Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenil život v obciach SR

Obec Reca.

Jedným z výrazných zistení SODB 2021 bol výrazný rozvoj obcí v okolí mesta Bratislava. Hlavne okres Senec zaznamenal nárast počtu obyvateľov a s tým spojený rozmach stavebníctva. Dnes vám prinášame podrobnejšie informácie o obci Reca v okrese Senec, ktorá za ostatných 20 rokov zaznamenala nárast obyvateľov o viac ako 40 %. Vzrástol aj počet domov a bytov. Na uvedených informáciách v článku môžete vidieť, čo všetko o obci dokázalo odhaliť Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Všetky údaje sú ľahko dostupné na stránke www.scitanie.sk.

O 481 obyvateľov viac

Počet obyvateľov v obci Reca sa medzicenzálne od roku 2001 po rok 2021 zvyšoval. Kým v roku 2001 bol podľa SODB 2001 počet trvalo bývajúceho obyvateľstva na hodnote 1 175, v roku 2011 sa pri SODB 2011 počet zvýšil na 1 378. Pri ostatnom realizovanom sčítaní počet obyvateľov dosiahol hodnotu 1 656 obyvateľov. Za ostatných 10 rokov sa tak počet obyvateľov zvýšil o 278 osôb, za ostatných 20 rokov o 481 osôb.

Narástol aj počet domov a bytov

Medzicenzálne v obci Reca pribudlo 153 domov (z hodnoty 478 domov v 2011 na 631 domov v roku 2021) a 141 bytov (z hodnoty 514 bytov na hodnotu 655 bytov v roku 2021).

Kvalita bývania v Reci

V roku 2011 malo z celkového počtu domov v obci 332 domov (69,5 %) typ kanalizácie septik alebo žumpu, v roku 2021 sa tento podiel zvýšil o 20 bodov na 89,5 % (565 domov) z celkového počtu domov. Domácu čističku odpadových vôd využívalo v roku 2011 celkovo 24 domov (5 %), v roku 2021 to bolo 23 domov (3,6 %). Bez kanalizácie bolo necelých 6 % domov aj v roku 2011 (26 domov) aj v roku 2021 (37 domov).

V roku 2011 bolo u domov, pri ktorých bol tento údaj zistený, pripojených na vodu 95,8 % domov, v roku 2021 to bolo 96,6 % domov. Najčastejšie sú domy na vodu pripojené vlastnou prípojkou v dome.

Znížil sa podiel bytov bez splachovacieho záchoda, kým v roku 2011 bolo bez splachovacieho záchoda 6,4 % bytov (33 bytov), v roku 2021 to bolo už iba 3,1 % (20 bytov). Podiel domov bez vane prípadne bez sprchovacieho kúta bol v roku 2011 na hodnote 6,4 % (33 bytov), v roku 2021 na hodnote 5,3 % (35 bytov).

Maďarská národnosť – druhá najpočetnejšia

Podľa SODB 2021 bolo v obci Reca najvyššie zastúpenia obyvateľov so slovenskou národnosťou, obyvatelia so slovenskou národnosťou tvorili 67,3 % (1 115). Druhou najpočetnejšou národnosťou v obci bola maďarská národnosť s podielom 26,6 % (440 obyvateľov). Ostatné národnosti nedosiahli viac ako 1 % a boli zastúpené len minimálne (napr. česká národnosť 0,5 % – 8 obyvateľov, ukrajinská 0,4 % – 7 obyvateľov, rumunská 0,3 % – 5 obyvateľov).

K ďalšej národnosti sa v obci prihlásilo 94 obyvateľov (5,7 %) a z nich si ako svoju ďalšiu národnosť uviedlo najviac obyvateľov maďarskú národnosť (27,7 %; 26 obyvateľov), slovenskú národnosť (25,5 %, 24 obyvateľov), a rómsku národnosť (20,2 %; 19 obyvateľov).

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku druhá najsilnejšia

Podľa SODB 2021 je takmer polovica obyvateľov obce Reca rímskokatolíckeho vierovyznania (46,7 %; 774 obyvateľov). Ďalšími významnými náboženstvami v obci sú Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske vierovyznanie) s podielom veriacich 10,7 % (177 obyvateľov) a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) s podielom 6,5 % (108 obyvateľov). Bez náboženského vyznania je v obci 451 obyvateľov (27,2 %).

Pribudli vysokoškoláci

Podľa vzdelania je v obci Reca najviac obyvateľov so základným vzdelaním (24,6 %; 407 obyvateľov) a stredným odborným (učňovským) bez maturity (21,4 %; 354 obyvateľov). Vysokoškolské vzdelanie v obci má 14,5 % (240 obyvateľov), ktoré sa oproti roku 2011 (8,8 % obyvateľov s VŠ v 2011) aj najvýraznejšie zmenilo a narástlo o 5,7 percentuálneho bodu.

Mladá obec

Z hľadiska veku došlo medzicenzálne len k malým zmenám – podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) mierne narástol, v roku 2021 predstavoval 18,4 % (304 obyvateľov), v roku 2011 to bolo 17 % (234 obyvateľov). Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) sa mierne znížil, zo 70,7 % (974 obyvateľov) v roku 2011 na 68,2 % (1 128 obyvateľov). Obyvateľstvo v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) tvorilo v roku 2021 13,5 % (224 obyvateľov), v roku 2011 to bolo o 1,2 bodu menej na hodnote 12,3 % (170 obyvateľov).


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *