Kategórie
Osobné

Psy zožrali Ježiša, a basta

Konšpirácie vedia šíriť aj stránky, ktoré sa hlásia ku kritickému a vedeckému mysleniu.

Dušan Valent uverejnil v magazíne In Vivo článok Telo Krista zrejme zožrali psy: Hodnovernosť tradícií o Ježišovom zmŕtvychvstaní.

Z predstavenia o magazíne In Vivo som sa dozvedel:

„Projekt In Vivo magazín sa snaží budovať záujem o prírodu, porozumenie vedy, vedeckú gramotnosť a kritické myslenie.“

„Na svojich stránkach postupne zhromažďuje články na rôzne, predovšetkým prírodovedné témy. Tie sa na jednej strane snažia ukázať, že realita je fascinujúcejšia a zaujímavejšia než akékoľvek výmysly. Na strane druhej, poukazujú na rozšírené mylné predstavy a tvrdenia, pre ktoré napriek ich popularite niet presvedčivých dôkazov.“

„In Vivo magazín je projektom občianskeho združenia Rasion.“

Dušan Valent v článku napísal:

„Rimania nedovolili pochovávať telá ukrižovaných trestancov. Podľa Ehrmana zo všetkých dostupných dôkazov vyplýva, že: ‚Súčasťou poníženia bolo ponechanie tela na kríži preto, aby sa doňho pustili zdochlinožravé zvieratá.‘ Slovami Johna D. Crossana, Ježišovo telo nikto nikdy nepochoval. Zožrali ho psy.“

Aká jednoduchá veta: „Zožrali ho psy.“

Zamyslel sa Valent nad touto vetou? Veď už v nadpise tvrdí, že zrejme telo Krista zožrali psy.

Akú to má výpovednú hodnotu? Žiadnu. Nanajvýš podráždia nejakého kresťana. A možno práve preto Valent napísal ten článok.

Emeritný profesor zo súkromnej rímskokatolíckej DePaulovej univerzity v Chicagu (USA), John Dominic Crossan, napísal knihu “Who Killed Jesus?” (Kto zabil Ježiša?), v ktorej spomenul myšlienku, že „Ježišovo telo bolo s najväčšou pravdepodobnosťou zožraté psami a vranami“ (“his body was most likely eaten by the dogs and crows”).

Crossan varí z vody. Jeho domnienka nie je ničím podložená. Už sa k jeho názoru viacerí vyjadrili.

Bloger Matthew2262 na svojom blogu v kategórii Konšpiračné teórie (Conspiracy Theories) uverejnil 21. novembra 2011 článok Eaten By Wild Animals (Zjedený divými zvieratami). Spomína Crossana, že už v knihe Jesus: A Revolutionary Biography na 127. strane napísal, že vtedy „bolo bežné ponechať ukrižovaného hniť na kríži alebo telo odložiť bokom k zdochlinám“. (“The norm was to let the crucified rot on the cross or be cast aside for carrion.”) Crossan verí, že Ježiša s najväčšou pravdepodobnosťou postihol rovnaký osud. Telo bolo ponechané na kríži a zožrali ho divé zvieratá. (“Crossan believes Jesus most likely incurred the same fate of being left on the cross, his body then eaten by wild animals.”)

Recenzent Danny Yee v máji 1996 v recenzii na Crossanovu knihu “Who Killed Jesus?” (Kto zabil Ježiša?) tiež spomína Crossanovu myšlienku, že „Ježišovo telo bolo s najväčšou pravdepodobnosťou zožraté psami a vranami“ (“his body was most likely eaten by the dogs and crows”).

Nathan Jensen v knihe Restored Gospel According to C.S. Lewis v kapitole What Thought He of Christ? (Čo si myslel o Kristovi?) na 173. strane spomína Crossanovu myšlienku takto:

“…he reckons, Jesus‘ body was most likely left on the Cross or tossed into a shallow grave to be eaten by scavenger dogs, crows or other wild beasts.”

„…on predpokladá, že Ježišovo telo s najväčšou pravdepodobnosťou ostalo na kríži alebo bolo hodené do plytkého hrobu, kde bolo zožraté psami živiacimi sa zdochlinami, vranami alebo divokými šelmami.“

Nepodarilo sa mi zistiť, či sa okrem Crossana ešte niekto iný zaoberá myšlienkou zjedenia Ježišovho tela psami, vranami alebo inými divými zvieratami.

Na mňa pôsobí komicky, keď sa niekto, kto sa oháňa kritickým myslením, vážne zaoberá myšlienkou, že telo mytologickej bytosti mohlo byť zjedené psami, vranami či inými divými zvieratami.

Je to číra konšpirácia. Z pohľadu vedeckého skúmania vzniku kresťanstva bezcenná informácia.

Verí Dušan Valent tejto konšpirácii? Keď zožratie Kristovho tela psami spomenul v nadpise svojho článku. Meno Ježiš (Jehošua, Ješua, Jozue, Joszue, Jeszua) bolo bežné meno v oblasti dnešného Izraela. Takže človek, nejaký hlásateľ nového náboženského smeru, s menom Ježiš mohol žiť, a mohol byť aj popravený. Ak bol popravený, ako bol popravený? Dodnes to nevieme, pretože nemáme k dispozícii vierohodné historické záznamy. Sú len mytologické záznamy o domnelom mesiášovi, očakávanom záchrancovi, spasiteľovi a vykupiteľovi celého ľudstva, o Kristovi. Príbehy o Kristovi sú výsledkom prianí, snov a rôznych predstáv o „božom synovi“.

Na rozdiel od Valenta, ktorý sa zaoberá pochybnou myšlienkou, či telo Krista zožrali psy, dávam prednosť rozumnejším úvahám, ktoré sa týkajú vzniku kresťanstva.

Podľa mňa Adam Roman kladie najrozumnejšie otázky. Čítajte jeho eseje na stránke Polemika o vede, viere a ideológii. V eseji Veľká noc napísal:

„Moja prvá nechápavá otázka preto znie: kvôli čomu boh až tak miloval svet?“

„Druhá otázka, na ktorú mi zatiaľ nikto nedal odpoveď, je táto. Prečo boh odpustil ľuďom takou prapodivnou formou, že dovolil zabiť svojho syna? Prečo boh neodpustil ľuďom hriechy tak, ako ich ľudia sami odpúšťajú iným – bez veľkých formalít a utrpenia? Boh predsa mohol hriechy odpustiť jednoducho nejakým prehlásením – kvôli väčšiemu efektu napríklad uprostred burácania hromu (ako v prípade oslovenia Jóba). Veď keď dal Mojžišovi desatoro prikázaní v podstate celkom prostým spôsobom a všeličo iné oznamoval starým Izraelitom jednoducho svojím božím slovom, vo sne, či ústami prorokov, prečo im nejako podobne neoznámil, že im odpúšťa všetky hriechy? Či hádam boh nemohol hriechy ináč odpustiť, len tak, že sa sám dal zabiť?? Je nejaký zákon, ktorému sa aj sám boh musí podriadiť? Tomu neverím. Neverím, že by ten, kto dal zákony prírode, bol sám viazaný nejakými zákonmi.

Ale neverím ani tomu, že si to akurát tak želal. Vy by ste sa za svoje nehodné deti dali ukrižovať? Aj keby ste navyše vedeli, že vás ani potom nebudú poslúchať? Boh predsa aj na kríži vedel, že ľudia rozpútajú po jeho smrti nesčíselný počet vojen, že sa budú vraždiť, upaľovať a páchať ešte hroznejšie zločiny než za starozákonných čias. Že sa jeho smrťou na kríži jednoducho nič nezmení, že to bude smrť pre väčšinu zbytočná…“

„Tretia otázka sa týka morálky kresťanov. Nie som kresťan, ale úprimne vyhlasujem, že jediné ‚zlo‘ (z hľadiska kresťanskej morálky), čo som kedy urobil, bolo to, že som neuveril žiadnemu náboženstvu.“

„Pýtam sa teda, ako môže niekto úprimne veriť, že hriechom ťažko raní niekoho, kto zaň položil život a pritom ho opakovane zraňovať prakticky po celý svoj život? Nechápem ako sa môže nájsť čo i len jediný ľudský tvor, ktorý je taký bezohľadný a bezcitný, že ubližuje tomu, kto sa zaň dal zabiť nevýslovne krutým utrpením na kríži, a zomrel tam v agónii, ktorú sugestívne opísal R. W. Hynek v knihe Muž bolestí. Dá sa o tomto monštruóznom, obludnom pokrytectve povedať niečo iné‚ než to, že pýcha toho, kto tomuto verí, kto toto koná, presahuje všetky predstaviteľné medze? Dá sa o tom povedať niečo iné‚ než to, že taký veriaci si myslí, že boh sa dal zabiť výlučne len preto, aby on – veriaci – mohol neobmedzene a beztrestne hrešiť?“

Adam Roman na začiatku eseje napísal:

„Píšem nasledujúce riadky v nádeji, že sa niekto ozve a na položené otázky mi konečne dá rozumnú odpoveď.“

Kto odpovie?

Keby som bol kresťan, bral by som to, čo sa píše v Novom zákone (biblii):

Jn 19, 38 – 42: „Ježišov pohreb – Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.“

Perličkou je, že internetový magazín In Vivo získal ocenenie Humanista roka 2016 od Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov.

Archív:

Dušan Valent
Dušan Valent.
In Vivo
In Vivo.
Rasion
Rasion.
Matthew2262
Matthew2262.
Nathan Jensen
Nathan Jensen.
Danny Yee
Danny Yee.
Vybrali.sme (rubrika Veda)
Vybrali.sme (rubrika Veda).

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 6. 4. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *