Kategórie
Tlačové správy

Mestá a obce sa uchádzali o tradičný ovocný sad

Ten vyrastie v Topoľčanoch.

Až 64 miest, mestských častí a obcí po celom Slovensku využilo šancu zabojovať o výnimočnú výsadbu so vzácnymi odrodami ovocných stromov. Víťazom projektu Zelený sad, za ktorým stojí OZ Živica a poisťovňa Kooperativa, sa stalo mesto Topoľčany. Jeho obyvatelia sa môžu tešiť, že im v susedstve pribudnú dlhoveké a odolné stromy starých odrôd známe už našim prastarým rodičom.

Výzva, ktorá prebiehala v máji a júni, oslovila najviac mestá a obce z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. To, čo uchádzačom ponúkla, je nielen možnosť skrášliť a zvýšiť úžitkovú hodnotu verejného priestoru, ale tiež posilniť ich miestnu odolnosť voči klimatickým zmenám. Cieľom projektu je totiž vrátiť miznúce tradičné odrody – najmä jablone a hrušky – v podobe sadu s prvkami permakultúrneho dizajnu, čo podporí aj ochranu biodiverzity v regióne.

Organizátori projektu dostali spolu 64 vypracovaných návrhov na výsadbu sadu, 50 z nich prišlo z obcí a 14 z miest a mestských častí.

„Chuť ozeleniť okolie a poukázať na význam ovocinárstva a lokálneho klimatického účinku zelene prejavilo okrem vedenia obcí i viacero občianskych združení, univerzít, farností, ale aj súkromných osôb ochotných poskytnúť vlastný pozemok pre verejný úžitok,“ hodnotí projektový manažér Živice František Cimerman.

Ten tiež dodáva, že zmyslom projektu je nielen vybudovať jeden konkrétny sad, ale tiež inšpirovať k pestovaniu týchto tradičných odrôd aj ďalších po celom Slovensku.

Tím odborníkov z organizácie CEEV Živica následne hodnotil prihlášky z hľadiska viacerých kritérií. V prvom kole išlo najmä o motiváciu, ktorú mestá a obce pre výsadbu ovocného sadu prezentovali.

„Sledovali sme konkrétnu predstavu, ako bude sad využívaný a akým spôsobom oň bude zabezpečená starostlivosť. Rozhodujúcim faktorom v tejto fáze bolo aj posúdenie kvality a parametrov ponúkaných pozemkov a ich dostupnosti pre verejnosť. Zaujímal nás aj zámer na realizáciu edukačnej činnosti pre školy a organizácie v danom regióne,“ vysvetľuje František Cimerman a dopĺňa, že spomedzi všetkých záujemcov o sad vybrali na základe spomínaných parametrov tri lokality, kde prebehla aj terénna obhliadka.

Víťazom spomedzi všetkých zástupcov samospráv sa stalo mesto Topoľčany, ktoré sa zapojilo ponukou až dvoch veľkých sídliskových pozemkov v blízkosti centra, základných škôl, obchodných centier a celkovo s dobrou dostupnosťou pre verejnosť.

„Zároveň nás pozitívne oslovila motivácia vedenia so snahou napojiť projekt Zelený sad na líniu ďalších ekoprojektov miestnej komunity,“ hovorí zástupca OZ Živica.

Mesto sa dočká sadu v novembri

V nasledujúcich týždňoch vytvoria zástupcovia Živice a mesta Topoľčany konkrétny plán a dizajn ovocného sadu v jednej z navrhovaných lokalít, ktorý bude pozostávať z minimálne 15 vzrastlých stromov z ovocinárskej škôlky starých a krajových odrôd, ako aj ďalších jedlých kríkov a trvaliek. Samotná výsadba pod odborným vedením a s kompletným servisom OZ Živica prebehne v novembri. K vysadenej zeleni pribudnú aj náučné tabule a označenia drevín s popisom.

Celý projekt vznikol vďaka ekologicky zmýšľajúcej poisťovni a jej klientom

Na začiatku projektu Zelený sad stála myšlienka poisťovne Kooperativa, ktorá sa rozhodla zafinancovať kompletnú realizáciu výsadby. Finančnú podporu pre partnerskú organizáciu Živica vo výške 6 000 eur poskytla poisťovňa na základe realizovanej kampane s cieľom motivovať klientov k využívaniu bezpapierovej komunikácie.

„Máme skvelý pocit z toho, že sa nám podarilo prepojiť osvetu o výhodách využívania praktických a zároveň ekologickejších digitálnych služieb s podporou tradície ovocinárstva, ktorá je významnou súčasťou kultúrno-prírodného dedičstva v našej krajine,“ uvádza generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.

Poskytnuté financie v plnej miere pokryjú nákup stromov, počiatočnú starostlivosť o ne a celkovú réžiu zo strany OZ Živica, spojenú s výzvou a výsadbou. Zamestnanci poisťovne pomôžu aj priamo v Topoľčanoch, kde sa zapoja do výsadby v rámci každoročnej iniciatívy Social Active Day – Deň dobrovoľníctva.

Foto:

Z projektu Zelený sad
Z projektu Zelený sad.
Z projektu Zelený sad
Z projektu Zelený sad.

Autor: CEEV Živica.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *