Kategórie
Osobné

Aby mal boh niečo spoločné s pravdou, musel by existovať

Poznámky k jednému rozhovoru.

Prečítal som si rozhovor Kazateľ Pastirčák: Ak zrušíte Boha, musíte zrušiť aj pravdu s náboženským kazateľom Danielom Pastirčákom z Cirkvi bratskej.

Pastirčák v rozhovore na otázku „Zvykne sa hovoriť, že pravda je Boh. Čiže tým chcete povedať, že ľudia vyhlasujú amnestiu od Boha?“ odpovedal:

„Je veľa inteligentných a poctivých ateistov, ktorí si neuvedomujú, že ak zrušia predpoklad Boha, budú musieť zrušiť i predpoklad pravdy.“

Pastirčák nemá pravdu. Pravda je zhoda akéhokoľvek tvrdenia so skutočnosťou. S akoukoľvek skutočnosťou, nemusí súvisieť so žiadnym bohom.

Ak by existoval boh, potom je pravda, že boh je skutočný, že existuje.

Ak boh neexistuje, potom je pravda, že boh nie je skutočný, že neexistuje, že je výtvorom ľudskej predstavivosti.

Ale na to, aby mohol niekto tvrdiť, že existuje boh, musel by najprv jeho existenciu dokázať. Nakoľko dodnes jeho existenciu nikto hodnoverne nedokázal, tak väčšinou ľudia hovoria, že oni iba tomu veria, že existuje boh. Netvrdia, že existuje, ale len toľko, že veria v jeho existenciu. Nábožensky založení ľudia veria, že je pravdou, že existuje boh.

Pastirčák si neuvedomuje, že boh nemá nič spoločné s pravdou. Boh má spoločné s tým, či je skutočný alebo neexistuje. Ak je boh skutočný, potom tvrdenia o ňom môžu byť, ale aj nemusia byť pravdivé. Ak je boh výtvorom ľudskej predstavivosti, tak žiadne tvrdenie o ňom nebude pravdivé, čo sa týka jeho reálneho a nezávislého bytia.

Ďalej Pastirčák tvrdí:

„Neexistuje ľudské myslenie, ktoré by sa neopieralo o nejaký koncept Boha. Aj ateizmus má svoj obraz Boha; v absolútne hmoty a energie.“

Ani tentoraz nemá pravdu. Vesmír nie je bohom. Pastirčák to má v pojmoch popletené. Keby hovoril o panteistoch, mohol by mať pravdu, pretože oni stotožňujú boha s vesmírom. Ale neplatí to o ateistoch. Ateizmus je absencia náboženskej viery, že existuje boh. U ateistu je vedomá absencia viery v existenciu nadprirodzených javov. Čiže neprítomnosť viery, presnejšie tej náboženskej viery.

Môj názor: Boh nemá nič spoločné s pravdou. Pravdu vytvára človek.

Sú síce ľudia, ktorí tvrdia, že komunikujú s bohom. Čiže v takom prípade sa môže stať, že aj taký boh vysloví nejakú pravdu. Ale ako som skôr spomenul, dosiaľ sa žiadnemu človeku nepodarilo hodnoverne preukázať existenciu boha, preto nemôžem prijať názor, že aj nejaký boh môže vytvárať pravdu. Zatiaľ pravdu vytvára len človek, pretože to je jediný živočích schopný myslieť.

Až spoznáme aj iného živočícha, ktorý bude myslieť, a ľudia budú tomu živočíchovi rozumieť, môžeme uznať, že aj ten živočích hovorí nejakú pravdu.

Nechcem sa veľmi opakovať, ale dávam do pozornosti ešte článok Rozdiel medzi humanizmom a ateizmom. V ňom som spomenul názory Adama Romana.

Adam Roman ku kľúčovej otázke, či existuje nejaký boh, napísal dve eseje: Existencia boha a Dôkaz neexistencie boha.

Z prvej eseje vyberám:

„O bohu by človek za normálneho vývoja spoločnosti nemal ani len vedieť. Náboženstvom sa ľudia dnes zaoberajú len preto, že náboženstvo vôbec prežilo, rovnako ako sa trápia len tými chorobami, ktoré dnes ešte nie sú úplne odstránené. Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo! Práve v tom zmysle nás nič nenúti zaoberať sa vôbec predstavou akéhosi boha a práve preto veriaci sú tí, ktorí tvrdia čosi nezvyklé, čo by mali veľmi starostlivo dokazovať a nie počítať s tým, že kľukatý vývoj spoločnosti spôsobil, že sú dnes vo väčšine.“

A z druhej eseje:

Existenciu boha nedokázal nikto ani len s neveľkou mierou istoty. Dúfam, že každý uzná, že nie je úlohou ateistov dokazovať existenciu boha. Ak by ateista taký dôkaz našiel, stal by sa veriacim. Neveriaci je práve preto neveriacim, lebo nepovažuje tvrdenia veriacich (teistov) o existencii boha za presvedčivé.

To, že veriaci existenciu boha za dvetisíc rokov ešte stále nedokázali, môže mať dva principiálne odlišné dôvody. Jedným môže byť neschopnosť, či nezáujem teológov a teistických filozofov trápiť sa takými dôkazmi, druhým môže byť to, že taký dôkaz nie je možný – napríklad aj preto, lebo boh naozaj nejestvuje. Ako ateista nevidím dôvod, prečo by som sa mal vyjadrovať k týmto alternatívam. Stačí mi, že žiaden seriózny dôkaz zatiaľ nejestvuje.“

Archív:

Vybrali.sme: (Kazateľ Pastirčák: Ak zrušíte Boha, musíte zrušiť aj pravdu.)
Vybrali.sme: (Kazateľ Pastirčák: Ak zrušíte Boha, musíte zrušiť aj pravdu.)

A trochu humorne:

Kazateľ Pastirčák (koláž)
Kazateľ Pastirčák (koláž, humorne).

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 18. 3. 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *