Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame zlepšiť život ľudí v regiónoch

Mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú rozvoju regiónov, smeruje dotácia 1,1 milióna eur.

Najnovšia výzva je určená pre Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 1,1 milióna eur pre mimovládne organizácie v troch krajoch Slovenska. Určená je na projekty, ktoré pomôžu predchádzať sociálnemu vylúčeniu a podporia rovnosť pracovných príležitostí, znevýhodnené komunity, ale aj rozvoj športu a telesnej kultúry. Podporené budú tiež projekty na pomoc mladým ľuďom, ktorí v dôsledku sociálnej izolácie trpia psychickými poruchami. Mimovládne organizácie môžu na jeden projekt získať štátnu dotáciu od 20 000 až do 50 000 eur.

„Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ľudia z marginalizovaných rómskych komunít, ľudia bez domova, ale napríklad aj ľudia so zdravotným znevýhodnením – toto sú skupiny obyvateľov, ktoré sú dnes na Slovensku najviac ohrozené chudobou. V prvej línii pomoci stoja neraz práve neziskové organizácie. Ukázalo sa to aj po ruskom útoku na Ukrajinu, keď na Slovensko prúdili tisícky ľudí, ktorí v našej krajine hľadali útočisko a pomoc. Boli to mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa stali hlavnými aktérmi tejto pomoci. Tieto organizácie odvádzajú úžasnú prácu. V spoločnosti zohrávajú nesmierne dôležitú úlohu a nemôžu ostať vo svojom úsilí osamotené. Dali sme si preto záväzok podporovať ich. Od nástupu vlády v marci 2020 smerovalo na podporu činnosti mimovládnych organizácií 3,13 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Aj najnovšia výzva v sume 1,1 milióna eur z regionálnych dotácií podporí množstvo užitočných projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu životnej úrovne a k zvyšovaniu zamestnanosti v regiónoch, ale nielen to. Koronakríza i vojenská agresia Ruska na Ukrajine okrem ekonomiky poznačili najmä psychiku ľudí, pričom najväčšími obeťami boli deti a mladí ľudia. Dotácia preto smeruje aj na projekty zamerané na psychologické poradenstvo a terapiu pre mládež, ktorá trpí psychickými poruchami v dôsledku izolácie. V rámci výzvy podporíme tiež organizáciu voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít,“ povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič.

Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ako sú občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby, náboženské alebo cirkevné organizácie. Oprávneným územím je Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj, v ktorých je aktuálne evidovaná najvyššia miera nezamestnanosti. Kým priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku dosahuje úroveň viac ako 6,5 %, v najmenej rozvinutých okresoch je to až nad úrovňou 15 % (Rimavská Sobota: 20 %, Revúca: 18 %, Kežmarok: 17 %).

Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané napríklad na nasledujúce aktivity:

  • terénne a ambulantné služby základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre jednotlivcov a rodiny
  • krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia
  • krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia pre mládež trpiacu psychickými poruchami v dôsledku sociálnej izolácie
  • poradenstvo pri ohrození a strate práce, pomoc pri hľadaní možností uplatnenia sa na trhu práce
  • organizácia voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít

Uvedené príklady aktivít je možné aplikovať aj na riešenie negatívnych dopadov vojny na Ukrajine.

Minimálna výška finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom dotácie na jeden projekt je stanovená vo výške 20 000 eur a maximálna vo výške 50 000 eur, miera spolufinancovania je minimálne na úrovni 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Žiadosti o poskytnutie dotácie možno predkladať do 8. 8. 2022.

Proces predkladania žiadostí MIRRI SR zjednodušilo prostredníctvom vopred pripravených formulárov a elektronického podania. Kompletné vyplnené žiadosti spolu s prílohami, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, odporúčame podávať prostredníctvom elektronickej podateľne cez Ústredný portál verejnej správy.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *