Kategórie
Tlačové správy

Vietnamská národnosť a ďalšia národnosť

V Slovenskej republike žijú obyvatelia hlásiaci sa k rôznym národnostiam.

SODB 2021

Vietnamská národnosť

K vietnamskej národnosti sa v Slovenskej republike hlási na základe SODB 2021 2 793 obyvateľov, čo predstavuje 0,05% podiel z celkového počtu. Najviac obyvateľov, ktorí sa hlásia k vietnamskej národnosti, žije v Bratislavskom kraji – 987 obyvateľov, potom v Košickom kraji 506 obyvateľov a najmenej v Trenčianskom kraji 110 obyvateľov.

Vietnamská národnosť

Ďalšia národnosť vietnamská

V otázke o ďalšej národnosti sa k vietnamskej národnosti prihlásilo 486 obyvateľov, čo predstavuje 0,16% podiel z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť. Opäť najviac obyvateľov, ktorí si uviedli ako ďalšiu národnosť vietnamskú, žije v Bratislavskom kraji (117 obyvateľov) a Košickom kraji (85 obyvateľov), najmenej v Trenčianskom kraji (40 obyvateľov).

Ďalšia národnosť vietnamská

Materinský jazyk vietnamský

Materinský jazyk vietnamský udáva podľa SODB 2021 2 905 obyvateľov.

Štátne občianstvo

Celkovo na území Slovenskej republiky žije 1 947 obyvateľov s vietnamským štátnym občianstvom. Čo sa týka štátneho občianstva, najvyšší počet obyvateľov s vietnamským štátnym občianstvom žije v Bratislavskom kraji (769 obyvateľov) a najnižší v Trnavskom a Trenčianskom kraji (70 obyvateľov). Z hľadiska podielu obyvateľov so štátnym občianstvom má najvyšší podiel obyvateľov s vietnamským štátnym občianstvom Bratislavský kraj (0,11 % zo všetkých obyvateľov kraja), najnižší v Trenčianskom a Žilinskom kraji (0,01 %).

Štátne občianstvo vietnamské

Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *