Kategórie
Tlačové správy

Oxidačný stres – skutočný problém alebo nafúknutá bublina?

Pozvánka do vedeckej kaviarne.

Oxidačný stres

Mnoho ľudí v súčasnosti spája príčinu svojich zdravotných problémov s pojmom oxidačný stres, vďaka čomu sú stále populárnejšie aj produkty na jeho potlačenie. Vplyv oxidačného stresu na rôzne oblasti zdravia je naozaj preukázateľný, no málokto pozná mechanizmy jeho vzniku či spracovania v tele. Komplexne sa na oxidačný stres pozrieme vo štvrtok 30. júna o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Naším hosťom bude doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Oxidačný stres je stav, kedy sa v organizme narúša rovnováha medzi oxidačnými a antioxidačnými mechanizmami v prospech tých, ktoré vedú k oxidačnému poškodeniu. Dochádza k tomu jednak pri nadmernej tvorbe alebo príjme prooxidačných látok, alebo pri poruche v obranných antioxidačných mechanizmoch. Dôsledkom môže byť poškodenie biologicky aktívnych molekúl a následne aj dôležitých štruktúr. Medzi klinické následky oxidačného stresu patrí napríklad karcinogenéza či ateroskleróza a s ňou spojené komplikácie, neurodegenerácia, ale aj iné degeneratívne ochorenia, napríklad starnutie.

V prednáške objasníme mechanizmy oxidačného stresu, vysvetlíme prečo sa oxidačný stres spája so spomenutými patologickými procesmi a či je oxidačný stres vždy len negatívny. Spomenieme aj prírodné antioxidanty, ale aj bežne používané lieky, ktoré oxidačný stres znižujú. V neposlednom rade sa oboznámime so spôsobmi jeho prevencie, pretože ochorenia spojené s oxidačným stresom sú napriek pokroku v medicíne najčastejšou príčinou morbidity a mortality v rozvinutých aj rozvojových krajinách, vrátane Slovenska.

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg vo Fyziologickom ústave tejto fakulty a čiastočne ako vedecká pracovníčka v Ústave pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Celý svoj profesionálny život sa venuje vzdelávaniu študentov v zdravotníckych odboroch a ostatné roky objasňovaniu vzťahov medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami, ich rizikovými faktormi a vlastnosťami červených krviniek, v prepojení na problematiku oxidačného stresu.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 30. júna 2022 o 17.00 h. Prednáška sa bude zároveň aj streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. júna 2022 na e-mail vnd@cvtisr.sk.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 h, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.


Autor: CVTI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *