Kategórie
Tlačové správy

Nová legislatíva ohľadne kryptomien?

Právnici z pracovného tímu ministerstva financií vypracovali návrh, ako zdaňovať staking.

Slovensko by mohlo byť jednou z prvých krajín na svete, ktorá by mala upravené zdaňovanie takzvaného stakingu kryptomien. Staking znamená držanie virtuálnej meny v kryptomenovej peňaženke alebo na niektorých burzách, pričom ich majiteľ za to získa odmenu. Tí, čo tak robia, by teoreticky mali v súčasnosti z tohto zisku zaplatiť daň, a to aj vtedy, ak v skutočnosti nevyhnutne nepríde k navýšeniu majetku daňovníka. Ak tak neurobia, môžu na základe dier v zákone na to o pár rokov doplatiť pri daňových kontrolách. Advokáti z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax, ktorí sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy, vypracovali preto legislatívny návrh na zdaňovanie stakingu na Slovensku a posunuli ho na diskusiu. Cieľom je, aby sa príjem zo stakingu zdaňoval až v momente, keď bude zisk zo stakingu reálny.

Zdaňovanie kryptoaktív prináša množstvo otáznikov

Svet virtuálnych mien dnes už nie je len zábava pre IT nadšencov. Podľa nedávneho prieskumu NBS až 5,8 % Slovákov vlastní nejaké kryptoaktíva. [1] Do styku s nimi prichádza stále viac ľudí – od jednotlivcov, ktorí chcú investovať cez podnikateľov poskytujúcich rôzne služby spojené s virtuálnymi menami až po veľké inštitúcie z finančného sektora. Trhová hodnota všetkých kryptoaktív sa v súčasnosti odhaduje na približne 1,6 bilióna €. Denný obrat na burzách sa minulý rok pohyboval medzi 50 – 170 miliárd eur, čo je porovnateľné s HDP Slovenska za celý rok. Tento nový svet prináša však aj množstvo otáznikov a nejasností pri zdaňovaní.

„Až do roku 2018 sme tu mali právne vákuum, následne bol do zákona o dani z príjmov zapracovaný pojem virtuálna mena. Napriek tomu, že jednoznačné právne ukotvenie v tejto oblasti u nás chýba, pri príjmoch z disponovania s virtuálnou menou sa postupovalo podľa zákon o dani z príjmov. Zákon aj účtovné predpisy však operujú iba s pojmom virtuálna mena a iba v obmedzených ekonomických súvislostiach. Medzi tie nepatrí staking a staking sa zároveň nevyhnutne ani neviaže na virtuálne meny,“ hovorí daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Nová legislatíva má zabrániť pokutám od daňového úradu

O stakingu možno uvažovať ako o menej náročnej alternatíve ťažby kryptomien. Zahŕňa to držanie prostriedkov v kryptomenovej peňaženke alebo aj na niektorých burzách na podporu bezpečnosti a prevádzky siete blockchain. Jednoducho povedané, staking je akt zamykania kryptomien, aby ste dostali odmeny. Príjmy z neho by dnes mali Slováci zdaňovať aj v prípade, že na stakingu nezbohatli. Zákon o dani z príjmov však priamo o stakingu nehovorí, čo môže viesť k svojvôli tak daňovníkov, ako aj úradov, a to môže podľa právnikov z Highgate Law & Tax spôsobiť v budúcnosti komplikácie.

„Napísali sme legislatívny návrh k zdaňovaniu stakingu a predložili ho relevantným ľuďom vrátane Ministerstva financií SR, aby sa s tým zaoberali. Naším primárnym cieľom je, aby sa príjem zo stakingu zdaňoval až v momente disponovania s predmetným kryptoaktívom. Pokiaľ však tento pohľad legislatívne neuchopíme, o niekoľko rokov pri daňovej kontrole môže štát chcieť zdaňovať odmeny zo stakingu už v momente ich prijatia,“ vysvetľuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Viac istoty pre kryptonadšencov a peňazí do štátnej kasy

Advokáti z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax, ktorí sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy, navrhujú pri zdaňovaní stakingu rovnaký režim, ako je určený pre príjmy z nakladania s virtuálnymi menami nadobudnutými ťažbou. Doplnením stakingu k ťažbe kryptomien, buď v zákone alebo v metodickom pokyne ministerstva financi, by sa zdanenie posunulo do momentu predaja alebo výmeny alebo použitia odmien zo stakingu na nákup tovarov služieb. Takáto úprava legislatívy by mala priniesť viac právnej istoty a zabrániť odlevu peňazí zo Slovenska.

„Radi by sme tiež apelovali na diskusiu, či príjmy z kryptomien majú podliehať aj 14 % odvodu na zdravotné poistenie. Je všeobecne známe, že takéto, pomerne vysoké, daňovo-odvodové zaťaženie príjmov z kryptomien u fyzických osôb zhoršuje imidž a konkurencieschopnosť Slovenska a znižuje motiváciu daňovníkov priznávať príjmy z kryptoaktív na Slovensku,“ dodáva Peter Varga.

Ak by Slovensko staking právne upravilo, bolo by jednou z prvých krajín na svete a možno vzorom pre ostatné štáty. Zároveň sa tým podľa právnickej kancelárie Highgate Law & Tax zabráni zbytočným žalobám a súdnym sporom, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť kvôli dnes nejednoznačnej úprave.


[1] – Čillíková z NBS: Kryptoaktíva už nie sú okrajová záležitosť. Musíme sa na ne pripraviť.


Autor: Highgate Law & Tax.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *