Kategórie
Humanizmus

Dielo Rudolfa Sikoru v rozšírenej realite prináša pri príležitosti Dňa Zeme dôležitý odkaz na podporu ekológie

Trvanie výstavy: 22. 4. – 14. 5. 2023.

V Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy objavia návštevníci od 22. apríla jeden z naj­moder­nejších a v zahra­ničí čoraz častej­ších spôsobov zo­brazo­vania umeleckej tvorby –  v roz­šírenej realite. Dielo Rudolfa Sikoru, ktoré vzniklo v spolu­práci so zbierkou Art fondu, upozorňuje na potrebu zaoberať sa eko­lógiou a životným prostredím. Nalie­havosť tohto problému autor zdôrazňuje príznačným spôsobom v podobe výkričníka.

„Rozšírená realita ponúka inter­aktívny zážitok, ktorý pre­pája reálny svet s digi­tálnym – prípadne s počí­tačovo genero­vaným obsahom. V tomto prípade zobrazuje realitu doplnenú o digi­tálnu verziu rotu­júceho 3D objektu výkričníka. Bodku tvorí foto­grafia zeme­gule (jedna z prvých, realizovaných z vesmíru) a vrchnú časť znaku tvorí fragment kozmického priestoru. Dielo je doplnené výrokom držiteľa Nobelovej ceny Jacqua L. Monoda. Vznik diela Výkričník v rozšírenej realite sme iniciovali v rámci Art fondu v spolu­práci s pánom Sikorom aj preto, aby sa výzva na zodpo­vednosť za stav planéty a životného prostredia dostala aj medzi mladšie generácie,“ hovorí Kristína Zaťko Jarošová, riaditeľka Art fondu.

Rudolf Sikora sa ako jeden z prvých umelcov v Európe syste­maticky zaoberal témou globálno-civili­začného a ekolo­gického ohrozenia sveta už od začiatku sedem­desiatych rokov 20. storočia. Ako hovorí sám autor:

„Na jeseň 1969 som sa dostal k mate­riá­lom Rímskeho klubu, ktorý vznikol 7. 4. 1968 v Ríme. Rôzni odborníci v ňom pouka­zovali na globálny problém klima­tických zmien na našej planéte. Potreboval som exaktnejšie posilniť môj záujem o životné prostredie, o jeho vývoj. Začal som si konkrét­nejšie uvedo­movať stav životného prostredia okolo mňa, okolo nás, na celom svete. Spojil som sa s ochra­nármi, eko­lógmi – chcel som viac poro­zumieť človeku. A dopĺňam: My ľudia sme tu – na našej Zemi – odká­zaní na seba: človek na človeka! Ak budeme proti sebe, budúcnosť ne­zvládne­me, planéta Zem ostane – ale bez nás… Tá planéta, z ktorej som urobil bodku výkričníka, ktorý varuje a posiela posolstvo do vesmíru!“

Sikora pôvodne plánoval realizovať ideu Výkričníka v podobe päť­metrového objektu ako civili­začnú výstrahu pre Bienále mladých v Paríži (1975). Socia­listický režim mu to však ne­umož­nil, a tak re­konštrukciu päť­metrového objektu realizoval až o viac ako 40 rokov neskôr – v roku 2018. Tento rok vzniklo dielo v roz­šírenej realite, čo uľahčí jeho pre­zentáciu pre širokú verejnosť.

„Rozšírená realita je u nás stále raritou, no v budúcnosti dokáže priniesť zásadné zmeny v tvorbe aj v pre­zen­tácii vizuálneho umenia. Dielo Výkričník majú ľudia prí­le­žitosť preskúmať vo svojom smart­fóne, či už v monu­men­tálnej veľkosti v Pálffyho paláci do 14. 5., alebo v zmenšenej podobe aj v pohodlí domova. Hori­zon­tálne položený QR kód si stačí na­skeno­vať a použiť filter v aplikácii Instagram. Následne dielo ožije priamo pred vašimi očami,“ hovorí Kristína Zaťko Jarošová, riaditeľka Art fondu, umeleckej zbierky 365.bank.

Trvanie výstavy: 22. 4. – 14. 5. 2023.

Miesto: Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, 1. poschodie.

Výkričník (Rudolf Sikora)
Výkričník (Rudolf Sikora)

Opis diela: Rudolf Sikora, Výkričník, 1974/2023, umelecké dielo v roz­šírenej realite, zo zbierky Art fondu.

QR kód na načítanie diela v menšom formáte s návodom na stránke ART FOND.

QR kód

Autorka: Kristína Zaťko Jarošová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *