Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň Rómov podľa SODB 2021

8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti prinášame zaujímavé informácie.

SODB 2021

Koľko obyvateľov sa hlási v SR k rómskej národnosti a ďalšej národnosti?

V sčítacom formulári sa nachádzali dve otázky o národnosti, okrem národnosti mohol obyvateľ uviesť aj svoju ďalšiu národnosť. V Slovenskej republike sa k rómskej národnosti prihlásilo 67 179 obyvateľov. Rómsku národnosť ako svoju ďalšiu národnosť uviedlo 88 985 obyvateľov.

Spolu deklarovalo rómsku národnosť 156 164 obyvateľov, čo predsta­vuje takmer 3 % populácie SR (5 449 270).

Koľko obyvateľov v SR má rómsky materinský jazyk?

V Slovenskej republike je 100 526 obyvateľov, ktorí majú rómsky materinský jazyk, čo predsta­vuje 1,8 % z celej populácie (5 449 270).

Koľko obyvateľov v SR má rómsky materinský jazyk a záro­veň rómsku národnosť?

Spolu je 78 298 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť), ktorí pri SODB 2021 deklarovali aj rómsky materinský jazyk, čo predsta­vuje 50,1 % obyvateľov rómskej národnosti (156 164).

Koľko je z daného počtu mužov a žien?

Zo 156 164 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť) je 78 902 mužov (50,5 %) a 77 262 žien (49,5 %).

Kde žije najviac obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti?

Zo všetkých obyvateľov rómskej národnosti (národnosť rómska aj ďalšia národnosť rómska) žije 65 161 (41,7 %) v Prešovskom kraji. Naopak najmenej obyvateľov rómskej národnosti, 1 135 (0,7 %), žije v Trenčianskom kraji.

KrajPočet obyvateľov rómskej národnosti
(národnosť aj ďalšia národnosť spolu)
Prešovský kraj65 161
Košický kraj53 929
Banskobystrický kraj22 227
Nitriansky kraj5 478
Trnavský kraj4 051
Žilinský kraj2 645
Bratislavský kraj1 538
Trenčiansky kraj1 135
Spolu156 164

Štruktúra podľa ekonomických vekových skupín v porovnaní na štruktúru celej populácie

V predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je 55 565 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť), čo predsta­vuje 35,6 % rómskej populácie. V porovnaní s celou populáciou SR, pri ktorej predstavuje obyvateľstvo v pred­produktívnom veku 15,9 %, je rozdiel takmer 20 percentuálnych bodov. V produktívnom veku (15 – 64 rokov) je 95 903 obyvateľov rómskej národnosti (61,4 %). V poproduktívnom veku (65 a viac rokov) je 4 696 obyvateľov rómskej národnosti, čo predstavuje 3 %. V celej SR je v popro­duktívnom veku 17,1 % obyvateľov.

Ekonomické vekové skupiny

Aký je podiel vydatých/ženatých 18-ročných a starších Rómov?

V Slovenskej republike je 90 454 obyvateľov rómskej národnosti (národnosť aj ďalšia národnosť spolu), ktorí sú vo veku 18 a viac rokov. Z toho je ženatých/vydatých 42 235 (46,7 %) obyvateľov rómskej národnosti.

Rodinný stav

Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *