Kategórie
Tlačové správy

Rómsky jazyk ako materinský podľa SODB 2021

5. 11. je Medzinárodný deň rómskeho jazyka.

V SODB 2021 si rómsky jazyk ako materinský jazyk udalo 1,84 % obyvateľov Slovenskej republiky. Za materinskú reč tak rómčinu považuje 100 526 obyvateľov SR.

Najviac obyvateľov s materinským jazykom rómskym žije v obci Lomnička. Až 2 716 (83,85 %) obyvateľov z celkového počtu 3 239 obyvateľov obce si udáva v sčítaní rómčinu ako materinský jazyk. V obci Bystrany si rómsky jazyk ako materinský udáva 3 009 (78,69 %) obyvateľov z 3 824 trvalo bývajúcich v obci. Nasledujú Stráne pod Tatrami s 1 796 (78,46 %) obyvateľmi hlásiacimi sa k rómčine ako materinskému jazyku. V Stráňach pod Tatrami celkovo žije 2 289 obyvateľov.

V rámci krajov SR najviac obyvateľov, ktorí si udávajú rómsky jazyk ako materinský, žije v Prešovskom kraji 53 677 (6,64 %) obyvateľov z celkového počtu 808 931 obyvateľov kraja. Na druhom mieste v počte obyvateľov, ktorí si udávajú rómsky jazyk ako materinský je Košický kraj. Z celkového počtu obyvateľov kraja 782 216 si rómsky jazyk ako materinský udáva 35 766 (4,57 %) obyvateľov kraja.

Najnižší podiel obyvateľov, ktorí sa hlásia k rómskemu jazyku ako materinskému, žije v Trenčianskom kraji. Len 0,03 % (163 obyvateľov z celkového počtu 577 464 ) obyvateľov kraja a v Bratislavskom kraji len 0,04 % (253 obyvateľov z celkového počtu 719 537) obyvateľov kraja.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *