Kategórie
Tlačové správy

Deň matiek

14. mája si pripomíname deň matiek. Prinášame vám zaujímavé informácie zo SODB 2021 o matkách v Slovenskej republike.

SODB 2021

Až 74 % žien vo veku nad 15 rokov sa počas života stalo matkami!

Z celkového počtu 2 360 760 žien starších ako 15 rokov sa 1 752 021 ženám narodilo minimálne 1 živonarodené dieťa. Takže viac ako 74 % žien vo veku nad 15 rokov sa počas života stalo matkami.

Ženy 15-ročné a staršie podľa počtu živonarodených detí v SR, 1. 1. 2021

Počet živonarodených detíabs.% (riadky)
0563 20923,86 %
1409 40117,34 %
2828 47635,09 %
3342 07714,49 %
4104 1314,41 %
5+67 9362,88 %
nezistené45 5301,93 %
Spolu2 360 760100 %

Najčastejšie matky dvoch detí!

Obyvateľky Slovenskej republiky sú najčastejšie rodičkami dvoch detí. Viac ako 35 % žien starších ako 15 rokov porodilo práve dve živonarodené deti. Matky s jedným živonarodeným dieťaťom tvoria viac ako 17 % spomedzi žien vo veku nad 15 rokov, a tak je jednodetný model v súčasnosti druhým najčastejším typom materstva. Matky s tromi živonarodenými deťmi tvoria viac ako 14 % spomedzi žien, ktoré prekročili hranicu fertilného veku 15 rokov a viac ako 4 % žien vo veku nad 15 rokov porodilo štyri živonarodené deti. Matky s piatimi alebo viacerými deťmi tvoria necelé 3 % zo žien starších ako 15 rokov.

Ženy 15-ročné a staršie s aspoň 1 živonarodeným dieťaťom v krajoch SR, 1. 1. 2021

Územná jednotkaŽeny (vek 15+) s minimálne 1 živonarodeným dieťaťom
Trnavský kraj186 744
Trenčiansky kraj191 351
Žilinský kraj218 855
Prešovský kraj246 431
Banskobystrický kraj208 821
Nitriansky kraj227 694
Bratislavský kraj224 495
Košický kraj247 630
Spolu1 752 021

Ženy 15-ročné a staršie podľa počtu živonarodených detí v krajoch SR, 1. 1. 2021

Ženy 15-ročné a staršie podľa počtu živonarodených detí v krajoch SR, 1. 1. 2021
Ženy 15-ročné a staršie podľa počtu živonarodených detí v krajoch SR, 1. 1. 2021.

TOP na úrovni krajov!

  • Vo všetkých krajoch sú najčastejšie matkami ženy vo veku nad 15 rokov s dvoma živonarodenými deťmi.
  • V Žilinskom a Prešovskom kraji sú druhými najpočetnejšími matkami tie, ktoré porodili tri živonarodené deti.
  • Vo všetkých krajoch (okrem Žilinského a Prešovského kraja) sú druhými najpočetnejšími matkami ženy s jedným živonarodeným dieťaťom.
  • V Prešovskom a Košickom kraji býva najviac matiek, ktoré priviedli na svet päť alebo viac živonarodených detí. Dovedna ich žije v týchto dvoch krajoch 33 677 a tvoria takmer polovicu (49,6 %) zo všetkých matiek SR s aspoň piatimi živonarodenými deťmi. Vo zvyšných šiestich krajoch žije spolu 34 259 matiek s piatimi alebo viac živonarodenými deťmi.
  • Najviac žien, ktoré sa aspoň raz za život stali matkami, čiže priviedli na svet aspoň 1 živonarodené dieťa, je vo vekovej kategórii 40 – 44 rokov.

Ženy 15-ročné a staršie s aspoň 1 živonarodeným dieťaťom v SR, 1. 1. 2021

VekPočet (abs.)Podiel (%)
Spolu1 752 021100,0
15 – 19 rokov5 4670,3
20 – 24 rokov25 6711,5
25 – 29 rokov66 9983,8
30 – 34 rokov124 1017,1
35 – 39 rokov161 2899,2
40 – 44 rokov181 77110,4
45 – 49 rokov177 63310,1
50 – 54 rokov155 1278,9
55 – 59 rokov166 5289,5
60 – 64 rokov171 7619,8
65 – 69 rokov170 2929,7
70 – 74 rokov133 3967,6
75 – 79 rokov93 4195,3
80 – 84 rokov65 4683,7
85 – 89 rokov36 8462,1
90 a viac rokov16 2540,9

Ženy 15–ročné a staršie s aspoň 1 živonarodeným dieťaťom v SR, 1. 1. 2021

Ženy 15-ročné a staršie s aspoň 1 živonarodeným dieťaťom v SR, 1. 1. 2021
Ženy 15-ročné a staršie s aspoň 1 živonarodeným dieťaťom v SR, 1. 1. 2021.

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *