Kategórie
Osobné

Čo na to povie Harabin?

Dostali sa mi do e-mailovej schránky zaujímavé správy.

Od Harabina a Slezákovej.

JUDr. Štefan Harabin vo veku 61 rokov ako sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky kandidoval na prezidenta SR v roku 2019.

V prvom kole získal počet platných hlasov: 307 823.

Podiel platných hlasov z oprávnených voličov v %: 6,95.

Podiel platných hlasov z platných hlasov pre všetkých kandidátov v %: 14,34.

Skončil tak tretí, a nepostúpil do druhého kola.

Harabin ako bigotný kresťan napísal toto (sic!):

„Milí priatelia pozdravujem Vás,

som veľmi rád v tom smere, ako sa v predchádzajúcej diskusii odhalila v plnej nahote pravá ideologická spolu-podstata dvoch bratov v triku Chmelára a Blahu (spoločne sprítomnených na už dávno verejne dostatočne známom rodovom likvidovaní tradičnej rodiny) nielen cez LGPTI, ale i agendu a ich pochody, tiež aj cez iné ich spoločné akcie, statočne riadené ambasádou USA.

Dúfam, že zverejnite o tom opätovne konkrétne dôkazy v rámci pretrasenia názorov.

Nerozbíjam národno-vlastenecké sily ani len v najmenšej intenzite.

Iba sa skromne snažím zadefinovať reálny národno-vlastenecký priestor, aby sme sa mohli do budúcna odraziť od toho, čo je vlastne národno-vlastenecká platforma aj v tejto spojitosti.

Určite do môjho osobného názorového presvedčenia nemožno zakomponovať snahu ich urážať, resp. netolerovať ich.

Ide jednoducho iba o to, že táto ideová filozofia patrí už dávno do záhrobia satanizmu.

O satanizme ako vrcholnom štádiu liberalizmu som hovoril minimálne už pred rokom“

Slezáková na Juraja Janošovského reagovala zasa takto (sic!):

  1. Teórií je už priveľa. Dávno prekročili hranicu reality „toho nášho sveta“ z hmoty a času – a nehmotného ľudského ducha. Ten sa „vyslobodil“ z KRUHU-NULY pohybu Zeme nielen Slovom ale teraz už aj Čislom. Pohybuje sa vo virtuálnom svete priviazaný len tenkým špagátikom o svoju hmotnú podstatu na Zemi – danú číslom 6. To je exaktne zobrazená plus polovica bezrozmeného Ceku Svetla Živej Inteligencie Zeme v kruhu jej pohybu vo vesmíre. Nedávno to dokázal CERN keď v kruhovom urýchľovači Času Zeme počítačmi poprepájanými cez poludníky okolo zemegule prevrátil plus-mínus bezrozmernej častice svetla a na obrazovkách ostalo svietiť číslo 6.
  2. Pre dnešných vedcov stále tajomný FENOMÉN ČAS v kruhu plus-mínus 2(6)=12=00 má TRI hranice – dané tromi rozmermi 9-tich čísel. To je 1,5 polomeru kruhu 12.00 hodín po štvrtý rozmer. Prvá hranica je na orbite Zeme vo výške 360 km – tam prestávajú platiť čísla vyrátané ako prírodné zákony Zeme. Čím ďalej za touto hranicou tým viac sa z rovníc „vyparuje“ mínusovými číslami plus polovica svetla“ a teoretici vesmíru vyratúvajú čím ďalej tým viac čiernych dier – ktoré neexistujú v časopriestore Zeme po jej orbit. Tento priestor rozdelili autori čísel na DVE plus-mínus polovice 2(180) stupňov GEO-metrickej Veličiny Nuly zavreté v matematickej štvorcovej ohrade „svätej zeme“ egyptského boha-kruhu. Veľkej 4(6)=24.00 hodín denne = 2(72)=144. Rozdelenej KRÍŽOM na štvrtiny KRUHU-NULY 4(90) stupňov = 360. Rovnako aj na štvorci polomeru kruhu 12.00 hodín danom číslom 6+O. V tomto priestore egyptského boha-kruhu-nuly nevychádza bezo zvyšku matematický kmeň čísla 7 v plnom uhle ani na štvorci času Zeme – desatinné čísla sa opakuj do nekonečna. Číslo 360 sa dá vydeliť číslom sedem bez zvyšku jedine skladaním trojuholníkov čísel na štvorci „svätej zeme“ podľa vzoru 3(6)=18+O(kruh pohbu Zeme) – dokladom toho je egyptská pravá Veľká pyramída s čudesným uhlom sklonu k Zemi nepochopiteľným pre dnešných inžinierov. Čudujú sa ako mohli tak presne vyrátať 51 stupňov + tie desatiny kruhu 360o, ktoré oni vyrátali desiatkovou sústavou. Za ostatných dvetisíc rokov sa tri šestky neuzavreté v zátvorke číslom tri stali „diabolským číslom“ 666.
  3. Toto teraz spomínam v súvislosti s danou témou teórií preto, lebo teoretická matematika ako „čistá vznešená veda“ sa od čias keď Pytagorovi žiaci začali čísla používať ako intelektuálnu zábavku, už celkom „očistila“ od „špinavej“ zemskej hmoty. Dnešní nezasvätení teoretici azda ani nevedia, že 9 čísel a k nim nulu 12-60 zostavy časokruhu Zeme vyrátali pravekí astronómovia-Sumeri na Zemi z pohľadu na hviezdy ako Číslo 360 rokov Zeme. Toto exaktné Číslo od tých čias zhrdzavelo. Zatemnila ho „mystika“ sumerských legiend o bohoch vracaújcich sa po 360-tich rokoch na Zem z neznámej planéty – ktorú márne hľadajú dnešní astronómovia netušiaci, že tí starí vyrátali DVE plus-mínus polovice celku 2(6)=12=OO hodín svetla v priemere denne zratúvaním počtov poldní, potrebných na uzavretie kruhových dráh 12-tich vybraných nebeských svetiel Zeme od začiatku do konca v spoločnom východzom BODE NULA – z jesennej rovnodennosti svetla a tmy na Zemi od začiatku do konca ich kruhov-časov. „Na Zemi tak ako na nebi“.
  4. Vyrátali kruh hviezdnych dráh od nuly k nule 24.00 hodín. Nie lineár času nekonečného vesmíru – o ktorom sa dnešní teoretici dohadujú či má niekde začiatok a koniec. Tí starí vyrátali dĺžky 12-tich vybraných hviezdnych dráh, ktoré sa len zdanlivo krútia okolo nás ale nekrútia sa ani zdanlivo okolo iných planét našej Slnečnej sústavy – ani nikde inde vo vesmíre. Tí starí nevyrátali lineár času ktorý beží „len tak akosi cik-cak“ po našej galaxii – to som počula povedať jedného nášho astronóma pred pár rokmi v Slovenskom rozhlase – a ja ho teraz dopĺňam že odnikiaľ-nikam. Lebo nikto mi nepovedal kde vo vesmíre bol Veľký Tresk. Ba ani čo je to Čas – ani čo je Číslo. A prečo je čísel v časokruhu Zeme akurát deväť. Tí starí človekovia nevyrátali ani úsek času ktorý vyratúvajú dnešní praktickí fyzici na Zemi – tí pravekí ľudia-bohovia vyrátali 9-mi číslami v kruhu pohybu Zeme medzi hviezdami „akúsi silu“ planéty Zeme. FUNGUJE v uzavretom kruhu od nuly k nule 24.00 hodín = 4(6) = 1440 minút denne. Vyrátali jednotku FENOMÉNU ČAS ako dĺžku dňa na Zemi. Jednotku plus polovice bezrozmerného Svetla zavretého pohybom Zeme medzi 2-mi slnovratmi. V tomto kruhu-nule pohybu Zeme okolo vlastnej osi sa premieňa svetlo na tmu v priemere za 12.00 hodín jedine na Zemi – nikde inde vo vesmíre Časom 24.00 hodín. Len v slnečnom kruhu pohybu Zeme sa „sväté číslo 12“ obracia naruby v pomere svetla k tme v lete z 2:1 na 1:2 v zime. Potom Egypťania pridaným počtom dní vyrátali slnečno-lunárno-hviezdny kruh Času Zeme do kalendára 4 pravých uhlov Času Zeme v kruhu 4(365) dní +1440 minút prestupných do hviezdneho kruhu 4(1440)=5760 rokov. V ňom sa premieňa svetlo na tmu a naopak v priemere za 24.00 hodín TEMPOM Zeme. Toto TEMPO tempo premeny plus-mínus matematickej nuly nie je nikde inde v známom vesmíre – tobôž v teoreticky vyrátaných paralelných vesmíroch.
  5. V podstate rovnako vyrátal náš slovanský prastarý boh-človek Koľad kalendár-kolodar 9-mi číslami Kruh Života 144 rokov. Len menej presne ako je vyrátaný egyptský kalendár lebo Koľad nevyrátal číslo 7 v bezrozmernom kruhu. To vyrátali len Egypťania vo svojom novom kalendári 12-tich mesiacov sedemdňovými týždňami v ročnom kruhu 4/4=O. Ten kalendár darovala Kleopatra Cézarovi a stal sa rímskym kalendárom a rímska židovská-kresťanská Organizácia doňho vniesla narodenie Pána v v slnečnom kruhu 4(365)+1/4 ako linerár „do konca časov“ v kruhu 12-tich hviezd ktoré dostala na hlavu židovská Panna Matka Syna Pána. Náš Koľad vyrátal 9-dňové týždne v 9-tich mesiacoch roka ako 2 dni zavreté v sútkach (zátvorkách) v čísle 48.00 hodín ako tretiny štvorca 144. Celkový pomer čísel je rovnaký 5760:144=40=4/4=O.

Čuduj sa svete, kto má tomu rozumieť! Generátor náhodných slov by to nespravil lepšie.

Uverejňujem to kvôli tomu, aby čitatelia boli v obraze, aké indivíduá pobehujú po Slovensku. Uverejňujem to na výstrahu, aké bludy sa šíria medzi komunistami.


Autor: Ján Parada.

2 odpovede na “Čo na to povie Harabin?”

Pán Parada –
– a viete Vy mne povedať čo je to plus-mínus? Rozumiete tomu, čo o tom hovorí „vedecká teória“? Alebo Vám stačí, že viete, že plus-mínus je punková hudobná skupina?
Rozmýšľali ste niekedy o tom, čo je to Živá Inteligencia Zeme? Unikátna v celom dnes známom vesmíre?!!! Na tejto planéte vytvorila „korunu tvorstva“ na Strome života v hmotnej forme homo sapies-sapiensa – matematicky na druhú. Lebo to záhadné Čosi čo dokázalo „urobiť zo zvieraťa človeka“ po 6-tich dňoch „už nemalo viac hliny“ – a tak „na konci šiesteho dňa“ vyrobilo druhého človeka z recyklovanej hliny prvého človeka – do jeho mozgu do nového kruhu času namontovalo dvojnásobnú dávku Inteligencie Zeme, ktorá sa odvtedy rozvinula do dnešnej podoby. V novom veku terajšej západnej civilizácie tú starú – človeku vrodenú citovú inteligenciu – nahradila matematická inteligencia a teraz už začala éra „umelej inteligencie – ruka v ruke s novými ľuďmi, ktorí sa znova „cítia byť bohmi“ a bojujú medzi sebou o ovládnutie celej Zeme. Ba aj priľahlého vesmíru a pritom majú len „veľké oči“ a pažravé zuby, nevedia sa vpratať do vlastnej kože – pozostávajúcej z hmoty o ktorej Planck povedal že „hmota neexistuje – existuje len „akási sila“ ktorá združuje častice do miniatúrnych slnečných systémov. Ja vravím, že podľa Mendelejevovej tabuľky. Dnes je už ta ká rozhádzaná, že sám autor by v nej nenašiel Zákon Čísla podľa ktorého prvky hmoty skladal číslami, o ktorých moja babka na kopaniciach vravela že sú to „štiepky Jablka“ – lebo to tak cítila v sebe.
Dnes už sa nik necíti byť súčasťou Zeme. A prečo vôbec je len 9 číslel v matematike a nie desať ako prstov na rukách? Prečo staré civilizácie vytvorili 12-60 zostavu časokruhu – ako a prečo sa stalo, že v novom veku zasvätenci Francúzskej akadémie naštartovali desiatkovú matematiku a FENOMÉN ČAS Zeme ponechali v starej 12-60 zostave?
A viete čo ukazujú nevedomým dnešným ľuďom počítačové simulácie vesmíru číslami, vybehnutými zo zovretia Planckovho múra 32 núl von za hranicu vesmíru – ktorá je stále tam kde bola v Grécku, vo výške 360 km – presne tam kde Svätá rímska Organizácia postavila bránu na „druhý svet“ bez hmoty a bez času v kruhu 12.00 hodín svetla?
Ja nerozmnožujem hoaxy, nevymýšľam nové teórie, hľadám pravdu o „tomto našom“ svete z hmoty a času a ľudského ducha, lebo mi nik ešte nepovedal čo je to čas a čo sú čísla. Prečo je čísel akurát 9 a nie desať, namiesto desiateho čísla na poslednom prste prstienok-nula-krúžok, v ktorom sa menia matematické znamienka podľa Zákona Čísla. Hľadal ho baťko Archimédes v GEO-metrickej Veličine Nule ale nenašiel ho lebo bol zavraždený – Geo Veličina Nula sa v novej nevedomej civilizácii stala „obrazom Boha“ Jediného Trojjediného „s tvárou ukrytou“ v bezrozmernom kruhu.
Ja nerozpaprávam ani nevyzdvihujem mystiku – spomínam ju lebo súvisí so záhadou čísel a času vyrátaných na Zemi z pohľadu na hviezdy pravekými ľuďmi – časom sa exaktné poznatkov o Zemi a o „nebi“ prevrátili ako plus-mínus na mystické predstavy. Máte iste pravdu že hovorím príliš rýchle a príliš hutne keď mi nerozumiete – ale na Vašom mieste ja by som tak ako Vy nevystrčila pred seba svoju nevedomosť. Vy ste len „zavrhli“ náboženstvo a šmahom ruky odhodili všetko z čoho ono vyrástlo – vôbec ste nepochopili, že ja ukazujem ako nové židovské kresťanské náboženstvo utopilo vedecké poznanie starých civilizácií v novej mystike. A dnešné vedecké teórie o vesmíre robia to isté. Pritom lietajú vo virtualite, nevychádzajú zo Zeme. Celkom sa im stratila v bezrozmernom vesmíre. FENOMÉN ČAS aj čísla im spadli z neba. Bežia okolo nich odnikiaľ nikam a vôbec nik sa nepýta, kde tak asi vo vesmíre sa nachádza ten BOD, z ktorého vybehol ČAS Veľkým Treskom – TEMPOM pohybu Zeme 24.00 hodín denne.
Marta Slezáková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *