Kategórie
Tlačové správy

Na trhu je viac zánovných áut

Výrazne rastie podiel hybridov a elektro­mo­bi­lov. Auto­mo­bil­ky do­há­ňa­jú manko z čias co­vidu a firmy postupne ob­mie­ňa­jú svoje flo­tily.

Aures Holdings

Situácia na trhu s ojazdenými autami sa po­stup­ne sta­bi­li­zu­je. Na trh sa s pri­bú­da­jú­cim poč­tom no­vých auto­mo­bi­lov dostáva aj viac o­jaz­de­ných áut, vrá­ta­ne zá­nov­ných vo­zi­diel do pia­tich ro­kov veku a do 50 000 na­jaz­de­ných kilo­metrov. Zatiaľ čo v prvom štvrť­roku 2022 ich celý slo­venský se­kun­dár­ny trh po­nú­kol 6 707, tento rok ich bolo 9 545. V tomto seg­men­te zá­nov­ných vo­zi­diel výrazne pri­bú­da­jú aj po­nu­ky áut s alter­natívnym poho­nom – elektro­mobily a hybridy. Pri elektro­mobiloch je medzi­ročný nárast vozidiel na trhu o vyše dvesto percent, pri hybridoch o viac ako štyridsať percent. Benzínový motor má 44 % zánovných vozidiel, naftový 32,6 %, hybridný 10,9 % a čisto elektrických je 7,4 % ponú­ka­ných áut. Zvyšok pripadá na ostatné alter­na­tív­ne pa­li­vá.

Vyplýva to z analýzy trhu zánovných vozidiel, ktorú pravi­delne pri­pra­vu­je spoloč­nosť AURES Holdings, prevádz­kova­teľ siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

„Na našich dátach vidíme zaují­ma­vé trendy v zákaz­níckom správaní. Zatiaľ čo ben­zínové moto­ri­zácie si pri zánovných autách držia podiel nad štyridsať per­cent, modely s hybridným alebo plne elektrickým po­ho­nom postupne zvy­šujú svoj trhový podiel najmä na úkor dieselových,“ hovorí Petr Vaněček, prevádz­kový ria­di­teľ siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna na Slo­vensku.

„Ekonomická situácia núti zákazníkov premýšľať o nákladoch spojených s pre­vádz­kou jed­not­livých typov po­ho­nu vozi­diel. Dnes preto zva­žujú aj alter­natívy, ktoré na slo­venskom se­kun­dárnom trhu do­po­siaľ ne­bo­li príliš atrak­tívne,“ dodáva Petr Vaněček.

1. štvrťrok 2022

Rok výroby áutPočet áut na trhuMedián ceny v eurách
202234732 993
20212 20529 590
20202 06125 490
20192 01821 190
20187616 240

1. štvrťrok 2023

Rok výroby áutPočet áut na trhuMedián ceny v eurách
202347845 745
20222 94638 740
20212 91734 950
20201 97428 450
20191 23021 750

Stredná hodnota ceny zánovných áut bola v prvom štvrť­roku tohto roku 32 190 eur, stredná hodnota na tacho­metri 21 500 kilo­metrov a stredná hodnota veku 1,7 roka. Domi­nantnou značkou medzi zánovnými vozidlami je česká Škoda, ktorá ob­sa­di­la prvé 2 priečky z TOP 10 reb­ríčka. Poradie modelov je Fabia a Octavia. Tretie miesto patrí Hyundaiu i30, štvrté Kii Ceed, piate Škode Superb, šieste Audi A6. Vozidlá Mercedes GLC sú na siedmom mieste, Toyota Corolla na ôsmom, Volkswagen Golf na deviatom a na­ko­niec sú to modely Škoda Scala na desiatom mieste. U zánovných hybridov stále do­mi­nu­je Toyota, ktorá ob­sa­di­la prvé štyri priečky s modelmi Corolla, RAV4, C-HR a Yaris. Čo sa týka elektro­mobilov –  v ponuke sú naj­častej­šie Tesla Model 3 a Škoda Enyaq.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *