Kategórie
Tlačové správy

Európsky parlament schválil zásadnú zmenu k migrantom

Ministerstvo mlčí.

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k hlasovaniu Európskeho parlamentu k zmene azylových pravidiel z 20. apríla 2023.

Strana Sloboda a Solidarita upozorňuje na závažnú zmenu azylových pravidiel Európskej únie vrátane núteného pre­rozdelenia migrantov, ktorá 20. 4. 2023 prešla na úrovni Európskeho parla­mentu. Zároveň žiada ministerstvo vnútra, aby k tejto veci zaujalo stanovisko, pretože takýto migračný pakt by bol ne­zlučiteľný s pozíciou Slovenskej republiky.

„Európsky parlament prijal 20. 4. byro­kraticky kompliko­vaný systém, ktorý hovorí, že pre­miest­ňovanie migrantov je dobro­voľné, pokiaľ Európska komisia neurčí inak. V praxi to znamená, že Európska komisia by mohla prebrať časť kompe­tencií národných štátov, aby im v konečnom dôsledku mohla prikázať prijať migrantov. Toto je ne­prija­teľný zásah, ktorý je ne­zlu­čiteľný s pozí­ciou Slovenskej republiky. Za takúto zmenu v Európskom parlamente hlasovali euro­poslanci Smeru, KDH, OĽaNO, či zo strany Demokrati. Proti bol Eugen Jurzyca zo SASKY,“ uviedol predseda SASKY Richard Sulík.

Prijatý text je prvým krokom k dohode o nových pravidlách. Európsky parlament bude obhajovať svoju pozíciu v rokovaní s Radou EÚ, kde má zastú­penie aj Slovenská republika.

SASKA považuje prijaté úpravy Európskeho parla­mentu k migračnému paktu za ne­prija­teľný zásah do kompe­tencií členských krajín, ktoré bojujú proti ne­legálnej migrácii.

„Vyzývame ministra vnútra Romana Mikulca, aby dodržal to, k čomu sa zaviazal v progra­movom vyhlásení vlády, a teda, že povinné kvóty sú v akej­koľvek forme pre nás ne­akcepto­vateľné. Zároveň, aby na úrovni Európskej únie v žiadnom prípade ne­podpo­ril ani len náznak povinných či akých­koľvek polo­dobro­voľných relokácii ne­legálnych migrantov. Taktiež, aby bezod­kladne infor­moval NR SR o tom, v akom stave sú roko­vania a s akou pozíciou ide Slovenská republika na Radu EÚ. Na aký­koľvek súhlas so zme­nami migrač­nej politiky totiž Roman Mikulec nemá legi­timi­tu,“ doplnil Richard Sulík.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *