Kategórie
Osobné

Slabomyseľný boh

Mohol byť racionálnejší?

Kresťania po židoch prevzali do svojho svetonázoru biblickú rozprávku o potope sveta.

V nej vykresľujú boha ako slabomyseľnú bytosť. Boh oľutoval, že stvoril človeka (Gn 6, 6), a tak sa rozhodol, že zlikviduje ľudí zo zemského povrchu. Lenže okrem ľudí, u ktorých bola podľa biblického boha veľká neresť, sa boh rozhodol zlikvidovať aj zvieratá, plazy, vtáctvo, a všetko, čo sa hýbe na zemi. (Gn 7, 8).

Za čo mohli chúďatká zvieratá, plazy a vtáctvo, že aj ich musel zlikvidovať?

A prečo morské živočíchy dostali výnimku? Je jasné, že ryby by sa vo vode neutopili, ale v moriach je bujný život, takže ak vedel boh trestať nevinné vtáctvo, prečo sa nerozhodol potrestať aj žralokov?

Myslím, že šíritelia tohto biblického príbehu si len upravili príbeh o potope sveta, ktorý v Mezopotámii už bol rozšírený od Sumerov. Nevzdelaní židia len tento príbeh prevzali, pozmenili detaily, a prispôsobili si ho svojej ideológii. Ale mnohé detaily nedomysleli.

Keby dnes židia alebo kresťania vytvárali príbeh o likvidácii ľudí, lebo sú nerestní, tak by nezvolili taký primitívny spôsob, potopu, ale v príbehu by použili oveľa účinnejšie nástroje na likvidáciu. Napríklad atómové bomby. Ale predstavy o bohu nemohli byť vtedy lepšie. Boli časté, možno aj mohutné záplavy medzi riekami Eufrat a Tigris, tak aj biblický boh sa v ich predstavách nemohol premietnuť ako dômyselnejší, šikovnejší likvidátor. Dokázali mu prisúdiť len schopnosť likvidácie živých tvorov pomocou potopy. Lebo zrejme záplavy im boli na očiach, priamo mali vplyv na ich životy, a tak sa záplavy maximalizovali do predstavy o potope sveta.

Dosť primitívna predstava, ale odzrkadľuje vzdelanostnú úroveň vtedajších ľudí.

Dovtedy žili ľudia dosť dlho, napríklad Noeho dedo Matuzalem žil až 969 rokov, a sám hrdina príbehu o biblickej potope sveta, Noe, mal 500 rokov, keď sa mu narodili deti Sem, Cham a Jafet. (Gn 5, 32). Vtedy sa boh rozhodol budúcim ľuďom skrátiť život na 120 rokov. (Gn 6, 3).

Podľa príbehu sa biblický boh hnevá na ľudí za neresť. Ale je nedôsledný pri hľadaní príčiny tejto neresti. V biblii sa pri príbehu o potope sveta píše, že boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. (Gn 6, 2).

Boží synovia obcovali (súložili) s ľudskými dcérami, a ony im rodili obrov. (Gn 6, 4).

Vari nestačilo bohu zlikvidovať len tých božích synov a ich obrov?

Milosť u boha našiel len spomínaný Noe, jeho žena, jeho deti a ženy jeho synov. A samozrejme živočíchy, ktoré zobrali so sebou do korábu. Obrov so sebou nebrali do korábu, z čoho vyplýva, že pri potope sveta asi vyhynuli. Podobne ako dinosaury.

emotikon

Po potope uzatvoril boh s ľuďmi zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. (Gn 9, 11).

Aby si boh zapamätal túto zmluvu, vytvoril dúhu. Podľa biblie to vyzerá tak, že dovtedy sa žiadna dúha neobjavovala. To sa rovná zázraku, pretože to odporuje vedeckým poznatkom. Ale že je to v rozpore s vedou, to až tak nie je dôležité, veď ide len o biblický (rozprávkový) príbeh, a v príbehoch si ľudia môžu všeličo vymyslieť.

Dôležitý je fakt, ktorý sa pripisuje biblickému bohu. Aby si pamätal, že uzatvoril nejakú zmluvu, musel vytvoriť dúhu. Na pripomenutie potreboval mnemotechnickú pomôcku.

Vraj vševediaci, ale so zhoršenou pamäťou.

V takého slabomyseľného boha veria židia a kresťania.

Takže vrátim sa k úvodnej otázke: Mohol byť racionálnejší?

Nemohol, lebo odráža vtedajšiu znalostnú úroveň obyvateľstva. Akí ľudia, taký boh.

Nerozumiem ani tomu, že sa boh najprv vyhráža, že ľuďom skráti život na 120 rokov, ale Noe žil po potope ešte 350 rokov. Čiže žil celkom 950 rokov, kým zomrel. (Gn 9, 28). Na zhoršenú pamäť potreboval boh okrem mnemotechnickej pomôcky dúhy ešte niečo navyše, lebo sa pozabudol. Keď už skrátil ľuďom život na 120 rokov, nemusel Noeho život naťahovať po potope ešte na ďalších 350 rokov.

Noe mal 500 rokov, keď sa mu narodili synovia Sem, Cham a Jafet. Čiže v čase potopy mal 600 rokov, a jeho synovia okolo 100 rokov. Zaujímavé, že v takom pokročilom veku boli jeho synovia schopní splodiť veľké potomstvo, z ktorého sa rozvetvili národy po zemi.

Aký význam mala pre biblického boha potopa sveta, keď po rozmnožení ľudí do celého sveta žili mnohé národy v neresti?

Skromná otázka: Z ktorého potomstva pochádzajú pôvodní obyvatelia Ameriky a Austrálie?


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *