Kategórie
Humanizmus

Kto je agnostik?

Rozhovor so slovenským agnostikom Rudolfom Dovičínom.

Náboženstvo je idealistický svetonázor zakladajúci sa na viere v nadprirodzené sily, v bohov. Čiže v náboženstve je názor, že existujú bohovia, minimálne aspoň jeden boh. Jedným z náboženských smerov je teizmus.

Teizmus je v širšom zmysle ideológia, v ktorej je viera v aspoň jedno božstvo.

V užšom zmysle je to viera v zosobneného, stelesneného Boha ako bytosti rozdielnej od sveta, ktorá svet stvorila, udržuje a riadi – v tomto význame je to vlastne monoteizmus, čiže jednobožstvo.

Okrem monoteizmu je aj polyteizmus. Polyteizmus je náboženstvo založené na viere vo viacerých alebo mnohých bohov, čiže je to mnohobožstvo.

Medzi teistické ideológie patria napríklad judaizmus, kresťanstvo alebo islam.

Ateista je ten, kto si myslí, že teisti nedostatočne preukázali existenciu boha, a preto odmieta ich názory. Čiže ich nepovažuje za pravdivé.

Okrem teistov a ateistov sú aj agnostici.

Rudolf Dovičín, známy na internete ako Ruwolf
Rudolf Dovičín, známy na internete ako Ruwolf.

Požiadal som agnostika Rudolfa Dovičína, aby vysvetlil, ako chápe výraz agnosticizmus.

1. Prečo sú okrem teistov a ateistov aj agnostici?

Rudolf Dovičín: „Agnostik je človek, ktorý si myslí, že nie je možné zistiť, či boh jestvuje alebo nie (dokiaľ sa sám neukáže).“

2. Prečo nie je možné zistiť, či jestvuje boh?

Rudolf Dovičín: „Keďže má byť oddelený od sveta a všemocný, dokáže sa dokonale skryť. Dokáže zabrániť každému pokusu o jeho vedecké alebo ak chcete, empirické, odhalenie. Naviac, celé empirické poznanie je neisté, tento postoj sa nazýva skepticizmus. To ale neznamená, že všetky tvrdenia sú rovnocenné ako to vtipne vyjadril Bertrand A. W. Russell:

Keď niekto uznáva, že nič nie je isté, musí, myslím, tiež dodať, že niektoré veci sú viac takmer isté ako iné.‘“

3. A ako to, že niektorí ľudia tvrdia, že sa rozprávali s bohom? Sú ľudia, ktorí tvrdia, že sa stretli s bohom. V súčasnosti niektorí dokonca vraj videli aj iné božské bytosti, ako napríklad Pannu Máriu.

Rudolf Dovičín: „Oni netvrdia, že sa rozprávali s bohom nejakou rečou. Mali len nezvyčajný príjemný zážitok, ktorý si vysvetľujú ako stretnutie s bohom. Ale to, že sa stretli s bohom, nevedia nijako podložiť – napr. nejakou správou od boha, ktorú žiadny človek v tom čase nemohol vedieť.

Tí, ktorí údajne videli božské bytosti – tých je neporovnateľne menej – sú podľa mňa klamári alebo mali halucinácie. Samozrejme, že to nemôžem tvrdiť na isto – ako čokoľvek o svete mimo môjho vedomia.

Ale je extrémne nepravdepodobné, že by si boh vyberal práve takých nedôveryhodných ľudí, akými sú tí, ktorí sa mali s ním stretnúť. Prečo sa nezjaví všetkým? Dokonca to nemôžu vedieť ani oni – mohli to byť prirodzené bytosti mimozemského pôvodu alebo niečo iné. Ako gól do vlastnej bránky je ich viera v Satana, ktorý vraj klame ľudí a vie brať na seba iné podoby – takže podľa ich viery to pokojne mohol byť aj Diabol prevtelený za Boha či Panenku Máriu.“

4. Veriaci v antickom Grécku mali celý panteón bohov. Vymysleli si tých bohov? Klamali?

Rudolf Dovičín: „Ľudský mozog je úžasný orgán, ktorého veľmi dôležitá funkcia je vedieť vysvetľovať javy.

Problém je, že ak nevie nájsť správne vysvetlenie, je schopný aj ‚domyslieť si‘ nesprávne.

Tak pravdepodobne vznikli aj predstavy bohov, ktoré boli vysvetlením prírodných javov, ktoré sú zložité pre pochopenie, ak nemáte predstavu o celej Zemi, o človeku a pochodoch, ktoré sa na nich a v nich dejú.“

5. Do sčítania ľudí bez náboženského vyznania, ktoré organizuje Medzinárodná ateistická aliancia (Atheist Alliance International), sa zo Slovenska zapojilo len 27 agnostikov. Prečo tak málo? Agnostici sa nejako organizujú?

Rudolf Dovičín: „To môže mať viacero dôvodov.

Najväčší je asi všeobecný strach ľudí povedať ‚neviem‘. Ľudia to vnímajú ako slabosť. Čo samozrejme nie je pravda, je to len poctivosť v myslení.

Ďalší môže byť snaha jasne sa odlíšiť od veriacich ľudí – napr. ja som z pohľadu kresťanstva tiež ateista. Ale toto vyjadrenie je nepresné ako trochu žartovne použil toto slovko Richard Dawkins: ‚Všetci sme ateisti ohľadom väčšiny bohov, v ktorých kedy ľudstvo verilo. Niektorí z nás idú jednoducho o jedného boha ďalej.

Na Slovensku neviem o takej organizácii.

Vo svete vytvárajú organizácie spolu s ateistami, humanistami či sekularistami.“

Ďakujem za rozhovor.

Archív:

Agnostici (6 %)
Agnostici (6 %).

Autor: Ján Parada.

Rozhovor bol pôvodne uverejnený 4. 2. 2014.

Jedna odpoveď na “Kto je agnostik?”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *