Kategórie
Tlačové správy

Poslanec Ľuboš Blaha neuspel so sťažnosťou na Ústavnom súde SR

Poslanec Ľ. Blaha podal prostredníctvom advokátskej kancelárie KALLAN Legal na Ústavný súd SR sťažnosť vo veci vydaného neodkladného opatrenia, ktorým súd uložil povinnosť zdržať sa uverejňovania a šírenia určitých výrokov a nepravdivých informácií o prezidentke SR.

Ústavnou sťažnosťou sa domáhal vyslovenia porušenia svojho práva na slobodu prejavu a spravodlivý súdny proces a súčasne žiadal zrušenie uznesení okresného aj krajského súdu, ktorými bolo neodkladné opatrenie vydané a potvrdené.

25. októbra 2022 IV. senát Ústavného súdu SR ústavnú sťažnosť Ľ. Blahu už na predbežnom prerokovaní odmietol ako neprípustnú. Dôvodom odmietnutia je, že sťažovateľ nevyužil všetky právne prostriedky, ktoré mal k dispozícii na účinnú ochranu svojich práv. Pred podaním ústavnej sťažnosti totiž sťažovateľ nepodal v zákonom stanovenej lehote dovolanie na Najvyšší súd SR (táto lehota už uplynula). Dovolanie je pritom v zmysle ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR prípustné práve voči takému typu neodkladného opatrenia, ktoré poskytlo ochranu prezidentke Zuzane Čaputovej pred protiprávnymi verbálnymi útokmi poslanca Ľ. Blahu.

Informácia o rozhodnutí: (sp. zn. IV. ÚS 534/2022 – rozhodnutie Ústavného súdu SR sa dá nájsť podľa spisovej značky.

20. Vo veci vedenej pod sp. zn. IV. ÚS 534/2022:

Ústavná sťažnosť sťažovateľa PhDr. Ľ. B., PhD., proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I (č. k. 21 C 12/2022-478 z 22. marca 2022) a proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave (č. k. 5 Co 95/2022-749 z 21. júla 2022).

Ústavnú sťažnosť odmieta.


Autorka: Mag. Darina Škantárová, Taylor Wessing.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *