Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách.

SODB 2021

V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv.

Cieľom každoročnej kampane je upozorniť, že je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Ženy podľa SODB 2021

Zo sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2021 prinášame faktické informácie o dospelých ženách na Slovensku.

V Slovenskej republike máme podľa SODB 2021 2 284 069 dospelých žien ( starších ako 18 rokov).

Na Slovensku žije  495 587 dospelých žien, ktoré sú bezdetné a 1 750 460 dospelých žien, ktoré majú deti. U 38 022 žien sa tento údaj nezistil. Najviac matiek žije v Košickom kraji s počtom 247 067.

Z hľadiska rodinného stavu máme 1 099 676 vydatých žien, 604 816 slobodných žien a 321 846 žien, ktoré sú vdovy. Najviac slobodných žien žije Košickom kraji s počtom 89 537.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *