Kategórie
Tlačové správy

Riaditeľov škôl budú historicky prvýkrát hodnotiť zamestnanci

Tento krok vníma SKU ako jeden z prvých krokov k demokratizácii školského prostredia.

Slovenská komora učiteľov pripravila anonymný dotazník pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorom môžu historicky prvýkrát dať spätnú väzbu svojim nadriadeným – riaditeľom a zriaďovateľom.

Anonymný dotazník hodnotenia riaditeľov je výsledkom intenzívnej práce Slovenskej komory učiteľov, ktorej sa podarilo presadiť do zákona č. 138/2019 § 70 ods. 11 povinné hodnotenie riaditeľov a vedúcich zamestnancov od 1. 1. 2022:

„Vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca hodnotia aj pedagogickí a odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia anonymne formou dotazníka jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje ich s riaditeľom.“

Ako pomoc pre školy navyše SKU v spolupráci s firmou aSc pripravili aj technickú realizáciu dotazníka, ktorá zabezpečí respondentom absolútnu anonymitu. Systém Anonymný dotazník je dostupný pre všetky školy a je bezplatný. Samozrejme, školy môžu použiť aj iné spôsoby, ako hodnotenie zrealizovať.

Veríme, že tento dotazník pomôže učiteľom, ale aj riaditeľom a zriaďovateľom v procese skvalitňovania škôl a budovania čo najlepšej atmosféry na školách.

Slovenská komora učiteľov

3 odpovede na “Riaditeľov škôl budú historicky prvýkrát hodnotiť zamestnanci”

Dobrý deň,rada by som sa opýtala do akého dátumu musí prebehnúť povinné hodnotenie riaditeľov a vedúcich pracovníkov,lebo u nás ešte neprebehlo.
Ďakujem.
Zuzana

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *