Kategórie
Tlačové správy

Čo sa dozvieme o mestách Bratislava a Košice z MOJA OBEC na stránke sčítania?

Zaujímavé informácie zo sekcie MOJA OBEC.

SODB 2021

Moja obec je jedinečný nástroj, ktorý ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike. Všetko v kocke, na jednom mieste s možnosťou stiahnuť si údaje!

V prípade Bratislavy a Košíc je k dispozícii aj výstup za hlavné mesto Bratislava a za mesto Košice a záujemca si môže jednotlivo pozrieť aj mestské časti oboch miest. O Bratislave aj Košiciach sa tak dozvieme všetky aktuálne údaje.

V Bratislave sa sčítalo 475 503 obyvateľov. Zistíme napríklad, že v Bratislave aktuálne žije podľa SODB 2021 15 397 cudzincov. Priemerný vek obyvateľov mesta je 42,49 rokov. Bratislava má hneď niekoľko špecifík. Najviac obyvateľov v SR má vysokoškolské vzdelanie – až 174 091. V Bratislave je najviac obyvateľov v SR bez náboženského vyznania; až 206 945 obyvateľov sa nehlási k žiadnemu náboženskému vyznaniu. Zistíme, že Bratislavčanky a Bratislavčania sú slobodní, až 210 036 obyvateľov nie je v manželskom zväzku a viac ako 1 293 ľudí žije v meste Bratislava na kilometer štvorcový. Bratislavčanky a Bratislavčania žijú v bytoch s priemernou plochou približne 74 metrov štvorcových.

V Košiciach sa sčítalo 229 040 obyvateľov. Mesto Košice má o 10 000 viac žien ako mužov, žije tu 2 382 cudzincov, a priemerný vek obyvateľov mesta je cez 42 rokov. Košičanky a Košičania majú hlavne stredoškolské vzdelanie. Až 98 223 obyvateľov mesta má strednú školu. Košičanky a Košičania sa najviac hlásia k Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Viac ako 101 tisíc Košičaniek a Košičanov sa hlási ku rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Aj tu výrazne prevládajú slobodní obyvatelia. Takmer 100 tisíc Košičaniek a Košičanov nie je v manželskom zväzku. Na kilometer štvorcový v meste Košice žije cez 939 ľudí. Čo sa týka životného priestoru, obyvatelia mesta žijú v bytoch s priemernou podlahovou plochou 73,5 metra štvorcového.

Viac zaujímavých údajov nájdete na odkazoch:


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *