Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň lesov

21. 3. 2023 sme si pripomenuli Medzinárodný deň lesov.

SODB 2021

Svetový deň lesov vznikol na 23. valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácii (ECA). Cieľom slávenia Medzinárodného dňa lesov je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov. V mnohých krajoch Slovenska sme pri SODB 2021 odhalili snahu využívať na vykurovanie bytov ekologické zdroje energií.

V rámci zisťovaného ukazovateľa „Štruktúra bytov podľa zdroja energie využívaného na vykurovanie“ môžeme konštatovať, že pevné palivo využíva v Slovenskej republike 21,32 % bytov, čo predstavuje 476 621 bytov. Plynom je vykurovaných na Slovensku 1 480 472 bytov (66,22 %), elektrinou 100 136 bytov (4,48 %). Obyvatelia Slovenska vykurujú svoje byty aj kvapalným palivom 3 675 (0,16 %) a solárnou energiou 1 225 (0,05 %). Iné zdroje využíva 121 073 bytov na Slovensku, čo predstavuje 5,42-percentný podiel.

Najviac bytov vykurovaných pevným palivom je v Žilinskom kraji – 43,36 % a najmenej v Bratislavskom kraji, len 1,81 %. V rámci Bratislavského kraja je zaujímavá obec Nový Svet. V obci Nový Svet žiadny byt nepoužíval na kúrenie plyn, väčšinou boli byty vykurované pevným palivom alebo elektrinou.

Celkovým lídrom v ekozodpovednosti je však Trnavský kraj. Môžeme ho považovať za dobrý príklad toho, ako sa dajú vo vyššej miere využiť obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. So svojimi 27,5 % má Trnavský kraj v rámci SR najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie použitých na vykurovanie v rámci Slovenskej republiky.

Nitriansky kraj je druhý po Bratislavskom, kde sa hojne na vykurovanie bytov používa plyn. Plynom je vykurovaných až 229 535 bytov, čo predstavuje 78,84-percentný podiel. Napríklad okres Topoľčany využíva vo zvýšenej miere na vykurovanie obnoviteľné zdroje energie (8 106 bytov; 27,1 %). V meste Topoľčany bola viac ako polovica bytov takýmto spôsobom vykurovaná (7 961; 69,9 %).

Aj v Trenčianskom kraji je prevládajúcim zdrojom energie na vykurovanie plyn (68,7 %; 169 828 bytov). V Novej Dubnici, Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch používali na vykurovanie bytov vo zvýšenej miere obnoviteľné zdroje energie. Takýmto spôsobom je v Novej Dubnici vykurovaných 1 626 bytov (33,7 %), v Novákoch 612 bytov (32,8 %) a Zemianskych Kostoľanoch 138 bytov (19,7 %).

V Košickom kraji je plynom vykurovaných 171 560 bytov, 61,01 %. Kraj sa tiež snaží o využívanie iných ekologických zdrojov. Takto je v kraji vykurovaných 18 057 bytov, čo predstavuje 6,42 %. Solárnu energiu využíva 131 bytov (0,05 %).

V Prešovskom kraji je plynom vykurovaných 183 538 bytov, čo predstavuje 68,14-percentný podiel. Druhým najčastejšie používaným zdrojom energie na vykurovanie je pevné palivo – 66 437 bytov (24,67 %). Elektrinu využíva ako zdroj energie na vykurovanie v kraji 7 301 bytov (2,71 %). Iné zdroje sa využívajú minimálne.

Iba takmer polovica (49,84 %; 135 361) bytov v Banskobystrickom kraji využíva ako zdroj vykurovania plyn. Je to druhý najnižší podiel spomedzi krajov Slovenska. Značná časť bytov (35,42 %; 96 189) využíva ako zdroj výroby tepla pevné palivo. Spomedzi krajov je to druhá najvyššia hodnota. V troch okresoch je pevné palivo dominantným zdrojom energie pre viac ako polovicu bytov. Sú to okresy Detva (53,95 %), Krupina (52,1 %) a Zvolen (51,41 %).

Najdominantnejším zdrojom energie používaným na vykurovanie v bytoch Žilinského kraja je pevné palivo (43,36 %; 117 896) Tento podiel je najvyšší v porovnaní so všetkými krajmi na Slovensku. Plyn využíva ako zdroj energie vykurovania len 107 867 bytov (39,37 %). Tento podiel je v porovnaní s ostatnými krajmi naopak najnižší. Elektrinu ako zdroj energie na vykurovanie využíva 20 272 (7,46 %) bytov. Tento podiel je v porovnaní s inými krajmi Slovenska najvyšší. Na úrovni okresov sú pozorovateľné značné rozdiely v spôsobe využívanej energie na vykurovanie. Jediný okres, kde prevláda vykurovanie plynom, je okres Bytča (58,58 %). Kúrenie drevom je dominantné v bytoch okresu Námestovo (78,4 %) a Martin (61,48 %). Zvyšné okresy Žilinského kraja majú približne vyrovnané podiely vykurovania plynom a drevom. Vysoký podiel energie na kúrenie v okresoch Kysucké Nové Mesto (32,35 %) a Ružomberok (24,84 %) sa získava aj z drevnej biomasy.


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *