Kategórie
Tlačové správy

Koľko máme detí do 6 rokov

SODB 2021 poskytlo mnoho užitočných informácií pre spoločnosť. Vďaka údajom zo sčítaní sme schopní venovať sa aj prognózam demografického vývoja.

SODB 2021

Oproti prognóze nižší počet

Podľa stredného variantu prognózy, ktorá vychádzala ešte zo sčítania 2011 a bola aktualizovaná na základe demografického vývoja v roku 2018 bol k 1. 1. 2021 prognózovaný počet 235 357 detí vo veku 0 – 3 roky a 173 414 detí vo veku 4 – 6 rokov. Oproti realite podľa SODB 2021 máme mierne nižšie počty, ale vo všeobecnosti prognóza naznačila vývojový trend reálne.

Počet deti do 6 rokov vzrástol

Vo vekovej skupine 4 – 6 rokov bolo 162 267 detí podľa SODB 2011 a v roku 2021 to bolo 176 943 detí v tejto vekovej skupine. Počet budúcich predškolákov a budúcich školákov teda medzicenzálne stúpol o 14 676 detí.

Až 53 obcí bez detí do 6 rokov

Najnižšie počty detí sú v malých obciach do 200 – 300 obyvateľov. Podľa výsledkov SODB 2021 je 34 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 0 – 3 roky a 53 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 4 – 6 rokov.

Najviac detí v metropolách

Najvyššie počty detí predmetných vekových skupín sú v Bratislave a Košiciach, sú to z hľadiska počtu obyvateľov najväčšie obce (mestá) a potom v Žiline a Prešove, čo sú opäť najväčšie obce v krajoch s vyššou pôrodnosťou oproti ostatným krajom.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *