Kategórie
Osobné

666

Paradox paragrafov.

Na facebookovú stránku Ateisti.sk bol 8. októbra 2012 pridaný tento odkaz:

„Krásnym paradoxom českej legislatívy tohto roku je nový Občiansky zákonník. Má presne 3 081 paragrafov, ale na úpravu cirkevných sobášov musel vyjsť práve § 666.“

biggrin
twisted
iro

ZBIERKA ZÁKONOV

ČESKÁ REPUBLIKA

Zbierka zákonov č. 89/2012

ZÁKON
z 3. februára 2012
občianský zákonník

ČASŤ DRUHÁ

RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I
MANŽELSTVO

Oddiel 2
Vznik manželstva

§ 666

(1) Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.“

(2) Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle jiného právního předpisu.“

§ 3 081

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Archív:

Ateisti.sk (666)

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *