Kategórie
Tlačové správy

Firmy môžu zvíťaziť nad infláciou, ak znížia náklady a budú digitalizovať

Inflácia z mesiaca na mesiac rastie a s ňou aj ceny a náklady na prevádzky firiem.

Podľa údajov portálu Trading Economics, s infláciou na úrovni 12,6 % patríme ku krajinám s najhoršími číslami spomedzi krajín v EÚ. Aby firmy vyviazli z tejto situácie s čo najmenšími stratami, musia znižovať prevádzkové náklady a optimalizovať procesy. Podľa spoločnosti Enehano je jednou z ciest aj digitalizácia. V tej sme však tiež na chvoste Únie. Ak v tejto oblasti Slovensko nepridá, firmy môžu podľa odborníkov na digitalizáciu stratiť konkurencieschopnosť nielen z hľadiska flexibility, ale aj cenotvorby a výšky prevádzkových nákladov.

Digitalizácia môže šetriť náklady

Kým priemerná miera inflácie v Európe bola v máji na úrovni okolo 8 %, na Slovensku bolo toto číslo oveľa dramatickejšie – a s 12,6 % sa naša krajina zaradila medzi najhoršie v rámci Európskej únie. Rast cien naprieč všetkými kľúčovými segmentmi ekonomiky sa však spája aj s vyššími mzdovými požiadavkami a prevádzkovými nákladmi. Ak chcú slovenské firmy vyviaznuť z tejto situácie bez dramatických ekonomických strát, podľa odborníkov zo spoločnosti Enehano musia flexibilnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov, podmienky na trhu a zároveň znižovať prevádzkové náklady. Cesta k tomu vedie aj cez digitalizáciu.

„Ide pritom o digitalizáciu väčšiny procesov vo firme – od prechodu k elektronickej dokumentácii cez vyhodnocovanie spotreby a nákladov, sledovanie výkonu pracovníkov až po analýzu zákazníckeho správania a lepšiu customizáciu produktov. Digitalizácia pomôže znížiť nielen náklady na dopravu, telefóny, papier či kancelárske potreby, ale zefektívni aj prácu zamestnancov a pomôže lepšie reagovať na potreby zákazníkov,“ hovorí Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano.

Slovensko má čo doháňať

Slovensko však v digitalizácii napreduje v porovnaní so západnou Európou pomaly. Cloudové riešenia napríklad využíva len 36 % slovenských firiem a CRM softvér len 20 % podnikov. V severských krajinách má cloud zavedený 65 % až 75 % firiem a softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi viac ako 40 % podnikov.

„Pritom aj prax z posledných dvoch pandemických rokov ukázala, že digitálna transformácia je nevyhnutná, ak chce firma prežiť v čase kríz a pohotovo reagovať na meniace sa podmienky v ekonomike, v spoločnosti i na trhu. Kým pandémia podporila a urýchlila zavádzanie digitálnych technológií, inflácia môže ešte viac zdôrazniť ich ekonomický význam pre spoločnosť,“ hovorí Gers.

Cloud bude čoskoro nevyhnutnosťou

Bez výraznejšej digitalizácie a bez cloudových technológií sa firmy teda v budúcnosti zrejme nezaobídu. Tlačí na to aj Európska komisia, ktorá predstavila víziu a spôsoby digitálnej transformácie Európy do roku 2030. Podľa nej by tri zo štyroch spoločností mali využívať služby cloud computingu. Okrem toho zohráva dôležitú úlohu aj veľkosť trhu. Využívanie cloudových riešení totiž patrí medzi inovácie, bez ktorých naše spoločnosti len ťažko dokážu napredovať a presadiť sa v domácej či zahraničnej konkurencii.

„Cloud je dnes do určitej miery akcelerátorom inovácií, pretože všetky nové a moderné technológie bývajú dnes dostupné predovšetkým v cloude (automatizácia, využívanie umelej inteligencie, a pod.). A nejde pritom len o obchodné aspekty, ale aj o prevádzku, hospodárenie a riadenie interných procesov. Pokiaľ sa firma vyhýba inováciám, je odsúdená skôr či neskôr na zánik,“ uzatvára Gers.


Autor: Enehano.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *