Kategórie
Tlačové správy

Radíme: Na čo si dať pozor pri nebankových pôžičkách

Státisíce Slovákov už majú reálnu skúsenosť s pô­žič­kou od ne­ja­kej ne­bankovej spo­loč­nosti, či už si kúpili na splátky mobilný telefón, väčší domáci spotrebič, jazdené auto alebo si požičali priamo peniaze. Za ostatné roky sa regu­lácia zo strany štátu v tomto seg­mente výrazne sprísnila a situácia zlepšila. Stále sa ale nájdu spo­loč­nosti, ktoré sa snažia pravidlá obísť, na čo v ko­neč­nom dôsledku doplácajú spo­tre­bi­te­lia, ktorí sa nechali „nachytať“. Existujú základné pravidlá a rady, podľa ktorých sa dá rýchlo zo­rien­to­vať a zistiť, či ide o osved­če­ného alebo naopak ne­poctivého poskytovateľa úveru.

Nebankovou pôžičkou je pôžička od inej ako bankovej inštitúcie, ktorá musí mať licenciu na posky­to­va­nie úverov od Národnej banky Slo­venska. Zoznam všetkých li­cen­co­va­ných posky­to­va­te­ľov je k dispo­zícii na stránke NBS.

„Kto licenciu nemá a požičiava ľuďom peniaze, ne­zried­ka za extrémne vysoké poplatky, robí určite niečo ne­legálne. Vo vlastnom záujme sa mu radšej vyhnite, ak sa nechcete dostať do zby­toč­ných prob­lé­mov,“ radí ombuds­man klientov spo­loč­nosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Na rozdiel od bankových pôžičiek je ponuka spo­tre­bi­teľských úverov od ne­bankových spo­loč­ností často roz­ma­ni­tejšia. Vyššia úroková sadzba ako v bankách platí iba v nie­ktorých prí­pa­doch a je spojená s vyššou mierou rizika, ktoré na seba „nebanky“ berú. Po spo­tre­bi­teľských úveroch často siahnu ľudia, ktorí by v bankách ne­po­cho­di­li, čo ne­zna­me­ná, že ne­bankovú pôžičku dostane každý žia­da­teľ. Klesajúce čísla počtu klientov, ktorí nie sú schopní splácať svoje úvery u týchto spoločností, to jasne ukazujú.

„V súčasnej dobe 97 % všetkých našich klientov spláca svoje záväzky včas. To je spojené aj s veľmi pre­pra­co­va­ným ri­zi­ko­vým modelom, ktorý ne­umož­ňuje poskyt­núť pôžičku ľuďom, ktorí by mali problémy so splácaním,“ uvádza Michal Fila, hovorca spo­loč­nosti Home Credit pre SR a ČR.

Pri výbere nebankového poskytovateľa úveru by ste mali zohľadniť pre­do­všetkým na­sle­dov­né kritériá:

  1. Maximálne zrozumiteľná zmluva.

„To prakticky znamená, že by ste mali podpísať len zmluvu o poskytnutí úveru, ktorej úplne a vo všetkom rozumiete. Všetko si treba prečítať, vrátane súvisiacich dokumentov. Ak čomukoľvek nerozumiete alebo nie ste si na 100 percent istí, pýtajte sa aj na detaily. Poctivý poskytovateľ vám má všetko detailne a bez problémov vysvetliť,“ radí ombudsman Miroslav Zborovský.

  1. Celkové náklady na pôžičku. Žiadajte presnú informáciu, koľko peňazí spolu zaplatíte počas celého obdobia splácania. Sledujte aj RPMN, teda ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá by mala zohľadňovať všetky náklady spojené s pôžičkou. Patrí sem napríklad aj poplatok za schválenie žiadosti, vedenie úverového účtu alebo poistné.
  2. Konkrétne a úplné informácie o všetkých nákladoch. Sledujte nielen úroky, ale aj to, koľko zaplatíte za predčasné splatenie, aké sú sankcie za omeškanie, odklad platieb či poplatky za zaslanie upomienky. Neseriózne spoločnosti majú často neúmerne vysoké sankcie za nesplácanie úveru.

„Čo každému v konečnom dôsledku môže pôžičku poriadne predražiť, sú prípadné sankcie. Hocikomu sa môže stať, že sa s  splátkou omešká alebo sa dostane do neočakávaných finančných ťažkostí. Preto by mal každý sledovať aj to, čo nastane v tomto prípade. Niektoré spoločnosti majú sankčné poplatky nastavené veľmi prísne, takým sa radšej treba vyhnúť. Seriózny poskytovateľ by mal hľadať spolu s dlžníkom možnosti, ako situáciu riešiť,“ pripomína ombudsman.

  1. Úver nie za každú cenu. Zodpovedné spoločnosti si záujemcov o úver preverujú, nahliadajú do registrov, overujú si schopnosť splácať a jednoducho in­sol­ventným klientom úver neposkytnú.

„V prípade, že vám chce nejaká nebanková spoločnosť požičať aj bez zdokladovania vášho príjmu, mali by ste určite spozornieť. Evidentne nejde o poctivého poskytovateľa a radšej ho odmietnite. Môžete sa dostať  nečakaných problémov, ktoré vás v budúcnosti ‚dobehnú‘,“ dopĺňa Zborovský.

Prínos nebankových spoločností

Licencované „nebankovky“ prinášajú na trh nielen konkurenciu bankám, ale aj efekt v podobe zodpovedného financovania. Neúspešní žiadatelia o pôžičku v banke by sa v prípade ne­existen­cie ne­bankového trhu ľahko dostali do šedej ekonomiky, nezriedka k úžerníkom bez akejkoľvek regulácie. To ale neznamená, že nebanková spoločnosť poskytne úver komu­koľvek a samozrejme musí preveriť jeho potenciál riadneho splácania. Úver v prípade spoľahlivej ne­bankovej spoločnosti je navyše často flexibilnejší ako u niektorých bánk. Vybrané „nebanky“ navyše poskytujú so­fisti­ko­va­né online služby.

„Home Credit zaviedol svoju prvú virtuálnu kartu už pred troma rokmi, s dvojfaktorovým overovaním platieb sme prišli ešte pred platnosťou smernice EÚ, platenie pomocou mobilných zariadení sme spustili v roku 2020 a používanie mobilnej aplikácie na správu financií je samozrejmosťou už niekoľko rokov. U nie­ktorých pôžičiek sme tiež zaviedli identifikáciu pomocou BankID, o konsolidáciu je možné požiadať online od vlaňajšku. Pre Home Credit je digitalizácia na prvom mieste,“ dodáva Michal Fila.


Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *