Kategórie
Tlačové správy

Prvé zmienky o sviatku zamilovaných prišli na územie Slovenska s prekladmi Hamleta

Svetský sviatok Valentín spájaný so svätcom je dnes známy najmä ako oslava lásky.

Kniha Valentín na Slovensku
Výsledky výskumu o sviatku Valentín v slovenskom prostredí spracoval J. Zajonc v pripravovanej publikácii Valentín na Slovensku.
Zdroj: Juraj Zajonc.

Vznikol koncom 14. storočia na anglickom kráľovskom dvore a rozšíril sa do ďalších západoeurópskych krajín. Na moderný komerčný sviatok sa premenil v priebehu 19. storočia v USA. V Európe, predovšetkým v jej západnej časti, sa najviac šíril po 2. svetovej vojne. Obyvatelia na území Slovenska ho spoznali aj vďaka prekladom Shakespeara, jeho postupnému šíreniu pomohla aj výučba angličtiny.

Prvé ojedinelé údaje o existencii Valentína ako západoeurópskeho sviatku sa na území Slovenska objavili v 70. rokoch 18. storočia. Spočiatku ich prinášali preklady diel Williama Shakespeara (napríklad tragédia Hamlet) obsahujúce zmienky o valentínskych zvykoch. Od polovice 19. storočia o ňom informovali aj články v novinách.

„V 20. storočí bola na Slovensku zdrojom informácií o sviatku Valentín aj výučba angličtiny, ktorej súčasťou boli reálie o spôsobe života a kultúre obyvateľov Spojeného kráľovstva a USA,“ dopĺňa Juraj Zajonc z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., ktorý sa výskumu tohto sviatku v Európe a na Slovensku venuje od roku 2011.

„Podľa reprezentatívneho prieskumu z roku 2019 takmer 3,5 % opýtaných nad 40 rokov oslavovalo sviatok sv. Valentína už aj pred rokom 1989,“ upresňuje.

Masívny prienik valentínskeho sviatku do štátov bývalého socialistického bloku začal v poslednej dekáde 20. storočia po páde ich komunistických režimov. Do sviatočného kalendára obyvateľov Slovenska začal Valentín intenzívne vstupovať začiatkom 90. rokov.

„Na Slovensku sa šíril predovšetkým ako sviatok romantickej lásky zaľúbencov, partnerskej lásky milencov, snúbencov a manželov. Už vtedy bol aj oslavou lásky rodičovskej a rodinnej, a tiež sviatkom pripomínania, upevňovania pozitívnych medziľudských vzťahov medzi priateľmi či kolegami v práci,“ vysvetľuje etnológ.

Postupne sa do obsahu sviatku sv. Valentína dostala aj charitatívna láska, láska k Bohu vyjadrená rešpektovaním kresťanských zásad života v partnerskom vzťahu, láska človeka k zvieratám, mestu i prírode. Obyvatelia Slovenska prijali Valentína medzi svoje sviatky aj preto, že im umožňuje vyjadrovať názory na spoločnosť, presadzovať svoje záujmy a štýl života, ktorý im vyhovuje. Istú mieru dôležitosti tomuto sviatku priznala aj pandémia ochorenia COVID-19.

„Toto neľahké obdobie potvrdilo, že sviatok sv. Valentína je dôležitou príležitosťou, ktorá v ľuďoch vytvára pocit spolupatričnosti a ponúka im širokú škálu spôsobov, ako si pripomenúť a uvedomiť významnú a špecifickú hodnotu medziľudských vzťahov,“ uzatvára Zajonc.


Autorka: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *