Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenili naše zamestnania za desať rokov

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 sľubovalo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Desať rokov je pre spoločnosť dlhá doba a skutočne sme zmenili mnohé svoje zvyklosti. Okrem iného sa venujeme aj iným povolania. Ako sa zmenili povolania, ktoré vykonávame a živia nás sa dočítate v tomto článku.

V roku 2011 nás živil obchod a remeslo, v roku 2021 sme špecialisti

Ako sa zmenili naše zamestnania za desať rokov

V roku 2011 sčítanie ukázalo, že najviac obyvateľov SR boli pracovníci v službách a obchode, nasledovali technici a odborní pracovníci a veľkú skupinu tvorili kvalifikovaní robotníci a remeselníci.

V roku 2021 z TOP 3 zamestnaní robotníci aj remeselníci zmizli na celom Slovensku. Na vrchole rebríčka zamestnaní sú špecialisti. Podľa SODB 2021 je špecialistom obyvateľ zamestnaný ako špecialista v oblasti vedy a techniky, špecialista v zdravotníctve, učitelia a odborní pedagogickí pracovníci, špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností, špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií a špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry. Na druhom mieste TOP 3 rebríčka zamestnaní sa v roku 2021 stále objavujú technici a odborní pracovníci a na treťom mieste sú služby a obchod. Vývoj zamestnaní je pochopiteľný, ak sa pozrieme na vývoj vzdelania, kde vysokoškolské aj odborné vzdelanie nabralo za desať rokov na sile.

Aká je situácia špecificky v krajoch SR

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji v roku 2011 tvorili vrchol rebríčka zamestnaní technici a odborní pracovníci, nasledovali špecialisti a trojicu uzatvárajú administratívni pracovníci. V roku 2021 sa v kraji (tak ako na celom Slovensku) na prvé miesto dostali špecialisti, nasledujú odborní pracovníci a administratívni pracovníci rovnako ako v roku 2011. Bratislavský kraj je administratívnymi pracovníkmi špecifický. Tento vývoj je pochopiteľný hlavne v súvislosti s koncentráciou ústredných orgánov štátnej správy v hlavnom meste a kopíruje aj prudko vzrastajúce vysokoškolské vzdelanie v kraji počas desiatich rokov.

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji v roku 2011 na prvom mieste stáli pracovníci v službách a obchode, nasledovali kvalifikovaní robotníci a remeselníci a TOP 3 v roku 2011 uzatvárajú operátori a montéri strojov a zariadení. V roku 2021 na čele rebríčka stoja špecialisti, nasledujú pracovníci v službách a obchode a TOP 3 2021 v Trnavskom kraji uzatvárajú technici a odborní pracovníci.

Nitriansky kraj

Kraju v roku 2011 dominovali operátori a montéri strojov a zariadení, nasledovali pracovníci v službách a obchode a trojicu uzatvárali kvalifikovaní robotníci a remeselníci. V roku 2021 si aj tu môžeme všimnúť súvislosť medzi najčastejšie dosiahnutým vzdelaním a zamestnaním, ktorému sa obyvatelia kraja venujú. Najviac obyvateľov v roku 2021 pracovalo ako špecialisti. Nasledujú operátori a montéri strojov a zariadení a pracovníci v službách a obchode.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji v roku 2011 vládlo remeslo a kvalifikované robotnícke profesie. Na prvom mieste boli operátori a montéri strojov a zariadení, veľkú skupinu tvorili kvalifikovaní robotníci a remeselníci a pracovníci v službách a obchode. V roku 2021 aj tomuto kraju vládnu špecialisti. Nasledujú operátori a montéri strojov a zariadení a významná skupina obyvateľov kraja pracuje ako technici a odborní pracovníci.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji pracovalo najviac obyvateľov v roku 2011 v týchto troch oblastiach. Ako kvalifikovaní robotníci a remeselníci, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci. V roku 2021 sa situácia diametrálne zmenila a robotníkov a remeselníkov nahradili špecialisti. Ďalšie dve veľké skupiny dnes v kraji tvoria pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji v roku 2011 svoj pracovný život najviac obyvateľov spojilo so službami a obchodom. Nasledovali technici a odborní pracovníci a kvalifikovaní robotníci a remeselníci. V roku 2021 kvalifikovaní robotníci a remeselníci z TOP 3 zamestnaní úplne vypadli. Banskobystričania sú ako ostatná časť SR hlavne špecialisti, nasledujú pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji bolo v roku 2011 najviac robotníkov a remeselníkov, nasledovali pracovníci v službách a obchode a operátori a montéri strojov a zariadení. V roku 2021 sa aj tu diametrálne situácia zmenila. Kraj má najviac špecialistov, pracovníkov v službách a obchode a technikov a odborných pracovníkov.

Košický kraj

V Košickom kraji najviac obyvateľov v roku 2011 pracovalo v službách a obchode, potom ako technici a odborní pracovníci a operátori a montéri strojov a zariadení. V roku 2021 aj tu sú na prvom mieste špecialisti, nasledujú pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *