva a aj na predchádzanie rizikám prírodných katastrof.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *