Kategórie
Tlačové správy

Čoraz viac Slovákov láka podnikanie v oblasti fondov

Kvôli legislatíve a politike však hrozí, že mnohí si založia fondy radšej v zahraničí.

Rekordná inflácia a výkyvy na finančných trhoch v dôsledku pandémie či hroziacej energetickej krízy spôsobili fondový boom. Najmä ľudia kolo tridsiatky hľadajú spôsoby, ako zhodnotiť svoje peniaze a čoraz viac Slovákov sa zaujíma o zakladanie alternatívnych investičných fondov. Mnohí však váhajú, či chcú podnikať v tejto oblasti práve na Slovensku. Podľa interného prieskumu advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax viac ako polovica zvažuje, že obíde Slovensko a fond si založí radšej v Česku, alebo v inej jurisdikcii. Drvivú väčšinu totiž od takéhoto podnikateľského zámeru doma odrádza nielen súčasná politická kultúra, ale tiež v niektorých prípadoch menej výhodná daňová a právna regulácia fondov.

Mladí Slováci chcú zakladať fondy, politika ich však tlačí do zahraničia

Finančné trhy čelia v ostatných rokoch silným výkyvom. Kým nástup koronakrízy spôsobil, že trhy padali, po prijatí záchranných balíčkov začali výnosy opäť rásť a teraz ich zasa valcuje vysoká inflácia. Čoraz viac Slovákov preto hľadá investičné príležitosti, aby svoje peniaze zhodnotili a začínajú zakladať alternatívne investičné fondy. Do ich portfólia patria napríklad nehnuteľnosti, cenné papiere, venture capital alebo kryptoaktíva. Avšak, nie všetci, ktorí majú záujem podnikať v tejto oblasti, chcú svoj biznis založiť a rozvíjať práve na Slovensku. Z interného prieskumu advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax vyplynulo, že až takmer polovicu potenciálnych zakladateľov odrádza od zakladania fondu na Slovensku spôsob riadenia štátu, politická kultúra či napríklad vplyv vojny na Ukrajine.

„Politická klíma v krajine, ale aj nestabilná geopolitická pozícia spoločenských elít má reálny vplyv na rozhodovanie investora. Predvídateľnosť toho, čo nás na Slovensku najbližšie mesiace a roky čaká z hľadiska ďalšieho smerovania krajiny, je pri rozhodovaní investorov veľmi významná. Na základe toho sa investor buď rozhodne v krajine investovať, hoci s rizikovou prirážkou, alebo vôbec neinvestuje,“ vysvetľuje advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax.

Z interného prieskumu kancelárie ďalej vyplynulo, že viac ako polovica záujemcov o fondový biznis by radšej vstúpila na český kapitálový trh. Dôvodom je okrem iného aj priaznivejšia legislatíva.

Príklad dobrej praxe z Česka

Hoci Slovensko sa postupne snaží pre oblasť fondového podnikania vytvárať lepšie podmienky, stále v tejto oblasti zaostávame za Českom, kde je trh výrazne rozvinutejší a ponúka investorom oveľa väčšiu flexibilitu.

„Na Slovensku je najväčšou nástrahou slabá predvídateľnosť správania sa regulátora, nejasné účtovanie fondov a nedokonalé právne prostredie a legislatíva, upravujúca právne formy týchto spoločností. Ani v oblasti daní nekládlo Slovensko na reguláciu väčší dôraz. Naše daňové právo napríklad neobsahuje zvýhodňujúce daňové režimy pre malé fondy, skôr naopak – ich zdaňovanie prináša neraz množstvo komplikácií,“ hovorí advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax.

Aby Slováci nemuseli čeliť odlivu kapitálu a následne aj mozgov do zahraničia, mohli by si od západných susedov vziať viacero príkladov dobrej praxe.

„Česká legislatíva umožňuje formy efektívnejšieho alebo nižšieho zdaňovania kapitálu. Taktiež aj daňové úrady sú v Česku viac predvídateľné v tom, ako budú posudzovať konkrétne transakcie. Podnikatelia sa na to môžu vopred dopytovať a úrady v Česku tieto konzultácie radi poskytujú,“ hovorí Marek Joch, právnik a člen predstavenstva českej investičnej spoločnosti Tiller funds.

Čo udrží slovenských investorov a zakladateľov fondov doma

Právnici z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax, ktorí sú zároveň členmi pracovných skupín ministerstva financií a ministerstva hospodárstva pre oblasť kolektívneho investovania a fondov, vidia aj ďalšie riešenia, ktoré by motivovali slovenských investorov podnikať doma.

„Venture kapitálové fondy by určite ocenili flexibilnejšie zahrňovanie strát z dispozície s investičnými aktívami. Kryptofondy by radi nezdaňovali nepeňažné príjmy dosahované na obchodných platformách a fondový trh by povzbudilo aj širšie oslobodenie od dane z kapitálových ziskov. Aj zrušenie povinnosti každoročne preceňovať niektoré typy investícií výnosovou metódou s daňovým dopadom by ocenilo mnoho zakladateľov slovenského fondu,“ dodáva Peter Varga z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax.

Na druhej strane je však veľmi pozitívne vnímané nezdaňovanie dividend na úrovni právnických osôb pri portfóliovom investovaní. Popri všetkých slabinách v našej regulácii je toho jeden z hlavných motívov, prečo sa niektorí zakladatelia fondov rozhodnú zostať na Slovensku.


Highgate Law & Tax

Kancelária Highgate Law & Tax funguje od roku 2018, no za krátky čas sa vyrovnala najsilnejším a najväčším právnickým kanceláriám pôsobiacim na Slovensku. Spolu so svojou sesterskou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting prepája oblasť právneho, daňového a účtovného poradenstva. Takýto koncept čisto butikovej firmy je na Slovensku unikátom. Jej zakladatelia sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy upravujúcej oblasť finančnej regulácie. Vlajkovou loďou poradenstva sú komplexné legálne daňovo-právne služby s cieľom optimalizácie podnikania a transakcií. Ďalšou z kľúčových poradenských oblastí je krypto prostredie, ktorému sa kancelária zrejme ako jediná na Slovensku venuje po právnej, daňovej ako aj účtovnej stránke. Kancelária je zakladateľom stránky Crypto Tax & Law, ktorá sa zaoberá právnymi a daňovými otázkami pri krypte. Poskytuje tiež poradenstvo pri zakladaní, zdaňovaní a účtovaní malých investičných fondov. V ankete Právnická firma roka získala kancelária Highgate Law & Tax opakovane ocenenie veľmi odporúčanej kancelárie na daňové právo a stala sa tiež odporúčanou kanceláriou pre právo obchodných spoločností, duševné vlastníctvo a telekomunikácie a právo informačných technológií.


Autor: Highgate Law & Tax.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *