Kategórie
Tlačové správy

OĽANO má znásilňovanie legislatívneho procesu v krvi

Prezidentka musí zasiahnuť.

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k zmene, ktorá za­sa­hu­je do práva na slo­bo­du prejavu.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) žiada pre­zi­dentku Zuzanu Čaputovú o ve­to­va­nie zákona o ochrane spo­tre­bi­te­ľa.

„Poslanec OĽANO Milan Vetrák ne­ko­rektne a ne­pri­ja­teľ­ným spôsobom zasiahol do le­gis­la­tív­neho procesu pri schva­ľo­vaní zákona o ochrane spotre­bi­te­ľa. Výsledkom je, že sa mu podarilo presadiť trestanie mas­médií za uve­rej­ne­nie výrokov politikov, napriek tomu, že mu podobný návrh v pléne predtým ne­pre­šiel aj vďaka SASKE. OĽANO opa­ko­va­ne potvrdilo, že zná­sil­ňo­va­nie le­gis­la­tív­neho procesu má v krvi. Aj z toho dôvodu žiadame pre­zi­dentku Zuzanu Čaputovú, aby schvá­le­nú novelu zákona vetovala a vrátila do par­la­men­tu,“ uviedol pred­se­da SASKY Richard Sulík.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *